Rejäl satsning på hemtjänstpersonalen i Luleå

1 200 kronor mer i lönekuvertet för undersköterskor i hemtjänsten. Det föreslås efter en dialog mellan Luleå kommun och Kommunal som enats om en stor satsning på undersköterskor i hemtjänsten.

– Vi hoppas att satsningen gör att fler undersköterskor väljer att arbeta inom hemtjänsten i Luleå kommun, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Luleå kommun står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning inför framtiden. Fler äldre vill bo kvar hemma och kortare vårdtider på sjukhusen kräver mer resurser och högre kompetens hos medarbetarna. Det innebär att Luleå kommun behöver fler utbildade undersköterskor till hemtjänsten.

Kommunen föreslår nu en satsning på höjda löner till alla utbildade undersköterskor inom hemtjänsten. Satsningen kostar totalt 6 miljoner kronor per år och innebär ett lönepåslag på 1 200 kronor i månaden. Socialförvaltningens budget kommer att kompenseras fullt ut för att finansiera satsningen. De medarbetare som i dag är vårdbiträden kommer att kunna utbilda sig till undersköterska via kommunen.

– Kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar och jag ser positivt på satsningen, säger socialnämndens ordförande Fredrik Hansson. Kommunfullmäktige i Luleå tar beslut om satsningen måndag den 18 juni. Om förslaget går igenom kommer lönepåslaget att börja gälla från den 1 augusti för alla undersköterskor inom hemtjänsten.