Luleå(S) Julkalender 23 december 2018

Jämställd regional tillväxt
Region Norrbotten har lyfts fram för vårt unika arbete att främja jämställd regional tillväxt i länet. Elva företag har fått utbildning i hur de kan arbeta jämställt.

För att Norrbotten ska utvecklas och länets företag och organisationer ska klara sina utmaningar med kompetensförsörjning krävs att kunskaper och kompetens tas tillvara. De deltagande företagen har stärkt sin konkurrenskraft, förbättrat sin arbetsmiljö och blivit mer attraktiva arbetsgivare. Resultatet av satsningen kan ses i en video som beskriver några av företagen och deras arbete, följ den här länken: https://www.youtube.com/watch?v=vA6U21qH1pg

Ingen ung ska behöva må dåligt

Hälsan i Sverige är på många sätt bra, men den psykiska ohälsan bland unga ökar och är ett växande problem. Att vända den utvecklingen är en av våra viktigaste samhällsutmaningar och det är en viktig del i arbetet med att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Psykisk ohälsa kan drabba alla, men vi vet att den psykiska ohälsan drabbar de svagaste grupperna i samhället särskilt hårt. Därför är det också en jämlikhetsfråga. En människas bakgrund ska inte vara avgörande när det handlar om att få tillgång till rätt hjälp och behandling för att kunna leva ett bra liv. Men vi ser att det finns brister i dagens system. Allt för många går alldeles för länge utan att få hjälp. Det vill vi förändra och se till att fler får rätt hjälp i tid. Genom tidiga insatser kan också den avancerade psykiatrin avlastas så att de som är i behov av mer avancerad vård och behandling kan få bättre tillgång till den.

Därför förstärker vi det förebyggande arbetet genom satsningar på skolhälsovården och ungdomsmottagningarna samt ger barn- och ungdomspsykiatrin förutsättningar att korta köerna. Samverkan, flexibilitet och anpassning till förändrade och nya behov är och kommer att vara en nyckel för att möta både dagens och morgondagens behov.

Genom appen Ung i Norr kan du som är under 26 år kan besöka ungdomsmottagningen online. Via ett videosamtal kan du ställa frågor om bland annat hälsa, preventivmedel, abort och könssjukdomar. Appen går idag endast att använda i Piteå älvdal men under året påbörjas arbetet med att ge fler unga möjlighet att söka ungdomsmottagningen digitalt och fullt utbyggt ska hela länet omfattas. Det är ett av flera sätt att öka tillgängligheten och minska trösklarna för kontakt med ungdomsmottagningen.

SAM (samverka, agera, motivera) som började som ett projekt i samverkan med ett par kommuner är nu en etablerad arbetsform med goda resultat. Det arbetet fortsätter och utvecklas genom att fler kommuner kopplas på och ges verktyg för att långsiktigt främja ungas psykiska hälsa. Genom ökad samverkan mellan regionen och kommunerna vill vi ta ansvar för att länets unga ska få den bästa hjälpen om de drabbas av psykisk ohälsa. Så bygger vi Norrbotten starkt för framtiden.

Anders Öberg, regionråd (S)
Birgitta Persson, regionrådskandidat (S)
Britta Flinkfeldt, kommunalråd Arjeplog (S)
Lotta Åman, kommunalråd Arvidsjaur (S)
Birgitta Larsson, oppositionsråd Gällivare (S)
Peter Waara, kommunalråd Haparanda (S)
Robert Bernhardsson, kommunalråd Jokkmokk (S)
Tommy Nilsson, kommunalråd Kalix (S)
Kristina Zakrisson, kommunalråd Kiruna (S)
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå (S)
Lenita Ericsson, kommunalråd Luleå (S)
Helena Stenberg, kommunalråd Piteå (S)
Anders Lundkvist, kommunalråd Piteå (S)
Helena Öhlund, kommunalråd Älvsbyn (S)
Bengt-Erik Rolfs, oppositionsråd Överkalix (S)
Roland Kemppainen, oppositionsråd Övertorneå (S)

Välfärdens motorer går på högvarv

Anders Öberg Regionråd Norrbotten, Socialdemokraterna och Marianne Engberg Ordförande, Kommunal sektion Region Norrbotten:

Välfärdens motorer går på högvarv och satsningarna på kompetensutveckling är prioriterade. Vi ser och vet att det att behövs många kompetenser för att möta dagens och morgondagens vårdbehov. En personalgrupp som inte får samma uppmärksamhet som andra men som vi vet oftast springer lite mer, gör de där uppgifterna för att jag som patient ska få den omvårdnad som jag behöver och tusen andra uppgifter för att vården ska fungera. Det är undersköterskorna! Enligt SKL kommer det att behövas 129 000 nya undersköterskor fram till 2023 för att ersätta de som uppnår pensionsålder och utveckla nya kompetenser för morgondagens vård.

Under sommaren blir den än mer uppenbart att vården är beroenden av alla kompetenser. Därför är uppgiften att arbeta med uppgiftsväxlingarna och kompetensutvecklingen angelägna för att kunna ha vårdplatser öppna, klara mottagningarna och möta de akuta behoven, säger regionrådet Anders Öberg, Socialdemokraterna. Vi ser att det finns områden där vi behöver utveckla för att möta Norrbottningarnas behov och vi har ett gemensamt intresse av att det bli verkliga satsningar där vidareutbildning inom yrket resulterar i löneutveckling, därför att vi vill att fler ska kunna utvecklas med uppgiften.

Det krävs nu resurser för studier, mer samtal av uppgifter och ansvar för att bygga teamet och verksamheten. Det ska vara jämlika förutsättningar för alla yrkesgrupper att få utvecklas med uppgifterna och på jobbet. Andra personalgrupper har uppmärksammats under året och det är nu hög tid för att lyfta vårdens motorer, undersköterskorna, säger Marianne Engberg, ordförande kommunal, sektion Region Norrbotten. För oss handlar det om att vi tillsammans ser situationen, ser möjligheterna och har en dialog då vi med facklig politiskt arbete banar väg för utveckling för vården, medarbetarna och framförallt för Norrbotten, säger Anders Öberg.

Starkt regionlag inför valet

Socialdemokraterna i Norrbotten har precis valt Birgitta Persson, Överkalix, till regionrådskandidat inför valet 9 september. Anders Öberg, Luleå, toppar sedan tidigare regionfullmäktigelistan. Sjukvården är självklart alltid viktig i Norrbotten och blir också en av valets huvudfrågor. Socialdemokraterna i Luleå gratulerar Birgitta Persson till kandidaturen!

Luleå(S) Julkalender 21 december

Grundläggande kunskaper i sex och relationer
Region Norrbotten lanserade under hösten en Youtube-serie som ger grundläggande kunskaper i sex och relationer. Programserien ”Nästan allt om sex i Sverige” är gjord på svenska och kommer att bli textad på sex språk – engelska, arabiska, persiska, dari, tigrinja och somaliska. Den reproduktiva och sexuella hälsan är viktigt för folkhälsan. Serien riktar sig till unga personer men kan med fördel ses av alla, oavsett ålder och bakgrund. Den ger på ett enkelt och tillgängligt sätt kunskap om sex och relationer.

Programserien ”Nästan allt om sex i Sverige” på Youtube hittar du här.

 

 

Regionrådet: Utveckla sjukvården på distans

Regionrådet Anders Öberg (S) besökte Kiruna på söndagen (17-12-03). På Socialdemokraternas medlemsmöte konstaterade han att Region Norrbotten behöver utveckla tekniken för att få till mer sjukvård på distans. Detta i syfte att minimera att patienter tvingas resa till ett annat sjukhus för kortare uppföljning och läkarkontroll. Det bör man kunna göra på det egna sjukhuset istället för en heldag med bil eller tåg.

– Det finns läkarbesök för efterkontroll som kanske bara tar 15 minuter. Där behöver vi utveckla tekniken så att man kan konsultera läkaren från det egna lasarettet eller t o m hemifrån, säger Anders Öberg regionråd.

Anders Öberg är medveten om att telefonköerna är oacceptabelt långa i Kiruna och ibland tar mottagningstiderna slut tidigt på morgonen när man ringer för att boka tid för läkarbesök:

– Om fler använder 1177 och mina vårdkontakter för att exempelvis förnya sin medicin så kan vi korta telefonköerna. Vi behöver bli bättre på att informera och få fler att använda 1177, säger Anders Öberg.

Anders Öberg prisar också akutvården i Kiruna:

– Kiruna är unikt. Det ska vi bara stolta över. I Kiruna finns akutläkare med en bred kompetens som är ett föredöme. Man har ett bra tänk runt akutsjukvården. Kiruna är en av de bästa i landet om man exempelvis får hjärtinfarkt. Det finns ett mycket bra akut omhändertagande.

Regionrådet Anders Öberg konstaterade också att det finns många utmaningar för sjukvården. Det är dels en åldrande befolkning och dels arbetskraftsbrist och att man måste fokusera på verksamhetsutveckling för att kunna möta behoven.

Av Region Norrbottens budget på närmare 9 000 miljoner kronor (9 miljarder kr) svarar sjukvården för 95-96 procent.

– Vi har en regering som förstått att hälso- och sjukvårdens behov ökar. Statsbidragen har ökat jämfört med den tidigare borgerliga regeringen.

Roger Suup

Luleå(S) Julkalender 1 december

Det här är vår första lucka i Julkalendern. Fram till julafton berättar vi om vad vi Socialdemokrater fått uträttat i Luleå, Norrbotten och på riksplanet under mandatperioden sedan 2014. Det handlar om beslut och inriktningar som vi är stolta över och som har betydelse, gör skillnad i människors vardag.

Vi ska stärka patientinflytandet

Patienter med cancersjukdom deltar i en ettårig satsning för att utveckla arbetssätt och metoder som ska fånga upp idéer från patienter och närstående. Region Norrbotten ordnade en idégala där idéägare, politiker och vården träffas för att ta del av några idéer som kommit fram under satsningen.

– Idégalan visade att det finns ett stort intresse för att vara med och utveckla vården i Norrbotten. Det finns en innovationskraft hos patienterna och deras anhöriga som vi behöver ta tillvara för att stärka patientinflytandet och öka kunskapen om vårdens utmaningar, säger Anders Öberg, regionråd (S).

Har du en idé som skulle utveckla vården, gå till https://www.ideplats.se

 

Anders Öberg toppar listan till Regionfullmäktige

Socialdemokraterna i Norrbotten hade under lördagen sin valkonferens i Sunderbyn. Ombud från hela Norrbotten hade samlats för att fastställa listor till Riksdag och Regionfullmäktige inför valet den 9 september 2018. Valkonferensen beslutade att Anders Öberg ska stå överst på listan och vara Socialdemokraternas Regionrådskandidat. Det känns hedrande och ansvarsfullt. Jag känner mig ödmjuk inför uppdraget, det är ett lagarbete. Nu ska vi göra en bra valrörelse, det är det som står i fokus, säger Anders Öberg.

I samband med att Anders Öberg valts av valkonferensen i Sunderbyn att stå överst på Regionfullmäktigelistan höll han ett tal:

”Partivänner,
Det är så många känslor jag har, under de senaste dagarna efter det att jag accepterade frågan som funnits en längre tid. Blivit tillfrågad av flera att ställa upp som partiets första kandidat på regionlistan, har funderat om jag verkligen vill, har övervägt om jag verkligen vill ställa mig till partiets förfogande, att inse att jag nu kommer att prövas och värderas med ens för och nackdelar.

Det är med stor ödmjukhet och respekt jag tackar för förtroendet och vet att Vi nu tillsammans har ett arbete att göra. Regionsfullmäktigegruppen och länets arbetarekommuner behöver samlas.
Det gör Vi genom att under den kommande tiden får träffa respektive arbetarekommun för att tillsammans forma våra förslag och vår berättelse som gör att norrbottningarna tror på vår politik:
– Att Vi har förslagen som utvecklar Norrbottens sjukvård, kulturen och kommunikationer
– En politik som bidrar till regional utveckling.

Vi behöver forma vår berättelse så att norrbottningarna ser att Vi finns nära och delar deras vardag. Det ska vara tydligt vad som är de politiska alternativen när väljarna ska göra sitt val på valdagen, att det är frågor som berör många och viktiga för vanligt folk och att de litar på att Vi vill ta ansvar och att Vi har kompetensen att driva denna utveckling.

Vi har haft lite uppförsbacke, men det kan vara till vår fördel för Vi får aldrig tro att Vi redan vunnit väljarnas förtroende i valet.
Tack partivänner!”

Riksdagslistan fastställdes också och har följande kandidater från Luleå på plats:

3 Fredrik Lundh Sammeli

7 Krister Johansson

14 Ina Sandberg

20 Sara Akan

 

Trygghetsplatser – Socialdemokraterna satsar inom äldreomsorgen i Luleå

Äldreomsorgen i Luleå utvecklas. Kommunen kommer under hösten att göra nya satsningar för att utveckla vården och omsorgen för äldre och de mest svårt sjuka utifrån Äldreplanens intentioner. Nya trygghetsplatser skapas, det medför ett naturligt ökat samarbete mellan Luleå kommun och Region Norrbotten.

Kommunalrådet Niklas Nordström och vice ordförande i socialnämnden Fredrik Hansson presenterade satsningen under tisdagen.

18 trygghetsplatser ska skapas för personer som är utskrivningsklara men inte direkt kan återgå till ordinärt boende efter sjukhusvistelse. Platserna kan även användas till personer som bor hemma men på grund av försämrat hälsotillstånd behöver en trygghetsplats under en längre eller kortare tid.

I samverkan med Region Norrbotten kommer socialförvaltningen även att starta ett hemsjukvårdsteam. Regionen anställer läkare till teamet och socialförvaltningen sjuksköterskor. Teamet ska kunna erbjuda vård i hemmet och på boende för det mest svårt sjuka patienterna och brukarna. Samarbetet startar upp som ett projekt under hösten 2017 inom Örnäset, Mjölkudden och Stadsviken.

– För att göra denna satsning möjlig tillskjuter vi 18 miljoner kronor per år 2018-2019 till socialnämnden, säger kommunalråd Niklas Nordström.
– I och med ett stärkt samarbete med Region Norrbotten får vi en sammanhållen vård och omsorg som blir tryggare och tillgängligare för medborgarna.

– Genom våra trygghetsplatser vill vi ge våra äldre möjlighet till återhämtning och att komma till sitt bästa jag innan man kommer hem efter en sjukhusvistelse, säger Fredrik Hansson, socialnämndens vice ordförande.