Luleå (S) Julkalender 7 dec 2019

Östra länken och rondellerna
Vi fortsätter att utveckla Luleå.
Östra länken ett av Luleås störta anläggningsprojekt som skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. Kommunen bygger ett nytt vatten- och avloppssystem som ska fungera i minst 100 år framöver.
Ett vatten- och avloppssystem projekt som har påverkat och kommer att påverka Luleås samhällsliv under flera år framöver. Provisoriska trafiklösningar avlöser varandra men resulterar på flera platser i nya cykel- och gångvägar och nya rondeller. Vi passar samtidigt på att förbättra grönområdena som finns i nära anslutning till där vi gräver.
Nu i höst har Haparandavägen öppnat efter att varit avstängd för privatbilister i 6 månader. Tack alla som har visat hänsyn och hittat andra vägar till och från arbetet. Kör försiktigt i dom nya rondellerna Faderullan och Midgårdsrondellen.
Faderullan är rondellen som leder in till den nya Återvinningscentralen, platsen där man lämnar ”hela faderullan”, alla onödiga grejer som man hittar när förrådet städas.