Vårens temakvällar om Sociala Media

Vårens temakvällar om Sociala Media

Vårens temakvällar har handlat om Sociala Medier, hur vi skall använda sociala medier har varit genomgående.

De sociala medierna har oftast en positiv inverkan på samhället i stort och är en bra kanal där människor kan mötas, men det finns alltid två sidor på ett mynt. Det finns också en risk att man använder de sociala medierna för att dela felaktigheter och en felaktig bild av händelser som visserligen även kan förvrängas i pappersnyheter.

Kommunikationen är väldigt stor och viktig del när det handlar att både integrera och utveckla samhället. De nya sätt vi har att kommunicera genom sociala medier och sociala nätverk är revolutionerande med några enkla knapptryck mottar och skapar vi information.

Under tema kvällarna har vi fått goda råd på hur vi ska kommunicera ut vårt budskap. Om hur effektivt sociala medier är för att föra ut ett politiskt budskap.

Vi är nu bättre rustade för att förstå de nya media landskapet vi lever i och hur vi bör använda sociala medier och sociala nätverk för att nå ut med vår politik.

De som guidat oss genom kvällarna är:

Lena Edenbrink journalist/verksamhetassistent ”Socialdemokraterna Norrbotten”

Niklas Nordström Kommunalråd Luleå

Olov Abrahamsson politisk chefredaktör NSD