Val 2018

Sverige befinner sig i ett helt nytt ekonomiskt läge. Vi har valt bort stora skattesänkningar och vänt det borgerliga underskottet i statsfinanserna till stora överskott. Det gör att vi kan investera 40 miljarder kronor i samhällsbygget nästa år samtidigt som vi betalar av lika mycket på statsskulden. Det finns mycket att glädjas över i Sverige just nu. Men vi socialdemokrater är inte nöjda förrän alla i Sverige märker att det går bra. Vi får aldrig slappna av i kampen mot samhällsproblem och orättvisor.

Samtidigt som 200 000 fler går till jobbet sedan regeringen tillträdde och arbetslösheten sjunker under sex procent nästa år kämpar många fortfarande med att hitta ett jobb. Det finns över 100 000 lediga jobb som inte tillsätts för att det saknas sökande med rätt kompetens. Vårt svar är att investera i människors kunskaper så att det kan ta de jobb som växer fram. Därför bygger vi ut Kunskapslyftet med ytterligare 18 000 platser nästa år och stärker kraftigt nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Vi måste också fortsätta arbetet med mer ordning och reda på arbetsmarknaden. Fackförbunden är centrala i den svenska modellen och måste stärkas. Därför återinför vi skattereduktionen för medlemsavgift i facket. Vi rustar upp socialförsäkringarna så att människor ska vara trygga vid arbetslöshet eller sjukdom.

Skolan har nu 20 000 fler anställda, förskolan har mindre barngrupper och skolresultaten har vänt uppåt. Vi har investerat mer än 11 miljarder kronor i skolan sedan regeringen tillträdde. Men så länge ojämlikheten i elevernas kunskapsresultat finns kvar måste vi fortsätta stärka likvärdigheten i skolan. Därför prioriterar vi resurser till de skolor som behöver det mest, förlänger skolplikten genom att förskoleklassen görs obligatorisk och gör gymnasiets yrkesprogram mer attraktiva genom att införa högskolebehörighet.

Den positiva utvecklingen i Sverige där fler barn föds samtidigt som vi lever allt längre innebär att vi kommer att göra stora investeringar i välfärden. Vi fortsätter stärka äldreomsorgen och förstärker förlossningsvården samtidigt som sjukvården får det största resurstillskottet i modern tid. År 2019 vill vi öka regeringens tio välfärdsmiljarder till femton för att år 2020 permanent höja dem till tjugo välfärdsmiljarder per år.

Sverige ska vara ett säkert land. Alla ska vara trygga där de bor och samhället ska ha de resurser som krävs för att bekämpa både brotten och brottens orsaker. Därför skjuter vi till resurser som motsvarar 2 200 nya polisanställda samtidigt som vi stärker hela rättsväsendet och det brottsförebyggande arbetet. Vi fortsätter också stärka totalförsvaret för att möta det mer osäkra läget i Sveriges närområde.

Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del. Vi tar nu ytterligare steg för att avskaffa orättvisan att pensionärer betalar högre skatt än löntagare som den borgerliga regeringen införde. Nästa år får tre av fyra över 65 år sänkt skatt och 2020 kommer vi att avskaffa skatteklyftan helt. Vi höjer också barnbidragen med 200 kronor i månaden för att stärka barnfamiljers ekonomi. För att det ska vara möjligt att leva och arbeta oavsett var man bor och gör vi också en särskild satsning på jobb, infrastruktur och statlig service i hela Sverige.


Vi är både glada och stolta över att Sverige nu har den ekonomiska styrkan som krävs för viktiga gemensamma investeringar. Samtidigt är aldrig nöja mig med det vi redan åstadkommit. Socialdemokraterna måste ta striden mot orättvisorna och samhällsproblemen där vi ser dem.

Nästa år är det val, ett val som kommer handla om varför vi ska välja bort stora skattesänkningar och fortsätta utveckla den svenska modellen genom att investera i det gemensamma samhällsbygget.