Vår ”vilja”är stark.

Vår ”vilja”är stark.

Om ett år får vi världens starkaste isbrytande hamnbogserbåt till Luleå. Den har redan fått internationell uppmärksamhet. Den är isbrytande,drivs med hybridteknik och är mycket stark. Luleås klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 60% till 2030 och vi i Luleå hamn vill bidra till detta mål genom denna miljövänliga bogserbåt. Hybridtekniken har många fördelar. Den kan gå på el till och från uppdrag,vi har tillgång till ”ren el” vid kaj och bra möjlighet till laddning vid kaj. Dessutom kan vi värma upp båten via fjärrvärme vid kaj. Den kommer att ligga ute vid Strömören. Jag ser fram emot maj 2019, då båten anländer till Luleå hoppas alla Luleåbor gör det.

Birgitta Ahlqvist (s) ordf Luleå Hamn