Luleå(S) Julkalender 9 december 2018

Positiva siffror i Luleås gymnasieskola

Antalet elever vid Luleå gymnasieskola som klarar sin utbildning, tar examen, ökar. Andelen elever som påbörjar sin utbildning och som tre år senare tar examen ökade från 66,8 procent 2016 till 71,6 procent 2017. Snittet 2017 var för riket 64,8 procent. Det finns fler positiva jämförelsesiffror där Luleå är bra. 85 procent av lärarna i Luleå kommuns grundskola hade år 2017 lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Rikssnittet var 72,4 procent.