Luleå(S) Julkalender 21 december 2018

Viktiga miljöinvesteringar
Luleå hamn installerar landström för fartygen som anländer till Luleå. Det minskar utsläppen både CO2 och andra luftföroreningar. EU bidrar till investeringen med halva kostnaden.

Det andra miljöinvesteringen är fjärrvärmeinstallation till Luleå hamns tre snart fyra bogserbåtar. Tidigare används diesel för att värma motorer och båtar under vintrarna, vilket inte är miljövänligt.

Den tredje miljöinvesteringen är ”Vilja” som blir världens första hybridisbrytande bogserbåt. ”Vilja” kan gå på batteri från hamnen ut till Klubbviken utan utsläpp och buller för att möta lastfartygen, först när det krävs extra kraft startas dieselmotorerna, det ger betydande miljövinster. Bogserbåten ”Vilja” levereras från varvet i Spanien till Luleå 2019.

 

Luleå(S) Julkalender 20 december 2018

Lyckad jobbmatchning

Luleå kommun har beviljats 3 mnkr till projektet Workplace Luleå 2.0. Projektet syftar till att ge utrikesfödda snabbare tillträde till arbetsmarknaden genom direkt matchning mot arbetsgivare i behov av arbetskraft. Anna Andersson, chef på Elgiganten:
– För oss har det funkat jättebra. Vi fick vara med i processen och kunde beskriva vilket behov vi hade. Vi fick träffa några kandidater och valet föll på Mohamad. Upplägget med utbildning och arbete parallellt gör att man lär känna varandra och att praktikanten sen kan konkurrera om en anställning på ett helt annat sätt än om hen skickat in en ansökan utan att vi känt honom.

Mohamad Alakhras:
– Jag känner mig redan hemma och vill vara kvar och fortsätta utvecklas. Mitt jobb är att ta hand om kunderna, bjuda på kaffe och visa dem till rätt avdelning. Jag kan även hjälpa till att tolka till kunder som pratar arabiska. Anna och alla andra har varit bra på att ta hand om mig som ny.

Fakta Socialfonden:
EU lägger årligen in 10 miljarder euro i Socialfonden. Det motsvarar ungefär 10 procent av EU:s totala budget. Därtill kommer medlemsländernas egna bidrag. Pengarna används till att finansiera arbetsmarknadsprojekt som stärker medlemsländernas ekonomi och minskar skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna. Till Norrbotten och Västerbotten fördelas 270 mnkr under åren 2014 – 2020.

Luleå(S) Julkalender 19 december 2018

Tvåspråkig förskola i Luleå
Luleå är förvaltningskommun i finska, meänkieli och samiska. 2019 öppnar en tvåspråkig förskola där det större delen av dagen talas minoritetsspråk. Tvåspråkig förskola innebär att barnen kommer att prata både svenska och ett minoritetsspråk. Personalen ska ha goda språkkunskaper och anpassa sitt språk efter barnens behov. Syftet med tvåspråkig förskola är att ge barnen en möjlighet att bevara sitt språk, kultur och identitet. Verksamheten utvecklas i samverkan med föräldrar och andra viktiga aktörer. Luleå kommuns tvåspråkiga förskola startar nästa höst. Platsen blir Charlottendals förskola i centrala Luleå.

Luleå(S) 18 december 2018

Samverkanspris till Luleå

Luleå kommun har fått Årets samverkanspris av Luleå tekniska universitet. Det är ett pris till den kommun som har flest antal små och medelstora företag som under det gångna året initierat samarbeten med universitetet.

LTU:s rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn delade ut priset till Luleås kommunalråd Lenita Ericson och Luleå Näringslivs vd Li Skarin under en ceremoni på Vetenskapens hus. Kommunens representanter framhöll Luleå tekniska universitets världsledande forskning som en avgörande faktor för att få fler företagsetableringar till regionen.

För tredje året i rad delades Årets samverkanspris ut. 2016 vann Piteå kommun och i fjol Övertorneå kommun. Priset ska uppmuntra kommunernas näringslivskontakter att knyta samman sin kommuns företag med universitetet och LTU Business.

Luleå(S) Julkalender 17 december 2018

Femteklassare skapar miljöfilmer
Lumire tillsammans med Miljöskolan ger information till skolans femteklassare varje år. Utbildningen handlar om miljöarbete och framför allt betydelsen av sopsortering. Klasserna gör en film om sitt arbete. Under våren visas samtliga bidrag på en ”Lumiregala” på Kulturens hus. Bästa bidrag får ett pris. 2018 var priset ett besök på Western Farm med övernattning för hela klassen.

Fakta om Lumire:
Luleå MiljöResurs AB ägs av Luleå Kommunföretag AB och är Luleå kommuns största företag inom avfallsbranschen. Lumire samlar in och återvinner avfall från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå. Totalt hanteras 55 000 ton per år och omsättningen är 110 miljoner kronor. Lumire har 70 anställda som arbetar med att skapa miljönytta för Luleås invånare.

 

Luleå(S) Julkalender 16 december 2018

Avgiftsfritt i kyrkan
Socialdemokraternas kyrkopolitiska program slår fast att alla ska vara välkomna till kyrkan. Verksamheter ska alltid genomföras med öppna dörrar, ingen ska stängas ute.

Genom att driva frågan om avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet i våra församlingar ser vi till att det kyrkopolitiska programmet blir levande bland de viktigaste grupperna i Luleå. Ungdomar, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, ska till exempel kunna delta i det konfirmationsalternativ man önskar. De ska inte ofrivilligt delas upp i olika grupper, vilket faktiskt inte är ovanligt i andra församlingar.

I Luleå har ett principbeslut fattats i alla våra församlingar – i Råneå, Nederluleå och Domkyrkan. All verksamhet för barn och ungdomar är gratis! Kostnaderna prioriteras och tas ut via alla medlemmars kyrkoavgifter istället. (Moderater har reserverat sig mot beslutet)
Socialdemokraterna i Luleå går nu vidare till att genomföra fler programpunkter!

Luleå(S) Julkalender 15 december 2018

Offensiva företagsetableringar
Luleå levererar. Företaget Datscha som är världsledande utvecklare av webbaserade tjänster för fastighetsbranschen startar verksamhet i Luleå. Det strategiskt viktiga styrelsebeslutet att etablera ett nytt DevNest har föregåtts av en omfattande utredning om vilken plats som kan vara den optimala orten. Valet föll på Luleå. På kort tid har Datscha anställt 6 av 10 utvecklare i Luleå, det offentliggjorde företaget strax innan midsommar i år.

Niklas Nordström, Luleås kommunalråd (S):
”Det är med glädje jag tar del av att Datschas etablering i Luleå går över förväntan. En mycket viktig signal till andra företag som vill växa och etablera sig i Luleå. Vi får nu resultatet av det goda samarbetet vi har lokalt mellan de olika aktörerna för att främja företagandet. Vi har fått fart på bostadsbyggandet så fler kan leva och bo i Luleå.”

Luleå(S) Julkalender 14 december 2018

Attraktiva hyreslägenheter för unga
Lägenheterna på Kallkällan i Luleå blev rekordsnabbt uthyrda. I stort sett alla som flyttat in är under 30 år. Lulebos nybygge på Kallkällan med bra läge och bra hyror i Luleå är på rekordtid i sin helhet uthyrt. Huset består främst av relativt små lägenheter: 59 tvåor på cirka 30 och 45 kvadratmeter, samt en trea på 76 kvadratmeter.

Hyrorna kan hållas nere tack vare offensiv socialdemokratisk bostadspolitik. Det här är ett bra exempel där vi går från ord till handling. Politik gör skillnad. Roligt och positivt att hyresgästerna består i huvudsak av personer under 30 år. Inflyttningen till hyreslägenheterna på Kallkällan påbörjades i början av september.

 

Luleå(S) Julkalender 13 december 2018

Isbanan – en vinteroas

Så här års är det många som längtar efter att få komma ut på isen. Bottenviken fryser till is tack vare det bräckta vattnet som varken är salt eller sött. Älvens vatten som rinner ut i viken ligger bakom detta fenomen, det gör Luleås skärgård unik. På vintern förvandlas isen den till en stor lek- och rekreationsplats för vinteraktiviteter. Luleås isbana – en storslagen skridskobana, Luleås mest populära vinterbesöksmål.

Du väljer själv var du vill börja, i den norra eller södra hamnen. Du kan se holländska elitåkare som försöker slå världsrekord ena dagen, för att andra dagen se en fyraåring ta sina första stapplande skär med stöd av storasyster och hennes hjälpande stadiga hand. Skridskoåkare, skidåkare, fotgängare och sparkåkare samsas på den vidunderliga isytan. Kanske också en och annan snöskoter svischar förbi på behagligt avstånd.

Luleå(S) Julkalender 12 december 2018

Ett jämställt Luleå
Om antalet Luleåbor ska bli fler i en kommun med tillväxt behöver Luleå bli mer attraktivt för kvinnor och bli bättre på att möta unga kvinnors förväntningar och krav på en stad att leva och bo i. Luleå är en av landets främsta kommuner när det gäller trygghet och jämställdhet enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Politik har betydelse. Vi ser ett ökat engagemang kring att vi tillsammans, företagare, kommun och invånare ska bredda arbetsmarknaden för en mer attraktiv stad att leva i oavsett vem du är.

Socialdemokraterna i Luleå har under en lång tid arbetat aktivt för ökad jämställdhet med bland annat rejäla satsningar på kvinnojouren och tjejjouren. I bred samverkan ska vi arbeta förebyggande, sätta stopp för alla former av könsrelaterat våld, sexuella övergrepp och trakasserier. Alla ska känna sig trygga med att vistas i offentliga miljöer. Kampen för ett jämställt Luleå fortsätter!