Luleå (S) Julkalender 6 december 2019

 

Polarforskningssekretariatet

Från och med den 1 april 2019 har Polarforskningssekretariatets sitt säte i Luleå
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning. Regeringen vill bidra till att den kunskap om Arktis som finns i regionen förstärks och utnyttjas genom att förlägga Polarforskningssekretariatet till Luleå. Myndigheten har utifrån detta flyttat in i nya lokaler vid Luleå tekniska universitet.
Idag finns ett drygt trettiotal anställda på myndigheten. Ett tiotal administrativa tjänsterna inom ekonomi, hr, ledning och kommunikation i Luleå, ett tiotal på isbrytaren Oden och ett tiotal på forskningsstationen i Abisko

Regeringen flyttar jobb till Luleå

– Det här stärker Luleå, säger kommunalrådet Niklas Nordström i samband med att regeringen beslutat flytta Polarforskningsinstitutet.

Cirka 400 jobb berörs när regeringen fortsätter att utlokalisera statliga jobb från Stockholm. Sedan tidigare har Fastighetsmäklarinspektionen flyttats till Karlstad och myndigheten för familjerätt och äktenskapsstöd har utlokaliserats till Skellefteå.
Nu är det Luleås tur att få statliga jobb.

Det rör sig om drygt 30 jobb till Luleå, som sannolikt kommer sprida ringar på vattnet, en forskningsinriktad myndighet behövs och stärker självklart Luleå Tekniska Universitet. Luleå är en del av Arktisregionen. De arktiska perspektiven får ett nytt fokus inom samhällsplanering, forskning och kultur.
Luleå och Norrbotten har en tydlig målsättning att stärka och utveckla regionen och vara ledande i världen när det gäller biltester, serverhallar och annat i det Arktiska klimatet.

– Att vi får en sådan här myndighet är väldigt strategiskt för oss. Det hjälper oss på riktigt att skapa en starkare forskningsmiljö kring universitetet. Det här hjälper oss att attrahera fler företag när vi har forskare på plats. Det är precis den typen av jobb vi behöver för att bygga Luleå och norra Sverige framöver, avslutar Niklas Nordström.