Allmännyttan en viktig del av Luleås utveckling.

Jag har nu haft förmånen att vara ordförande i det allmännyttiga bostadsbolaget Lulebo i åtta månader. Under den korta tiden har jag fått vara med om ett antal positiva saker. Trygghetsboende i Råneå och på Bergnäset invigt, beslut som fattats av tidigare styrelse. Samtidigt har vi tagit beslut om nybyggnad av lägenheter på Porsön, startat och initierat upprustning av etapp tre på Mjölkudden. Mjölkudden är ett ROT och renoveringsprojekt. Dessutom så kommer vi att reinvestera i två fastigheter i Gammelstad. Lulebo är ett bolag som är välskött ekonomiskt men som också har stora utmaningar. Utmaningarna består i att det finns ett stort underhållsbehov i bolagets fastighetsbestånd.

Utöver investeringar i underhållet så kommer vi att investera i nyproduktion av fler lägenheter. Min bedömning är att vi har ekonomiska muskler för nyproduktion av 100–150 lägenheter per år Lägenheter som kommer att ha stor betydelse för utvecklingen i hela kommunen. Vi får inte och skall inte vara ett bolag ett bolag som investerar i centrala stan utan vi är lika viktig i ytterområdena. Allmännyttan har och kommer att fortsatt stor betydelse i det kommunala utvecklingsarbetet.

Utan allmännytta så lämnar vi över allt ansvar för bostadsutvecklingen till privata aktörer. Privata aktörer behövs men det måste också finnas balans på bostadsmarknaden och där spelar ett kraftfullt och välskött allmännyttigt bostadsbolag en viktig roll. Jag vill och kommer att verka för att Lulebo fortsatt har den positionen.

Kent Ögren
Ordförande Lulebo AB

Det bygg(s) i Råneå

Första spadtaget! Grattis Råneå som får ett trygghetsboende med 23 nya lägenheter. Det byggs i Råneå. Nu startar byggandet av det efterlängtade trygghetsboendet på Skolvägen nära den brusande älven, intill skola, dagis, fritidsgård, villor, hyreshus, handel och service endast ett stenkast från själva trygghetsboendet. Generationer som möter varandra. Niklas Nordström, kommunalråd och Emma Engelmark, Lulebos ordförande var på plats idag på Skolvägen i Råneå och tog de första spadtagen tillsammans med barn från Älvens förskola.

Trygghetsboende byggs i Råneå

Igår tog Lulebos styrelse beslut om att bygga ett trygghetsboende med 23 hyreslägenheter i centrala Råneå. Byggstarten planeras till maj 2018 med inflyttning under våren 2019.

Trygghetsboendet ska placeras på Skolvägen, mitt i centrala Råneå, det blir tio stycken ettor och 13 stycken tvåor fördelat på tre våningar, intill den forsande älven. Hyresgästerna ska vara 65 år eller äldre då ett trygghetsboende är ett hus som är anpassat till äldres fysiska och sociala behov. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 28 miljoner kronor. Lulebo kommer att ansöka om ett statligt investeringsstöd på närmare tre miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi nu kan erbjuda de äldre i Råneå med omnejd en boendeform som fäster stor vikt vid samvaro och gemenskap. Att det dessutom blir nyproducerade bostäder känns extra roligt, säger Lulebos ordförande (S) Emma Engelmark i samband med en presskonferens.

Niklas Nordström, kommunalråd(S):
– För kommunens satsning på Råneå med byar är detta ett mycket bra besked och ett konkret resultat av vårt arbete. Vi ser en positiv utveckling för Råneå och genom vårt kommunala bostadsbolag investerar vi nu för ett samhälle i tillväxt.

Mer om planerade trygghetsboenden i Luleå.