Vård- och omsorgsboende har ökat på sista tiden inom Luleå kommun

Vård- och omsorgsboende har ökat på sista tiden inom Luleå kommun

Antalet personer som väntar på att få en plats på vård- och omsorgsboende har ökat på sista tiden inom Luleå kommun.

Kronans vård- och omsorgsboende  består av 144 platser och vid öppnandet våren 2021 behölls två avdelningar tomma för kommande behov. Den ena avdelningen används redan sedan August 2021 som tillfälligt korttidsboende eftersom behovet ökat även på korttidsboende platser. Det beslutades idag på nämnden om en förlängning av dessa korttidsplatser fram tills mitten på september.

På nämnden togs även ett politisk beslut idag att öppna upp den andra tomma avdelningen vilket innebär nio nya vård-  och omsorgsboende platser. Ett viktigt beslut och en viktig satsning i linje med vår bostadsförsörjningsplan som ständigt måste ses över och revideras utifrån demografiutvecklingen.

Vi hoppas att den nya avdelningen kan öppna upp redan första mars.

Bodil Wennerbrandt Sevastik, Socialnämndens ordförande