Tydlig rollfördelning mellan S och M

Efter ett val följer att det ska formeras ett styre av kommunen och rollen gentemot oppositionen måste klargöras. I ett fullmäktige som i Luleå kommer ha hela 11 partier, något av ett rekord i Sverige, blir situationen extra rörig. Slutsatsen vi socialdemokrater drog av valresultatet är att väljarna har en stor förväntan att partierna och politikerna ska samarbeta.
Socialdemokraterna kommer styra Luleå, men det bygger på att vi samtalar och kommer överens med andra partier. Det arbetet kommer ske löpande över mandatperioden i det vardagliga kommunala arbetet som sker i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

En viktig del i att demokratin ska fungera är att oppositionen ges en tydlig och självklar roll i processen. I Luleå har vi haft en väldigt udda modell där alla partiers gruppledare har haft heltidsarvode. Den ordning är inte rimlig i en kommun av Luleås storlek och kostar enormt mycket pengar. Det kan inte vara så att så fort ett parti blir invalt i kommunfullmäktige ska det innebära att man har heltidslön av kommunen. Så har man det ingen annanstans i Sverige. Det vi nu gör är att följa den modell som andra kommuner av Luleås storlek har och inrättar ett oppositionsråd för det största oppositionspartiet.

Vi gör också rollfördelningen tydlig mellan Socialdemokraterna som styr Luleå och Moderaterna som största oppositionsparti genom en teknisk valsamverkan. Med det kan de två största partierna ta ansvar för att kommunen får en fungerande ledning och tydlig rollfördelning mellan S som styr och M i opposition. När man gör en teknisk valsamverkan är det enbart för att så fördelaktigt som möjligt få platser i styrelser och nämnder. Det är ingen politisk uppgörelse utan varje parti driver sina frågor precis som tidigare. Vänsterpartiet har tex haft en liknade uppgörelse med de fyra borgerliga partierna denna mandatperiod. Därav blir det höga tonläget från Vänsterpartiet något märkligt. Som att ju högre man skriker ska ingen upptäcka vad man själv gjort.

Det går bra för Luleå och vi Socialdemokrater kommer hålla stadigt i styråran för att det ska fortsätta så. Nu har vi äntligen fått fart på byggandet och befolkningstillväxten.
Vi kommer säkerställa att vi tryggar välfärden genom att ha ordning på ekonomin. Det blir inga enkla fyra år, men vi ska göra allt för att det ska bli så bra som möjligt. Luleå behöver en stabil ledning för en fortsatt positiv utveckling.

Niklas Nordström kommunalråd (S) i Luleå

Valet efter valet

Socialdemokraterna styr fortsatt Luleå nästa mandatperiod i kraft av största parti med nära fyra av tio väljare bakom oss. Dock förlorade vi den egna majoriteten. Det nya mycket splittrade politiska landskapet med 11 partier i fullmäktige väcker såklart frågor om hur vi i vardagen ska leda kommunen framåt. Därför är det nödvändigt att vi tar till oss valresultatet och ger det största oppositionspartiet Moderaterna möjlighet till insyn.

Vi har sedan valdagen haft en rad möten och samtal med företrädare för olika partier. Framförallt med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men även med Moderaterna och andra.

Vi gick först till V och MP för att sondera intresset att forma en valteknisk samverkan kombinerat med en utveckling av en gemensam politik. Vi var hela tiden noggranna att förklara att vi inte kände oss redo för en fullskalig gemensam politisk plattform då vi vet att det måste byggas tillit mellan partierna. Vi ville ägna det första året till att formulera ett sådant program.

I våra möten med V och MP fanns det från deras sida stora förväntningar på att en samverkan med Socialdemokraterna skulle ge utdelning på många områden. Inte minst hade de stora krav på att vi skulle avstå uppdrag. Likaså gällde det politiken med flera frågor som behövde väsentligt mer tid att diskutera och utreda än att skynda fram på någon vecka.

Sammantaget blev de krav och förväntningar på vad ett samarbete med V och MP skulle innebära för stora och svåra för oss Socialdemokrater. Vi ville ge samarbetet tid att växa fram. Vi kan heller inte ge bort mandat och uppdrag när våra väljare gett oss förtroendet att leda Luleå. Därför har vi valt att avsluta de samtal vi haft om ett formaliserat samarbete. Däremot fortsätter självklart dialogen löpande om gemensamma frågor kring politiken med V och MP.

Samtidigt måste vi i ett fullmäktige med 11 partier hitta en fungerande styrning där också oppositionen ges en röst och plats vid bordet. I andra kommuner av Luleås storlek är det vanligt att man har ett oppositionsråd för att öka möjligheten till insyn. Nu inrättar vi en sådan modell med en andre vice ordförande i kommunstyrelsen tillika oppositionsråd. Även i nämnderna inrättas en andre vice ordförande för att oppositionen ska ha ökad insyn. I kraft av största parti är det rimligt att Moderaterna besätter den rollen.

Vi kommer ta upp ett samtal om valteknisk samverkan med Moderaterna för att säkerställa att vi som det styrande partiet och Moderaterna som det stora oppositionspartiet tydliggör våra roller och tillsätter de uppdrag vi enas om i majoritet och opposition. Vi får en tydlig rollfördelning mellan de två stora partierna. Vi säkerställer att vi Socialdemokrater får ut maximalt antal platser utifrån valresultatet och tryggt kan leda kommunen de kommande åren.

Så här skapar vi grunden för en fungerande ledning av Luleå. Vi söker breda samarbeten och kommer förhandla löpande i kommunstyrelsen och i nämnderna. Det blir inte lätt, men är trots allt det bästa alternativet.

Det finns överhuvudtaget ingen diskussion om politisk samverkan med Moderaterna och de har heller inte rest såna krav. Detta är en enbart en samverkan för att reda ut styret av Luleå. Och i det ingår att det största oppositionspartiet ska ha en tydlig roll och insyn.

Politiskt kommer vi driva en klassisk socialdemokratisk politik som gett Luleå den positiva utveckling vi ser bevis för hela tiden. Med denna ordning är det vår övertygelse att vi kan ge Luleåborna en trygg och stabil ledning av kommunen där vi Socialdemokrater söker samförstånd och breda politiska lösningar den kommande mandatperioden.

Länk till Frågor och svar

Anders Öberg
ordförande Socialdemokraterna i Luleå

Yvonne Stålnacke
vice ordförande Socialdemokraterna i Luleå

Niklas Nordström
kommunalråd

Lenita Ericson
kommunalråd