Nytt stödboende invigt

Nu är Batterivägens stödboende på Lulsundet invigt. Socialnämndens ordförande (s) Fredrik Hansson, var med och klippte invigningsbandet. Det var många som ville gratulera det nya stödboendet som har 14 mindre lägenheter samt gemensamma utrymmen för olika aktiviteter. Batterivägens stödboende är till för personer som behöver extrastöd i sitt boende. Under våren planeras stödboendets exteriör att göras klart och de boende har somrig grönska med gräsmattor och uteplatser att se fram emot.

 

Facebook lyfter Luleå till en ny nivå

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, är just hemkommen från en resa i USA tillsammans med en delegation för att marknadsföra Luleå gentemot några av världens största teknikföretag. I förra veckan besökte delegationen Facebooks huvudkontor i Palo Alto.
– Vi välkomnar Facebooks supersatsning här i Luleå. Det faktum att närmare tusen personer kommer att arbeta med bygget är en välkommen injektion, liksom de mer långsiktiga effekterna som befäster Luleå som etableringsort nr 1, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Facebook gör en kraftfull investering och nära fördubblar sin verksamhet i Luleå genom att bygga ut sitt datacenter. Facebook väljer också att etablera ett ”Technology Deployment Centre” i Luleå Science Park. Det offentliggjorde företaget idag. 2021 ska den tredje hallen på Porsön tas i bruk. När den är färdig har Facebook en verksamhet i Luleå på över 100 000 m2, och har investerat totalt 8.7 miljarder SEK i anläggningen. Det gör datacentret till ett av de största i världen.

Närmare 1 000 personer kommer att vara direkt engagerade i bygget av den tredje serverhallen, som skapar högtryck också för företag inom hotell, resor och handeln.

Luleå är idag Sveriges ledande centrum för forskning kring datacenter. Luleå Tekniska Universitet driver det nationella forskningscentret Cloudberry Datacenters och den statliga forskningsstiftelsen RISE anläggning SICS ICE är också placerad i Luleå vilket ytterligare stärker det forskningsrelaterade samarbetet med Facebook och andra aktörer inom datacenterindustrin. Facebook har också valt att förlägga ett ”Technology Deployment Centre” i anslutning till Luleå Science Park och LTU.

– Att Facebook valde att satsa på en okänd ort nära polcirkeln för fem år sedan var en riktig wow-känsla! Att de nu expanderar så kraftigt här är det ultimata kvittot på hur bra vi är på att stötta stor och elintensiv industri. Det bekräftar att vi är en av världens mest spännande orter för den här typen av lokaliseringar, säger Li Skarin, VD Luleå Näringsliv.

När Facebook etablerade sitt första datacenter i Luleå 2011 – det första utanför USA – startade en ny industriera där nya företag och nya jobb har vuxit fram, sida vid sida av stålindustrin. Idag är Luleåregionen ett av världens ledande kluster för datacenterindustrin med totalt 18 olika anläggningar.

Utvärderingen av Facebooks tidigare investeringar visar att de har lett till omkring 4 700 nya jobb i Luleå under perioden 2012-2016. 2025 räknar Boston Consulting Group med att omkring 30 000 personer arbetar direkt eller indirekt med datacenter i Sverige. Det är dubbelt så många som är sysselsatta inom stålindustrin idag.

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ
”TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET
PROGRAM
Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
Välkommen!

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ

Årets tema: TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET

PROGRAM

Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå

Välkommen!

Fritt kaffe inom hela Luleå kommun

Sedan den första mars i år får alla som arbetar inom Luleå kommun gratis kaffe och te under arbetsdagen.

Tidigare har olika verksamheter inom kommunen hanterat frågan om kaffe och te på olika sätt. Vissa har tillhandahållit det gratis, andra genom löneavdrag och inom vissa verksamheter har de anställda själva ordnat kaffe och te.

– Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra villkor för våra anställda. Det känns bra att vi får till en enhetlighet beträffande kaffe och te på jobbet, säger Birgitta Nilsson, personalchef Luleå kommun.

Från och med mars månad har alla löneavdrag för kaffe tagits bort inom kommunens verksamheter och förvaltningarna har fått uppgiften att tillhandahålla gratis kaffe och te till de anställda.

– Under mina besök på olika arbetsplatser inom kommunen har jag slagits av att vi gör så olika. Det känns helt rätt att ge lika förutsättningar för alla våra medarbetare. Pausen med arbetskamraterna över en kopp är en viktig del av arbetsdagen, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Under fredagen besökte Niklas Nordström tillsammans med Sara Carlsson, styrelseledamot i Kommunal, förskolor, äldreboenden och hemtjänstgrupper för att prata om bland annat införandet av gratis kaffe och te.

– Många är nöjda och glada för detta, det är en del av trivseln i arbetsmiljön. Nu är det inga frågetecken om vad som gäller, det är lika för alla. Så vill vi ha det, säger Sara Carlsson, Kommunal.

Luleå Pride on Ice med Socialdemokraterna

Vi Socialdemokrater vill att Luleå ska vara en kommun där alla känner sig välkomna, sedda och respekterade. Att du bemöts med respekt i alla dina kontakter med kommunala verksamheter är självklart för oss socialdemokrater. Det handlar människans frigörelse och om allas rätt att vara den de är. Att ha möjlighet att fullt ut leva som den du är måste vara en självklar förutsättning för ett gott, socialt liv. Oavsett sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska alla människors potential och erfarenheter tas tillvara.

På lördag manifesterar vi tillsammans med många goda krafter för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Kom med du också!
Prideparaden Luleå Pride on Ice startar Lördag 10 mars kl 13 i Södra hamnen (vi samlas kl 12:30 i verksamhetslokalen, Hermelinsgatan 18).

Välkommen!

Våra kandidader till kommunfullmäktige 2018

Ikväll hade socialdemokraterna i Luleå representantskapsmöte. Mötet fastställde Kommunfullmäktigelistan 2018, alltså Socialdemokraternas kandidater i valet till kommunfullmäktige 9 september 2018:

1. Niklas Nordström, 50 år
2. Lenita Ericson, 49 år
3. Fredrik Hansson, 38 år
4. Anja Johansson, 63 år
5. Nils Harnesk, 33 år
6. Farida Jamshidi, 36 år
7. Daniel Smirat, 25 år
8. Emmeli Nybom, 27 år
9. Jens Lundqvist, 34 år
10. Emma Engelmark, 41 år
11. Peder Lundkvist, 35 år
12. Maritha Meethz, 57 år
13. Fredrik Bruhn, 24 år
14. Lena Aronson, 58 år
15. Krister Johansson, 44 år
16. Bodil Wennerbrandt Sevastik, 44 år
17. Mehmet Tekin, 52 år
18. Annelie Ahlbäck, 63 år
19. Peter Lindbäck, 62 år
20. Ina Sandberg, 38 år
21. Henrik Alqvist, 37 år
22. Hanna Sundqvist, 46 år
23. Carl-Anders Johansson, 64 år
24. Margaretha Lindbäck, 75 år
25. Jan Peter Kostet, 62 år
26. Margareta Bladfors Eriksson, 66 år
27. Tomas Aronson Ylipää, 25 år
28. Camilla Friberg, 41 år
29. Omar Jakobsson, 64 år
30. Maria Müller, 68 år
31. Björn Diamant, 69 år
32. Jennie Arvidsson, 26 år
33. Peter Hedlund, 60 år
34. Anna-Lena Andersson, 59 år
35. Eric Eriksson, 71 år
36. Eva Hedesand Lundqvist, 69 år
37. Ingvar Edelsvärd, 73 år
38. Gerd Nordmark, 65 år
39. Tore Isaksson, 73 år
40. Kerstin Olsson, 70 år
41. Robin Rydehäll, 19 år
42. Evelina Rydeker, 34 år
43. Roger Forsberg, 64 år
44. Maria Sjöberg, 51 år
45. Simon Andersson, 23 år
46. Inez Thomasson Olofsson, 64 år
47. Rolf Kjell, 73 år
48. Lena Edenbrink, 60 år
49. Johan Gimbergsson, 47 år
50. Yvonne Bergqvist, 65 år
51. Daniel Magnusson, 40 år
52. Ingela Snygg, 55 år
53. Joel Bucht, 34 år
54. Sirpa Jacobsson, 53 år
55. Erik Eriksson, 33 år
56. Emmi-Lie Spegel, 28 år
57. Ingemar Rehnman Johansson, 65 år
58. May-Britt Onnela, 75 år
59. Jan Ivar Johansson, 68 år
60. Anette Malmberg, 55 år
61. Tommy Andersson, 20 år
62. Sara Akan, 52 år
63. Safet Ristic, 37 år
64. Anne-Gärd Näckstam, 68 år
65. Mats Lejon, 41 år
66. Eva-Britt Thelin, 63 år
67. Ahmed Algaf, 60 år
68. Anzhelika Seregina, 49 år.
69. Kaj Hedstig, 68 år
70. Madelene Hansson, 38 år
71. Leif Mettävainio, 53 år

Rekordmånga byggkranar i Luleå

– Vi har brist på bostäder i Luleå och därför är det glädjande att vi har fått fart på byggtakten och kan uppfylla vårt löfte. Dessutom har fler byggaktörer etablerat sig i Luleå, vilket gör att vi kan möta behovet av olika typer av bostäder, säger kommunalråd(S) Niklas Nordström.

Nu när året går mot sitt slut så är det dags att summera hur många bostäder som har byggts i Luleå under 2017 och vad som planeras framöver. Vi ser också att kommunens årliga befolkningsökning fortsätter att vara den högsta på nästan 25 år. De senaste åren har Luleå kommun lagt ner mycket arbete på att få igång bostadsbyggandet. Nu börjar vi se resultat. Förra året blev 354 bostäder inflyttningsklara och i år landar siffran på 606 nya bostäder, en ökning med drygt 70 procent. Tittar man framåt så ser det ut som att byggtakten håller i sig. Under 2018 beräknas ytterligare 715 bostäder bli klara. En summering av perioden 2015–2018 visar på närmare 2000 nya bostäder, betydligt fler än de utlovade 1500.

Många Luleåbor efterfrågar hyreslägenheter och nästan hälften av de nya bostäderna under 2015–2018 är hyresrätter. Det handlar både om vanliga hyresrätter och om studentlägenheter och hyresrätter för äldre, så kallade trygghetsboenden. För byggandet står dels nya aktörer som Rikshem och Lerstenen, och dels redan etablerade aktörer som Lulebo, Galären, Lindbäcks Bygg och HSB.

– När vi ser byggkranar runt om i Luleå är det ett tecken på att staden har växtkraft, att här finns goda möjligheter för investeringar. Det hjälper oss när vi jobbar för att locka fler arbetstillfällen till regionen, säger Niklas Nordström. I takt med fler bostäder och arbetstillfällen ökar också Luleås befolkning. Enligt kommunens senaste befolkningsstatistik var vi i mitten av december 77 424 kommuninvånare, vilket betyder att vi från 2017 års start har vuxit med 654 personer. Det är ungefär på samma nivå som fjolårets rekordökning på 682 personer. Inte sedan början av 1990-talet har den årliga befolkningsökningen varit så här hög.

– Vi har ett befolkningsmål på 600 nya invånare per år. Med den här takten kommer vi att kunna fira 78 000 Luleåbor redan under 2018, säger Niklas Nordström.

FAKTA: Nya bostäder i Luleå
2015: + 272 st
2016: + 354 st
2017: + 606 st
2018: + 715 st (prel.)
2019: + 1053 st (prel.)
2020: + 751 st (prel.)
Siffrorna för 2018-2020 är den bedömning som Luleå kommun gör i dagsläget. Ju längre bort i tiden ju mer preliminära är siffrorna.

Anders Öberg toppar listan till Regionfullmäktige

Socialdemokraterna i Norrbotten hade under lördagen sin valkonferens i Sunderbyn. Ombud från hela Norrbotten hade samlats för att fastställa listor till Riksdag och Regionfullmäktige inför valet den 9 september 2018. Valkonferensen beslutade att Anders Öberg ska stå överst på listan och vara Socialdemokraternas Regionrådskandidat. Det känns hedrande och ansvarsfullt. Jag känner mig ödmjuk inför uppdraget, det är ett lagarbete. Nu ska vi göra en bra valrörelse, det är det som står i fokus, säger Anders Öberg.

I samband med att Anders Öberg valts av valkonferensen i Sunderbyn att stå överst på Regionfullmäktigelistan höll han ett tal:

”Partivänner,
Det är så många känslor jag har, under de senaste dagarna efter det att jag accepterade frågan som funnits en längre tid. Blivit tillfrågad av flera att ställa upp som partiets första kandidat på regionlistan, har funderat om jag verkligen vill, har övervägt om jag verkligen vill ställa mig till partiets förfogande, att inse att jag nu kommer att prövas och värderas med ens för och nackdelar.

Det är med stor ödmjukhet och respekt jag tackar för förtroendet och vet att Vi nu tillsammans har ett arbete att göra. Regionsfullmäktigegruppen och länets arbetarekommuner behöver samlas.
Det gör Vi genom att under den kommande tiden får träffa respektive arbetarekommun för att tillsammans forma våra förslag och vår berättelse som gör att norrbottningarna tror på vår politik:
– Att Vi har förslagen som utvecklar Norrbottens sjukvård, kulturen och kommunikationer
– En politik som bidrar till regional utveckling.

Vi behöver forma vår berättelse så att norrbottningarna ser att Vi finns nära och delar deras vardag. Det ska vara tydligt vad som är de politiska alternativen när väljarna ska göra sitt val på valdagen, att det är frågor som berör många och viktiga för vanligt folk och att de litar på att Vi vill ta ansvar och att Vi har kompetensen att driva denna utveckling.

Vi har haft lite uppförsbacke, men det kan vara till vår fördel för Vi får aldrig tro att Vi redan vunnit väljarnas förtroende i valet.
Tack partivänner!”

Riksdagslistan fastställdes också och har följande kandidater från Luleå på plats:

3 Fredrik Lundh Sammeli

7 Krister Johansson

14 Ina Sandberg

20 Sara Akan

 

Gratis kaffe och te i Luleå kommun

Luleå kommun måste som arbetsgivare ha sin egen personals bästa framför ögonen. Det finns synbara ojämlikheter mellan personalgrupper och förvaltningar som behöver rättas till. Ett exempel från verkligheten är att vissa personalgrupper och förvaltningar har gratis kaffe och te, medans andra får betala kaffe och te på jobbet genom löneavdrag.

Frågan om gratis kaffe på jobbet har tagits upp av den fackliga organisationen Kommunal i Luleå genom deras S-fack klubb i samtal med kommunens politiska ledning. Kommunalrådet (S) Niklas Nordström försöker nu ”städa upp” skillnader mellan anställda. Lågavlönade betalar sitt kaffe, det är ojämlikt! Kvinnodominerade yrken betalar sitt kaffe, det är ojämställt!

Arbetet med fria arbetskläder för yttre tjänst är ett annat område som uppmärksammats och är på gång att genomföras.

-Det finns orättvisor mellan våra personalgrupper i Luleå kommun som behöver utjämnas och rättas till. Tidigare har vi Socialdemokrater satt igång arbetet med fria arbetskläder för yttre tjänst. En annan orättvisa är att kaffe på jobbet är kostnadsfritt för vissa medans andra vackert får betala sitt kaffe genom löneavdrag. Så här kan vi inte hålla på. Jag vill uppmana alla nämnder och förvaltningar se över frågan om gratis kaffe och te under 2018 och se till att detta är fullt genomfört 2019, säger kommunalrådet (S) Niklas Nordström.