Skola på Hällbacken!

Vi har presenterat planerna för en ny skola på Hällbacken i Luleå med byggstart under den kommande mandatperioden. Vi kommer påbörja arbetet med en ny skola, F-6 på Hällbacken. Det går bra för ett växande Luleå. I takt med den positiva befolkningsökningen i Luleå ökar behoven att bygga nya skolor. Skolan i Luleå står sig mycket bra i nationella jämförelser.

Under torsdag kväll besökte ett stort antal valarbetare och politiker Hällbacken. Där byggs det många bostäder. Hällbacken är ett område som växer. Det var också något av en historisk kväll. Boende på Hällbacken har aldrig tidigare fått ett besök av dörrknackare eller flygbladsutdelare vare sig från Socialdemokrater eller något annat parti.

Vi har också förslag till en broförbindelse, en säker väg för gång, cykel och busstrafik mellan Hällbacken och Björkskatans centrum.

Vi vill mer. För oss Socialdemokrater är skolan viktig. Tillsammans med Socialdemokraterna på nationellnivå vill vi göra miljardinvesteringar för en mer jämlik förskola och skola, storsatsa på skolans fritidsverksamhet, mer personal och större möjlighet till läxläsning, idrotts och kulturaktiviteter. Varje barn ska bli sett, varje lärare ska få tid och kraft att ge eleverna den kunskap och bildning de behöver i livet. Den bästa starten i livet.

Välkomnande dörrknackning

Vi hade många trevliga samtal under kvällen inför valet den 9 september. Här två av våra dörrknackare, kommunfullmäktigekandidaterna, Ingela Snygg och Omar Jakobsson hos Sanna Vikström på Örnäset. Socialdemokraterna i Luleå har sedan november förra året samtalat med tusentals Luleåbor . Vi har mötts för en stunds samtal, delat ut valmaterial och värvat medlemmar till vårt parti. Vi värvade medlemmar också under tisdagen på Örnäset.

Nu är det inte många dagar kvar till valet. Vi fortsätter med dörrknackningen några dagar till och kommer att ha många aktiviteter runt om i Luleå sista lördagen innan valet den 9 september. Vi ses!

Valspurt med S i Luleå

Titta på bilden! Så där glada kan man vara efter en dörrknackning med Socialdemokraterna i Luleå. Just den där kvällen var i Sunderbyn och vi hade förstärkning av vår riksdagsledamot Ida Kariainen från Haparanda. Det var många bra samtal. Vi fick också en ny medlem den där kvällen. Politik kan vara både roligt och spännande. Fram till veckans valspurt har vi haft tusentals samtal i samband med dörrknackning, telefonringande, aktiviteter vid valstugan och en massa andra valaktiviteter i och runt omkring Luleå. Och vet du? Du kan också bli medlem. Vi ökar rejält i medlemsantal just nu. Det är enkelt att bli medlem i vårt parti. Klicka här.

Nu är det slutspurt, en vecka kvar till valet den 9 september. Vår politik håller. Det går bra för Luleå. 2017 växte Luleå kommuns befolkning med fler än någonsin under ett år, en utveckling som sprider optimism och framtidstro. Det byggs så det knakar, företagen går bra, expanderar och anställer folk.

Socialdemokraterna i Luleågår till val på: Ökad trygghet, bättre välfärd och fler jobb i Luleå! Här hittar du vårt valprogram ”Framtid Luleå” och här hittar du vårt valprogram ”Framtid Luleå” i en lite längre version.

 

Mänskliga rättigheter en rättighet för alla

Socialdemokraterna har alltsedan partiets bildande arbetat för mänskliga rättigheter som en rättighet för alla. Vi har kommit långt i Sverige och världen ser med respekt på vårt arbete, I uttrycket ALLAS RÄTT ligger även den enskildes värdighet.

Engagemang och ledarskap
Engagemang och ledarskap finns i vårt parti. Mänskliga rättigheter är en prioriterad fråga i vårt land och i världen och styrs genom vår grundlag. Som parti och land är vi engagerade i många organisationer som EU, FN osv. och samverkar och samråder med dessa. Kommittéer och organisationer i dessa har synpunkter på hur vi kan utveckla de mänskliga rättigheterna. Det avspeglar sig i hur vi som parti arbetar med en rad frågor som berör det som exempelvis jämställdhet, rätten att rösta, kunskapshöjning för en ökning av toleransen för mångfald, bostäder, skydd mot hat- och hetsbrott, brottslighet, människohandel och tvångsgifte, våld mot kvinnor och barn och mycket annat.

Socialdemokratisk politik
Vi arbetar målmedvetet från kunskap och medvetenhet utifrån utmaningarnas karaktär för genomförande av konkret utvecklingsarbete. I detta ligger också att ta tillvara medborgarnas synpunkter. I det arbetet ligger även arbetet utifrån målsättningar och förutsättningar och inte minst ekonomiska möjligheter. Rättighetsbaserade arbetssätt leder också fram till nya lagar och sätt att jobba på.

Fattigdomen i världen
Mer än 700 miljoner människor lever idag i fattigdom. Det är ca 10 % av världens befolkning. Fattigdomen minskar emellertid i hela världen och extrem fattigdom minskade och halverades mellan åren 2005-2015 enligt FN. FN har utgått ifrån ett globalt mått om extrem fattigdom som är 1,9 dollar per dag. Antalet människor som lever i extrem fattigdom kan emellertid variera från land till land och världsdelar. Klimatfrågan är en stor fråga som kommer att göra att folkvandringarna eskalerar och blir en stor utmaning liksom ökad fattigdom.

Mänskliga rättigheter är en av de stora frågorna inför framtiden och samhället och politiken måste därför jobba målmedvetet och strukturerat.

Eva Hedesand Lundqvist, distriktsordförande i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten

Nytt stödboende invigt

Nu är Batterivägens stödboende på Lulsundet invigt. Socialnämndens ordförande (s) Fredrik Hansson, var med och klippte invigningsbandet. Det var många som ville gratulera det nya stödboendet som har 14 mindre lägenheter samt gemensamma utrymmen för olika aktiviteter. Batterivägens stödboende är till för personer som behöver extrastöd i sitt boende. Under våren planeras stödboendets exteriör att göras klart och de boende har somrig grönska med gräsmattor och uteplatser att se fram emot.

 

Facebook lyfter Luleå till en ny nivå

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, är just hemkommen från en resa i USA tillsammans med en delegation för att marknadsföra Luleå gentemot några av världens största teknikföretag. I förra veckan besökte delegationen Facebooks huvudkontor i Palo Alto.
– Vi välkomnar Facebooks supersatsning här i Luleå. Det faktum att närmare tusen personer kommer att arbeta med bygget är en välkommen injektion, liksom de mer långsiktiga effekterna som befäster Luleå som etableringsort nr 1, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Facebook gör en kraftfull investering och nära fördubblar sin verksamhet i Luleå genom att bygga ut sitt datacenter. Facebook väljer också att etablera ett ”Technology Deployment Centre” i Luleå Science Park. Det offentliggjorde företaget idag. 2021 ska den tredje hallen på Porsön tas i bruk. När den är färdig har Facebook en verksamhet i Luleå på över 100 000 m2, och har investerat totalt 8.7 miljarder SEK i anläggningen. Det gör datacentret till ett av de största i världen.

Närmare 1 000 personer kommer att vara direkt engagerade i bygget av den tredje serverhallen, som skapar högtryck också för företag inom hotell, resor och handeln.

Luleå är idag Sveriges ledande centrum för forskning kring datacenter. Luleå Tekniska Universitet driver det nationella forskningscentret Cloudberry Datacenters och den statliga forskningsstiftelsen RISE anläggning SICS ICE är också placerad i Luleå vilket ytterligare stärker det forskningsrelaterade samarbetet med Facebook och andra aktörer inom datacenterindustrin. Facebook har också valt att förlägga ett ”Technology Deployment Centre” i anslutning till Luleå Science Park och LTU.

– Att Facebook valde att satsa på en okänd ort nära polcirkeln för fem år sedan var en riktig wow-känsla! Att de nu expanderar så kraftigt här är det ultimata kvittot på hur bra vi är på att stötta stor och elintensiv industri. Det bekräftar att vi är en av världens mest spännande orter för den här typen av lokaliseringar, säger Li Skarin, VD Luleå Näringsliv.

När Facebook etablerade sitt första datacenter i Luleå 2011 – det första utanför USA – startade en ny industriera där nya företag och nya jobb har vuxit fram, sida vid sida av stålindustrin. Idag är Luleåregionen ett av världens ledande kluster för datacenterindustrin med totalt 18 olika anläggningar.

Utvärderingen av Facebooks tidigare investeringar visar att de har lett till omkring 4 700 nya jobb i Luleå under perioden 2012-2016. 2025 räknar Boston Consulting Group med att omkring 30 000 personer arbetar direkt eller indirekt med datacenter i Sverige. Det är dubbelt så många som är sysselsatta inom stålindustrin idag.

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ
”TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET
PROGRAM
Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
Välkommen!

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ

Årets tema: TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET

PROGRAM

Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå

Välkommen!

Fritt kaffe inom hela Luleå kommun

Sedan den första mars i år får alla som arbetar inom Luleå kommun gratis kaffe och te under arbetsdagen.

Tidigare har olika verksamheter inom kommunen hanterat frågan om kaffe och te på olika sätt. Vissa har tillhandahållit det gratis, andra genom löneavdrag och inom vissa verksamheter har de anställda själva ordnat kaffe och te.

– Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra villkor för våra anställda. Det känns bra att vi får till en enhetlighet beträffande kaffe och te på jobbet, säger Birgitta Nilsson, personalchef Luleå kommun.

Från och med mars månad har alla löneavdrag för kaffe tagits bort inom kommunens verksamheter och förvaltningarna har fått uppgiften att tillhandahålla gratis kaffe och te till de anställda.

– Under mina besök på olika arbetsplatser inom kommunen har jag slagits av att vi gör så olika. Det känns helt rätt att ge lika förutsättningar för alla våra medarbetare. Pausen med arbetskamraterna över en kopp är en viktig del av arbetsdagen, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Under fredagen besökte Niklas Nordström tillsammans med Sara Carlsson, styrelseledamot i Kommunal, förskolor, äldreboenden och hemtjänstgrupper för att prata om bland annat införandet av gratis kaffe och te.

– Många är nöjda och glada för detta, det är en del av trivseln i arbetsmiljön. Nu är det inga frågetecken om vad som gäller, det är lika för alla. Så vill vi ha det, säger Sara Carlsson, Kommunal.