Tydlig rollfördelning mellan S och M

Tydlig rollfördelning mellan S och M

Efter ett val följer att det ska formeras ett styre av kommunen och rollen gentemot oppositionen måste klargöras. I ett fullmäktige som i Luleå kommer ha hela 11 partier, något av ett rekord i Sverige, blir situationen extra rörig. Slutsatsen vi socialdemokrater drog av valresultatet är att väljarna har en stor förväntan att partierna och politikerna ska samarbeta.
Socialdemokraterna kommer styra Luleå, men det bygger på att vi samtalar och kommer överens med andra partier. Det arbetet kommer ske löpande över mandatperioden i det vardagliga kommunala arbetet som sker i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

En viktig del i att demokratin ska fungera är att oppositionen ges en tydlig och självklar roll i processen. I Luleå har vi haft en väldigt udda modell där alla partiers gruppledare har haft heltidsarvode. Den ordning är inte rimlig i en kommun av Luleås storlek och kostar enormt mycket pengar. Det kan inte vara så att så fort ett parti blir invalt i kommunfullmäktige ska det innebära att man har heltidslön av kommunen. Så har man det ingen annanstans i Sverige. Det vi nu gör är att följa den modell som andra kommuner av Luleås storlek har och inrättar ett oppositionsråd för det största oppositionspartiet.

Vi gör också rollfördelningen tydlig mellan Socialdemokraterna som styr Luleå och Moderaterna som största oppositionsparti genom en teknisk valsamverkan. Med det kan de två största partierna ta ansvar för att kommunen får en fungerande ledning och tydlig rollfördelning mellan S som styr och M i opposition. När man gör en teknisk valsamverkan är det enbart för att så fördelaktigt som möjligt få platser i styrelser och nämnder. Det är ingen politisk uppgörelse utan varje parti driver sina frågor precis som tidigare. Vänsterpartiet har tex haft en liknade uppgörelse med de fyra borgerliga partierna denna mandatperiod. Därav blir det höga tonläget från Vänsterpartiet något märkligt. Som att ju högre man skriker ska ingen upptäcka vad man själv gjort.

Det går bra för Luleå och vi Socialdemokrater kommer hålla stadigt i styråran för att det ska fortsätta så. Nu har vi äntligen fått fart på byggandet och befolkningstillväxten.
Vi kommer säkerställa att vi tryggar välfärden genom att ha ordning på ekonomin. Det blir inga enkla fyra år, men vi ska göra allt för att det ska bli så bra som möjligt. Luleå behöver en stabil ledning för en fortsatt positiv utveckling.

Niklas Nordström kommunalråd (S) i Luleå