Till Medlemmarna

Till Medlemmarna

Söndag den 19 september är det val till svenska kyrkan. Det är ett val där du som medlem i Svenska kyrkan och Socialdemokrat behöver använda din rösträtt. Är du inte medlem i kyrkan så vill vi att du uppmanar andra som är det och att det är ett val där alla från 16 års ålder kan rösta.

De finns krafter som vill göra vår svenska folkkyrka till en kyrka för bara de troende och aktiva, men där vi alla vet att Kyrkan har ett bredare uppdrag och har en viktig roll i vår demokrati, vår öppenhet och har tillgångar som behöver beslutas i demokratiska ordning. Läs gärna mer om vår politik på Socialdemokraternas webb www.socialdemokraterna.se. eller på Socialdemokraternas Luleås sida www.socialdemokraterna-lulea.se.

Har du frågor eller behöver hjälp med att rösta med ombud, ska komma till vår valstuga på Storgatan som är öppen from 1 sep vid 11:30 – 13:00 och 16:30 – 18:00, eller ringa 0920-890 20 (9:00 – 13:00) vår expedition som kan vägleda dig.

Ombudsröstning görs med ett brevröstningspaket som även finns att hämta på församlings eller pastorsexpedition.

Det är ett val som påverkar hur svenska kyrkan kan fortsätta att vara en öppen folkkyrka.

Socialdemokratin och Svenska kyrkan

Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!

Vi vill därför

• att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla

• att de direkta valen till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska bevaras för att säkerställa ett demokratiskt medlemsinflytande

• att det lokala församlingslivets närvaro i hela landet ska säkras