Luleå(S) Julkalender 4 december 2018

Årets bygge 2018
Luleås byggprojekt Östra Länken vann den rikstäckande tävlingen i mars i år i konkurrens med tjugo andra byggprojekt. Östra Länken är ett stort infrastrukturprojekt med fokus på VA. Luleås möjligheter att växa ökar med bättre trafikmiljö och rekreationsytor. Luleå sätts på kartan och attraktionskraften ökar i samband med vinsten i byggbranschens mest prestigefyllda tävling ”Årets Bygge”.

Luleå(S) Julkalender 20 december

Luleå kommuns viktigaste byggprojekt

Det byggs för fler Luleåbor. Östra länken är ett av Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna, en förutsättning för att kommunens östra del ska kunna växa. Projektet drog igång i augusti 2014 och i september 2017 var den första delen av Östra Länken klar. Östra länken är ett av Luleå kommuns viktigaste byggprojekt. Det är byggandet av nya va-ledningar som står i fokus. Vatten och avlopp har byggts ut för att klara en växande befolkning. En stor del av Luleås samhällsliv kommer att påverkas. Aspekter som miljö, trafik, stadsbyggnad, rekreation och estetik kommer att spela viktiga roller under projektets gång.

Vid lunchtid lördagen den 16 september invigdes jätteprojektet Östra länken i Luleå.  Luleås avgående kommunalråd Yvonne Stålnacke(S)  höll invigningstalet och sade att projektet får bli hennes ”monument” .

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6779433

Östra länken är dessutom nominerat till årets bygge i Sverige 2018:

https://www.lulea.se/samhalle–gator/nyhetsarkiv/nyheter/2017-12-15-projekt-ostra-lanken-nominerat-till-arets-bygge-i-sverige-2018.html

Årets Bygge lyfter fram exempel på det bästa byggsektorn presterar ur ett antal kriterier, exempelvis hållbarhet, ekonomi, säkerhet och samverkan i projekt som färdigställs under året. 20 projekt utgör nomineringarna till priset Årets Bygge 2018. Tävlingen är ett samarbete mellan Svensk Byggtjänst och Byggindustrin. Nomineringarna presenteras fortlöpande i tidningen Byggindustrin.