Luleå(S) Julkalender 19 december 2018

Tvåspråkig förskola i Luleå
Luleå är förvaltningskommun i finska, meänkieli och samiska. 2019 öppnar en tvåspråkig förskola där det större delen av dagen talas minoritetsspråk. Tvåspråkig förskola innebär att barnen kommer att prata både svenska och ett minoritetsspråk. Personalen ska ha goda språkkunskaper och anpassa sitt språk efter barnens behov. Syftet med tvåspråkig förskola är att ge barnen en möjlighet att bevara sitt språk, kultur och identitet. Verksamheten utvecklas i samverkan med föräldrar och andra viktiga aktörer. Luleå kommuns tvåspråkiga förskola startar nästa höst. Platsen blir Charlottendals förskola i centrala Luleå.