Det bygg(s) i Råneå

Första spadtaget! Grattis Råneå som får ett trygghetsboende med 23 nya lägenheter. Det byggs i Råneå. Nu startar byggandet av det efterlängtade trygghetsboendet på Skolvägen nära den brusande älven, intill skola, dagis, fritidsgård, villor, hyreshus, handel och service endast ett stenkast från själva trygghetsboendet. Generationer som möter varandra. Niklas Nordström, kommunalråd och Emma Engelmark, Lulebos ordförande var på plats idag på Skolvägen i Råneå och tog de första spadtagen tillsammans med barn från Älvens förskola.

Luleås landsbygd växer med rekordfart!

Nu, för första gången på många år ökar befolkningen på Luleås landsbygd mer än vad den gör i stadsdelarna. Under förra året, 2017, stod byar och tätorter som Björsbyn, Råneå, Kallax och Måttsund för hela 52 procent av kommunens totala befolkningsökning på 700 personer. Inflyttningsöverskottet är den största bidragande orsaken till landsbygdens befolkningsökning. De flesta flyttar till en villa eller gård.

– Det här är toppen! Det är viktigt att hela Luleå växer och utvecklas, både landsbygd och stadsbygd. Fullmäktige antog nyligen utvecklingsplanen för Råneå och näst på tur är utvecklingsplanerna för Hertsön-Lerbäcken och centrum, säger kommunalråd Niklas Nordström(S).

En stor andel är småbarnsfamiljer som behöver större utrymme och lämnar sitt trånga stadsliv för landsbygden är en av förklaringarna. Det är också hemvändande äldre ungdomar med förankring och släkt i byn plus ofta barn eller barnbarn som övertar ett föräldrahem eller bygger nytt i sin barndomsby

Fjolårets största befolkningsökning stod Björsbyn för med 250 personer, varav de flesta är nybyggare på bostadsområdet Hällbacken. Råneå ökade med 150 personer, där består huvuddelen av invandring från utlandet. Även Kallax och Måttsund ökade med 36 respektive 26 personer och övriga sörbyar med totalt 47 personer.

Det handlar om rejäl växtkraft. Räknar man ihop alla byar, inklusive de som tappar i befolkning, växer Luleås landsbygd med totalt hela 365 personer – mer än hälften av hela kommunens befolkningsökning. Stadsdelarna ökar och växer också. Luleås stadsdelar växer med totalt 335 personer. Både inflyttnings- och födelseöverskottet är bidragande orsaker. Den största befolkningsökningen har skett i stadsdelar som Mjölkudden, Kronan och Porsön.

–Det är väldigt roligt att landsbygden i Luleå växer, säger Anja Johansson, ordförande för Råneå Socialdemokratiska Förening och Stadsbyggnadsnämndens ordförande.

 

Trygghetsboende byggs i Råneå

Igår tog Lulebos styrelse beslut om att bygga ett trygghetsboende med 23 hyreslägenheter i centrala Råneå. Byggstarten planeras till maj 2018 med inflyttning under våren 2019.

Trygghetsboendet ska placeras på Skolvägen, mitt i centrala Råneå, det blir tio stycken ettor och 13 stycken tvåor fördelat på tre våningar, intill den forsande älven. Hyresgästerna ska vara 65 år eller äldre då ett trygghetsboende är ett hus som är anpassat till äldres fysiska och sociala behov. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 28 miljoner kronor. Lulebo kommer att ansöka om ett statligt investeringsstöd på närmare tre miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi nu kan erbjuda de äldre i Råneå med omnejd en boendeform som fäster stor vikt vid samvaro och gemenskap. Att det dessutom blir nyproducerade bostäder känns extra roligt, säger Lulebos ordförande (S) Emma Engelmark i samband med en presskonferens.

Niklas Nordström, kommunalråd(S):
– För kommunens satsning på Råneå med byar är detta ett mycket bra besked och ett konkret resultat av vårt arbete. Vi ser en positiv utveckling för Råneå och genom vårt kommunala bostadsbolag investerar vi nu för ett samhälle i tillväxt.

Mer om planerade trygghetsboenden i Luleå.

Hela Luleå ska leva och må bra

Det är mycket snack om att hela Sverige ska leva. I Luleå går Socialdemokraterna ett steg längre. Tio tjänster flyttas från city i Luleå till Råneå under nästa år. Vi för en trovärdig politik och gör vårt bästa för att hela Luleå ska leva och må bra, sa komunalrådet Niklas Nordström i samband med en välbesökt presskonferens i Råneå tidigare idag.

Vi har haft mycket medborgardialog genom åren, med ibland upp till 200 deltagare på dessa möten säger Tanja Nilsson, Medborgarkontorets enhetschef.

13 nya jobb har skapats och minst tio jobb kommer att skapas i Råneå nästa år. 73 miljoner kronor har Luleå kommun och dess bolag investerat i Råneå med omland sedan 2015. De närmaste åren satsar kommunen 60 miljoner kronor i en ny vattenförsörjning.

Listan kan göras lång. Det är tolv satsningar/punkter som nu bockas av med alltifrån bostadsbyggande, integration, bredband i byarna runt Råneå till utlokalisering av kommunala jobb till Råneå från Luleå.

Så blev utfallet av de tolv satsningarna för Råneå:

1. Lulebo fortsätter sitt arbete med att bygga bostäder i Råneå. Detaljplanearbetet pågår för trygghetsbostäder.

2. Lulebo har investerat 30 miljoner kronor i omfattande renoveringar på Klinikvägen under 2015-2017. Nästa år är tre miljoner planerade för renoveringar på Klapphällstigen.

3. Det lokala företaget Lindströms Golv & Bygg förvärvade 126 lägenheter från Lulebo för 36 miljoner kronor och är en fortsatt stark aktör som äger hälften av alla lägenheter i Råneå. Renoverar beståndet löpande.

4. Gällande detaljplaner ger plats för 52-78 lägenheter. 28 bygglov har beviljats sedan 2015, därav 13 för ny- och ombyggnad av fritids- eller bostadshus.

5. Utvecklingsplanen för Råneå är ute på granskning och planeras beslutas i februari 2018. Möjliggör för att Råneå ska kunna växa med nya företag och nya bostäder i attraktiva lägen, bland annat Näset vid Råne älven.

6. Luleå Energi investerade 28 miljoner kronor under 2015-2016 i underhåll och förstärkning av elnätet. Under 2017 och några år framåt fortsätter investeringarna i Råneå med omland för att förstärka nätet. För närvarande byggs nya isolerade elledningar i Bjurådalen.

7. 15 miljoner kronor har under 2015-2016 investerats i ledningsnät och dricksvattensförsörjning. Ca 60 miljoner investeras 2018-2020 i en ny vattenförsörjning för Råneå. Därutöver budgeters 12 miljoner kronor för underhållsarbeten i det befintliga nätet. Vattentäkt Andträsk är vattenskyddsområde. En ny va-plan för Råneå ska beslutas vid årsskiftet 2017/2018.

8. Luleåkommunplaceras minst tio jobb i Råneå. Kommunen bildar ett i servicekontor som placerar ekonomisupporten i Råneå. En översyn pågår för att hitta en långfristig lösning till hur kommunens lokaler i medborgarhuset och Klockarängen ska kunna användas. Även andra aktörer ska kunna hyra lokaler i Råneå.

9. Kommunen fortsätter sitt integrationsarbete i Råneå. Sedan det nya boendet på Klockarängen öppnades 2015 har 13 nya tjänster tillsatts (12 handledare plus enhetschef). HVB-hemmet har 16 platser för asylsökandeungdomar.

10. Luleå näringsliv har nyss påbörjat ett projekt för att öka företagandet och stärka näringslivet i Råneå och Råneå älvdal. Minst fyra nya företag ska startas och ett branschråd ska bildas. En projektledare ska rekryteras och påbörjar sitt arbete inom kort i medborgarhuset.

11. Bredbandsutbyggnaden i Råne älvdal ska påskyndas i och med att Luleå kommun vill överlåta sitt bidrag på åtta miljoner kronor till den aktör som kan bygga så många områden som möjligt.

12. Kängsö båthamn har en vågbrytare som kommunen bidrog till med 750 000 kronor i bygdemedel.