Vi i Luleå kommun sitter i ett guldläge..

Vi i Luleå kommun sitter i ett guldläge..

Det händer mycket spännande på etableringssidan i Norrbotten och Norra Västerbotten. Etablering av nya företag med nya tekniska lösningar som kommer att kräva mycket personal. Det kommer att behövas inflyttning av arbetskraft. I allt detta sitter vi i Luleå kommun i ett guldläge.
Vi har förutsättningar för att kunna erbjuda alla som vill ta del av de nya jobben en attraktiv kommun att bo i. En kommun med ett varierat och utvecklat kulturutbud. En kommun med attraktivt föreningsliv, bra förskolor och skolor. Vi behöver utvecklas o h växa, för att kunna växa behövs bostäder. Vi behöver fler bostäder i Luleå och dessutom bostäder av varierande storlekar. Det är dessutom viktigt att det skapas förutsättningar för liv mellan husen. Lekplatser för barn, konst och skulpturer i området. Allt detta ska finnas med i den fortsatta planeringen. Det är viktigt för att öka attraktionskraften både för området och hela kommunen.
Vi vill bidra med vår insats på bostadsmarknaden för att hela kommunen ska utvecklas. Ett starkt kommunalt bostadsbolag är en viktig del i utvecklingen.Med vänlig hälsning
Ordförande Lulebo Kent Ögren