Rekordmånga byggkranar i Luleå

– Vi har brist på bostäder i Luleå och därför är det glädjande att vi har fått fart på byggtakten och kan uppfylla vårt löfte. Dessutom har fler byggaktörer etablerat sig i Luleå, vilket gör att vi kan möta behovet av olika typer av bostäder, säger kommunalråd(S) Niklas Nordström.

Nu när året går mot sitt slut så är det dags att summera hur många bostäder som har byggts i Luleå under 2017 och vad som planeras framöver. Vi ser också att kommunens årliga befolkningsökning fortsätter att vara den högsta på nästan 25 år. De senaste åren har Luleå kommun lagt ner mycket arbete på att få igång bostadsbyggandet. Nu börjar vi se resultat. Förra året blev 354 bostäder inflyttningsklara och i år landar siffran på 606 nya bostäder, en ökning med drygt 70 procent. Tittar man framåt så ser det ut som att byggtakten håller i sig. Under 2018 beräknas ytterligare 715 bostäder bli klara. En summering av perioden 2015–2018 visar på närmare 2000 nya bostäder, betydligt fler än de utlovade 1500.

Många Luleåbor efterfrågar hyreslägenheter och nästan hälften av de nya bostäderna under 2015–2018 är hyresrätter. Det handlar både om vanliga hyresrätter och om studentlägenheter och hyresrätter för äldre, så kallade trygghetsboenden. För byggandet står dels nya aktörer som Rikshem och Lerstenen, och dels redan etablerade aktörer som Lulebo, Galären, Lindbäcks Bygg och HSB.

– När vi ser byggkranar runt om i Luleå är det ett tecken på att staden har växtkraft, att här finns goda möjligheter för investeringar. Det hjälper oss när vi jobbar för att locka fler arbetstillfällen till regionen, säger Niklas Nordström. I takt med fler bostäder och arbetstillfällen ökar också Luleås befolkning. Enligt kommunens senaste befolkningsstatistik var vi i mitten av december 77 424 kommuninvånare, vilket betyder att vi från 2017 års start har vuxit med 654 personer. Det är ungefär på samma nivå som fjolårets rekordökning på 682 personer. Inte sedan början av 1990-talet har den årliga befolkningsökningen varit så här hög.

– Vi har ett befolkningsmål på 600 nya invånare per år. Med den här takten kommer vi att kunna fira 78 000 Luleåbor redan under 2018, säger Niklas Nordström.

FAKTA: Nya bostäder i Luleå
2015: + 272 st
2016: + 354 st
2017: + 606 st
2018: + 715 st (prel.)
2019: + 1053 st (prel.)
2020: + 751 st (prel.)
Siffrorna för 2018-2020 är den bedömning som Luleå kommun gör i dagsläget. Ju längre bort i tiden ju mer preliminära är siffrorna.

Luleå(S) Julkalender 23 december

Nytt badhus på Hertsön

– Vi levererar. Det här en viktig fråga för Luleåborna. Hertsön kommer att byggas ut med Hertsöheden om ett antal år. Då kommer det att bo närmare tiotusen personer där, säger kommunalrådet Niklas Nordström (S).

Det nya badhuset föreslås få en lika stor huvudbassäng som det gamla badhuset hade, det vill säga en 25 meter lång och 12,5 meter bred bassäng. Dessutom ska badhuset ha en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten. En liten barnpool är tänkt att placeras nära reception och café. Det ska finnas två större och två mindre omklädningsrum som ska ligga nära huvudbassängen respektive undervisningsbassängen.

Badhuset ska ha en inbjudande entré med café för att besökare ska känna sig välkomna. Det nya badhuset beräknas få 50 000-75 000 besökare under ett år.
Bruttoytan beräknas bli 2 700 kvadratmeter, det nya badhuset blir större till ytan än det gamla badhuset eftersom teknikutrymmen numera läggs ovan mark eftersom i det gamla badhuset låg tekniken i källaren.

Satsningen med ett nytt badhus på Hersön är en del ”Mötesplatser för alla”, samlingsnamnet för satsningar som Luleå kommun ska genomföra 2018-2020. Tack vare vinstutdelningen på 400 miljoner kronor från Lulebos försäljning av lägenheter 2015 och 2016 kan satsningarna genomföras utan lånade pengar.

Lulebos ägare, Luleå kommun, fastslog 2015 nya ägardirektiv för Lulebo. Det innebär att Lulebos andel av det totala hyresbeståndet i Luleå ska ligga inom intervallet 45-55 procent. Med det som bakgrund sålde Lulebo sammanlagt drygt 3 000 lägenheter under 2015 och 2016.Med hänvisning till lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag beslutades om en vinstutdelning från försäljningen på 400 miljoner kronor från Lulebo AB till Luleå kommun.

Syftet med vinstutdelningen till Luleå kommun är att möjliggöra satsningar, utan lånade pengar, på olika typer av mötesplatser; stadsdelscentrum, fritidsanläggningar, idrotts- och motionsanläggningar, lekplatser, parker och utemiljöer på förskolor och skolor samt bostäder för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.
– Satsningarna skapar bättre förutsättningar för social sammanhållning och integration och överensstämmer med gällande översiktsplan Vision 2050, säger kommunalråd Niklas Nordström.
Sammanställningen nedan visar hur Luleå kommun kommer att satsa inom ramen för ”Mötesplatser för alla”.

Investeringar inom ”Mötesplatser för alla”
2018-2020 (miljoner kronor)

86   Bygga badhus på Hertsön (kostnader för projektet tillkommer efter 2020)
10   Rusta upp lekplatser i Luleå kommun, däribland Råneå
21   Rusta upp parker, däribland Stadsparken
18   Rusta upp skol- och förskolegårdar
55   Utökning av stadscentrum, förutsättningar för bostäder och nytt resecentrum
7     Rusta upp lekplatser m m på Porsön

88  Inom försörjningsuppdraget ordna service- och gruppboenden samt kommunala hyreslägenheter
115 Rusta upp och bygga nya sporthallar
Total summa
400

 

Luleå(S) Julkalender 22 december

Fiberutbyggnad på landsbygden

På Luleås landsbygd får nu 2 8000hushåll möjlighet att teckna fiberavtal då kommunen och fiberoperatören IP-Only gör en digital satsning.
– För att nå regeringens och våra offensiva bredbandsmål krävs smarta samarbeten, säger Niklas Nordström(S) kommunalråd i Luleå.

Fiberoperatören IP-Only har redan flera stora projekt i norra Sverige, däribland Kalix kommun där man bygger fiber till 39 byar. Fibersatsningen fortsätter nu i Luleå där IP-Only kommer att erbjuda 2 800 hushåll fiberanslutning.
– För att nå regeringens och våra offensiva bredbandsmål krävs smarta samarbeten. När det handlar om komplex fiberutbyggnad är det naturligt med samarbeten mellan kommuner och privata aktörer där båda parternas sammanvägda kunskap blir ovärderlig, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå kommun.

Luleå kommun är bland de offensivaste kommunerna i Sverige då man har som mål att 100 procent av medborgarna ska ha möjlighet till fiberanslutning fram till och med 2020. Med det siktar man högre än regeringens mål om 95 procent i Sverige i helhet.

– Det finns flera skäl till att vi i Luleå vill accelerera utbyggnaden. Fibernätet är i många fall nödvändig för att kunna utnyttja morgondagens digitala vårdtjänster, vilket gör sjukvården mer tillgänglig, till exempel. Arbetslivet underlättas då möjligheterna till distansarbete ökar, vilket gör att landsorten vitaliseras. Fibernätet minskar avstånd mellan människor, helt enkelt, säger Niklas Nordström.
IP-Only har åtagit sig att i samarbete med Luleå kommun genomföra fiberutbyggnad i Råne älvdal, Bjurådalen samt flera byar i sydvästra kommundelen (Klöverträskbygden). Utöver det finns flera landsbygdsbyar som kan bli aktuella enligt IP-Only.
– Redan i dag ser vi en stor efterfrågan i Luleå då nära hälften av de tillfrågade har anmält intresse för fiberanslutning. Det är en bra start, men vi är inte nöjda. Vi, precis som Luleå kommun, vill att alla ska få morgondagens digitala möjligheter. Hundra procent är målet, säger Mats Olofson, senior affärsutvecklare på IP-Only.

Gratis resor för funktionsnedsatta

– Det här har varit en önskan från våra funktionshinderföreningar under en längre tid och det känns roligt att vi nu kan tillmötesgå dem, säger Fredrik Hansson(S) socialnämndens ordförande.

Socialförvaltningen i Luleå erbjuder från den 1 januari år 2018 kostnadsfria resor till och från daglig verksamhet för funktionsnedsatta individer med beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att finansiera de kostnadsfria resorna har socialnämnden fått ett tillskott på 2,2 miljoner kronor.

– Det här är en jätteviktig satsning på våra funktionsnedsatta som gör ett väldigt fint arbete i sina dagliga verksamheter, säger Luleås kommunalråd(S) Niklas Nordström.

I dagsläget är det cirka 200 funktionsnedsatta i Luleå som kommer att få resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken. Cirka 100 individer fortsätter åka med kommunens egna transporter.

Frågor och svar
Kommunen har 450 funktionsnedsatta individer i daglig verksamhet/sysselsättning, berörs alla av dessa resor?
Nej, det är cirka 300 individer som har behov av att resa till och från daglig verksamhet/sysselsättning. Cirka 200 av dessa kan åka med kollektivtrafiken.
Hur ska de som inte kan åka kollektivt på grund av sin funktionsnedsättning ta sig till sin dagliga verksamhet/sysselsättning?
Många av dem går eller cyklar i dag till sin dagliga verksamhet/sysselsättning men för dem som inte kan åka kollektivt ska vi erbjuda annan transport.
Får de individer som bor utanför stan och som i dag åker med länstrafiken också gratis busskort?
Ja, det kommer de att få.

Luleå(S) Julkalender 19 december

Sänkt elskatt för den digitala basindustrin – en god affär för Sverige

Regeringen sänker skatten på el i datacenter. Det är bra för Luleå, Norrbotten och Sverige. Behovet av datalagring växer i världen. Norrbotten har unika möjligheter för datacenteretableringar med kallt klimat, grön el, ett stabilt elnät och en intellektuell IT-infrastruktur. Datacenteretableringar hamnar i Sverige har en god effekt på den svenska ekonomin. Konkurrensen från grannländerna Finland och Danmark hårdnar, där har man beslutat sänka elskatten för denna industri, också i Norge är man inne på samma linje.  I samband med ett seminarium i Almedalen på Gotland sommaren 2015, sa Luleås kommunalråd Niklas Nordström:

– Den moderna digitala basindustrin liknar på många sätt den traditionella industrin, inte minst i behovet av el. Om vi vill att denna näring ska utvecklas i Sverige måste skattelagstiftningen stötta det. Det visar en rapport som Boston Consulting Group har tagit fram över effekterna av Facebooks etablering i Luleå.

Kraven hörsammades av regeringen som beslutat att datacenter ska ha samma skattenivå på el som tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Ett bra beslut för Luleå, Norrbotten och Sverige!

 

 

Trygghetsboende byggs i Råneå

Igår tog Lulebos styrelse beslut om att bygga ett trygghetsboende med 23 hyreslägenheter i centrala Råneå. Byggstarten planeras till maj 2018 med inflyttning under våren 2019.

Trygghetsboendet ska placeras på Skolvägen, mitt i centrala Råneå, det blir tio stycken ettor och 13 stycken tvåor fördelat på tre våningar, intill den forsande älven. Hyresgästerna ska vara 65 år eller äldre då ett trygghetsboende är ett hus som är anpassat till äldres fysiska och sociala behov. Investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 28 miljoner kronor. Lulebo kommer att ansöka om ett statligt investeringsstöd på närmare tre miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi nu kan erbjuda de äldre i Råneå med omnejd en boendeform som fäster stor vikt vid samvaro och gemenskap. Att det dessutom blir nyproducerade bostäder känns extra roligt, säger Lulebos ordförande (S) Emma Engelmark i samband med en presskonferens.

Niklas Nordström, kommunalråd(S):
– För kommunens satsning på Råneå med byar är detta ett mycket bra besked och ett konkret resultat av vårt arbete. Vi ser en positiv utveckling för Råneå och genom vårt kommunala bostadsbolag investerar vi nu för ett samhälle i tillväxt.

Mer om planerade trygghetsboenden i Luleå.

Luleå(S) Julkalender 2 december

Fram till julafton berättar vi här om vad vi Socialdemokrater fått uträttat i Luleå, Norrbotten och på riksplanet under mandatperioden sedan 2014. Det handlar om beslut och inriktningar som vi är stolta över och som har betydelse, gör skillnad i människors vardag.

Minst tio jobb flyttas till Råneå

– Vi har tidigare sagt att vi ska fortsätta satsningen på att utveckla Råneå och nu levererar vi resultat. Det här är arbetsuppgifter som är mycket lämpade att utföra där och en satsning som gynnar bygdens utveckling, säger Niklas Nordström, kommunalråd.

Det finns en politisk målsättning att identifiera jobb som kan placeras i hela Luleå kommun, allt i syfte att se till att hela kommunen växer och utvecklas. Luleå kommun har det senaste året sett över sin administration. Därför kommer man att från årsskiftet bilda ett servicekontor som initialt kommer att ansvara för kommunens gemensamma kundservice, lönehantering och ekonomisupport.

Mer om de satsningar som görs i Råneå hittar du här.

 

Utvecklingen i Kina påverkar hela världen

I sin egenskap av ordförande för Business Sweden har Luleås kommunalråd Niklas Nordström besökt Kina. Niklas har en krönika i dagens NSD: ”Efter några dagar i Peking och Shanghai är jag både imponerad och lite orolig. Även om jag anser mig vara såväl påläst som allmänbildad måste jag erkänna att jag inte förstått hur snabbt och omfattande världen förändras med utvecklingen i Kina och Asien.

Som ordförande för Business Sweden har jag varit på turné och träffat såväl svenska företag i Kina som kinesiska företag som har intresse för samarbete med Sverige.I grunden kan jag säga att det finns ett stort ömsesidigt intresse för samarbete. Jag är imponerad över hur många svenska företag som verkligen lyckats i Kina. Och att kinesiska investerare börjat investera i Sverige där köpet av Volvo Cars såklart sticker ut. Riktningen är klar och tydlig. Kinesiska ekonomin drivs alltmer av innovation och konsumtion och mindre av produktion. Demografiskt förändras Kina snabbt där en välmående medelklass inom kort utgör över hälften av befolkningen. D v s den kinesiska medelklassen kommer vara större än hela EUs befolkning.

Fattigdomen faller snabbt och brett. Digitaliseringen slår genom med full kraft och på kort tid. E-handeln är större än hela övriga världens e-handel tillsammans.WeChat har en miljard användare och där hanterar kineserna det mesta i livet. Sköter sina sociala kontakter, hanterar jobbet, spelar spel, bokar och betalar för resor, tjänster och produkter med mera.

Miljöfrågan och klimatomställningen tas på allvar. Ett skifte skedde 2013 och nu går omställningen snabbt till ett hållbart samhälle. Infrastruktur utvecklas i ett tempo som skulle få svenska myndigheter att drömma mardrömmar och i samarbete med andra länder så kontinenterna knuts samman.”

Hela krönikan i NSD kan du läsa här.