Kronans vård och omsorgsboende, ett nybyggt boende med 144 platser

Inledningsvis vill jag nämna att Kronans vård och omsorgsboende, ett nybyggt boende med 144 platser, öppnar upp i början av mars månad. Det är Lulsundets-, Hertsögårdens-, Örnens- samt Antnäs vård och omsorgsboende som flyttar till Kronan. All personal blir kvar och hålls ihop från sina respektive boenden.

Kronans vård och omsorgsboende ligger i framkant
vad gäller digitalisering vilket möjliggör delaktighet, ökad trygghet samt självständighet för de boende.
Luleå är förvaltningskommun för finska, meänkieli och samiska, vilket innebär krav på att erbjuda äldreomsorg till brukare som talar något av minoritetsspråken. För att möta upp medborgarnas behov satsar man på samlad språkkompetens på en avdelning på Kronan.

Både i socialnämnden samt på Kommunfullmäktigen har det varit upp på motion kring privatisering samt bolagisering av Kronans vård och omsorgsboende, men det röstades ned både i socialnämnden samt på Kommunfullmäktige. En privat äldreomsorg där resurser går till vinster istället för till äldreomsorgen är inget vi Socialdemokrater vill ha utan vi vill stoppa vinstjakten inom äldreomsorgen.
Att vi lyckats hålla borta privatiseringar i äldreomsorgen i Luleå känns oerhört bra.

En annan positiv nyhet är glädjande nyhet om att Coronavaccinationerna inleddes på särskilt boende 7 januari. Därefter har vaccination av hemsjukvårdspatienter samt till dem närstående inletts. Även vård och omsorgspersonal har givits möjlighet att få vaccin. Arbetet fortsätter under kommande veckor.

Socialnämndens ordförande Bodil Wennerbrandt Sevastik

Luleå(S)Julkalender 1 december 2019

Serviceboende

Den 1 december startar Luleå kommun ett nytt serviceboende, enligt lagen om stöd och service (LSS). Det handlar om sammanlagt 11 lägenheter i Galärens nybyggda hus på Varvet i centrala Luleå.’
– Varvet är ett bra område för den här typen av verksamhet med närhet till centrum, affärer, grönområden och lokaltrafik. Alla lägenheter ligger på samma plan och är väl anpassade för den här typen av verksamhet, säger Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande
Boendets totalt 11 lägenheter, varav en är gemenskapslägenhet med personalutrymmen, ska bemannas dygnet runt och erbjuda individer en trygg och aktiv bostadsmiljö.
– De senaste åren har vi haft ett behov av att utöka antalet servicebostadsplatser i Luleå, vi har personer som väntar och därför gör vi nu den här satsningen, säger Fredrik Hansson.
Beslutet togs i socialnämnden den 19 september.

 

Nytt stödboende invigt

Nu är Batterivägens stödboende på Lulsundet invigt. Socialnämndens ordförande (s) Fredrik Hansson, var med och klippte invigningsbandet. Det var många som ville gratulera det nya stödboendet som har 14 mindre lägenheter samt gemensamma utrymmen för olika aktiviteter. Batterivägens stödboende är till för personer som behöver extrastöd i sitt boende. Under våren planeras stödboendets exteriör att göras klart och de boende har somrig grönska med gräsmattor och uteplatser att se fram emot.

 

Luleå(S) Julkalender 12 december

Hemsjukvårdsteam startas i Luleå
Luleå kommun planerar att starta ett hemsjukvårdsteam. Syftet med satsningen är att minska trycket på Sunderby sjukhus akutvårdsavdelning. Hemsjukvårdsteamet beräknas enligt planerna vara igång före årsskiftet. Det här är ett samarbete med Region Norrbotten. Regionen anställer läkare och kommunen anställer sjuksköterskor till teamet. Örnäsets och Stadsvikens vårdcentraler ingår i projektet.  – Därtill startar vi 18 st Trygghetsplatser för att vi ska snabbt kunna ta hem personer från sjukhuset. Luleå kommun satsar nu 18 miljoner kronor på dessa insatser, säger Fredik Hansson(S) socialnämndens  ordförande.