Jobben blir fler och Luleå blir bättre

Niklas Nordström och Lenita Ericson Kommunalråd S i Luleå:

Den förändring som Luleå genomgått är oerhört positiv. Från tuffa år med strukturomvandling inom våra stora industrier och hög arbetslöshet är vi nu i ett läge få av oss vågat drömma om. Arbetslösheten är långt under rikssnittet.

Den låga arbetslösheten gäller för alla grupper inklusive ungdomar som varit en grupp som drabbats hårt av arbetslöshet genom åren samt utrikesfödda som haft svårt komma in på arbetsmarknaden. Luleå är ett nationellt föredöme när det gäller hur vi samarbetar mellan näringslivet, arbetsförmedlingen och kommunen. Genom samverkan har vi kunnat visa att det går att skapa positiva resultat. För Luleås framgång ska vi fortsätta på den inslagna vägen och utveckla samarbetet för att fler människors ska ha ett jobb. Det handlar om ökad trygghet, bättre välfärd och fler jobb i Luleå.

Universitetets bidrag till att skapa grund för växande företag som ger nya jobb är mycket stort. Tusentals studenter går ut på arbetsmarknaden med utbildning i toppklass. LTU bedriver en forskning som gör att Luleås och Norrbottens utveckling är så positiv. Luleå kommun är en aktiv samarbetspartner till LTU i olika forskningsprojekt för att stärka vår kommun och region. Vi har också inom ramen för samarbetet med LTU och näringslivet ökat aktiviteten för att fler nationella och internationella beslutsfattare ska förstå Luleås positiva värden. Vi har sökt upp de som sitter på makten inom politik och näringsliv för att berätta mer om fördelarna med att satsa på och investera i Luleå. Vår strategi har lyckats väl och vi ser flera resultat av detta. Det främsta resultatet är att vi fått fart på bostadsbyggandet.

Helt nya företag med bas i Stockholm och andra delar av Sverige har visat att de tror på Luleå. Med aktiva företag som investerar i bostäder och lokaler kan vi äntligen se att befolkningsutvecklingen tar fart. Hela 2000 nya bostäder har tillkommit under mandatperioden. När vi tittar oss runt i kommunen syns traktorer, grävmaskiner och byggkranar överallt. Nu kan Luleå fortsätta växa.

Vi ser även att våra befintliga industrier investerar och växer exempelvis med SSABs, LKABs och Vattenfalls projekt Hybrit som siktar på att producera fossilfritt stål – en världsrevolution om det lyckas! Vi ser att Facebook fortsätter tro på Luleå med en tredje hall och helt nya verksamheter etableras. Hotellen bygger om och bygger ut för att kunna ta emot än fler gäster från när och fjärran. Våra små och medelstora företag i olika branscher har stor framtidstro och anställer nya medarbetare som ger grund för ett växande näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet.

Den 9 september är det val och vi vill få förtroendet att få fortsätta utveckla Luleå. Vi tar höjd för tillväxt genom att investera tungt i nya arbetsplatsområden för olika typer av företag. Ett modernt vatten- och avloppsnät gör att vi kan växa och bli fler Luleåbor. Vi säkerställer ett fortsatt samarbete med LTU och näringslivet för olika framtidsprojekt. Luleå är bara i början av en mycket positiv utveckling. Låt oss fortsätta se till att vara en attraktiv och växande kommun med framtidstro också efter valet i september.

Rejäl satsning på hemtjänstpersonalen i Luleå

1 200 kronor mer i lönekuvertet för undersköterskor i hemtjänsten. Det föreslås efter en dialog mellan Luleå kommun och Kommunal som enats om en stor satsning på undersköterskor i hemtjänsten.

– Vi hoppas att satsningen gör att fler undersköterskor väljer att arbeta inom hemtjänsten i Luleå kommun, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Luleå kommun står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning inför framtiden. Fler äldre vill bo kvar hemma och kortare vårdtider på sjukhusen kräver mer resurser och högre kompetens hos medarbetarna. Det innebär att Luleå kommun behöver fler utbildade undersköterskor till hemtjänsten.

Kommunen föreslår nu en satsning på höjda löner till alla utbildade undersköterskor inom hemtjänsten. Satsningen kostar totalt 6 miljoner kronor per år och innebär ett lönepåslag på 1 200 kronor i månaden. Socialförvaltningens budget kommer att kompenseras fullt ut för att finansiera satsningen. De medarbetare som i dag är vårdbiträden kommer att kunna utbilda sig till undersköterska via kommunen.

– Kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar och jag ser positivt på satsningen, säger socialnämndens ordförande Fredrik Hansson. Kommunfullmäktige i Luleå tar beslut om satsningen måndag den 18 juni. Om förslaget går igenom kommer lönepåslaget att börja gälla från den 1 augusti för alla undersköterskor inom hemtjänsten.

Det bygg(s) i Råneå

Första spadtaget! Grattis Råneå som får ett trygghetsboende med 23 nya lägenheter. Det byggs i Råneå. Nu startar byggandet av det efterlängtade trygghetsboendet på Skolvägen nära den brusande älven, intill skola, dagis, fritidsgård, villor, hyreshus, handel och service endast ett stenkast från själva trygghetsboendet. Generationer som möter varandra. Niklas Nordström, kommunalråd och Emma Engelmark, Lulebos ordförande var på plats idag på Skolvägen i Råneå och tog de första spadtagen tillsammans med barn från Älvens förskola.

Facebook ger ringar på vattnet

För två veckor sedan meddelade Facebook att de fortsätter expandera med ett tredje datacenter i Luleå. Med det har vi ett av världens största datacenter i Norrbotten. Bara själva bygget kommer sysselsätta 1000 personer i olika yrken. Tänk vilken enorm effekt det kommer ha på regionens ekonomi med så många i sysselsättning. Så sent som i lördags träffade jag en av de som kommer jobba med bygget som vittnade om vilken positiv effekt det har på hans företag. Liknande berättelser har jag hört från många andra företag. För några månader sedan besökte jag en fastighetsägare som visade mig lägenheter som personer kopplade till Facebooks expansion ska hyra. En annan berättade om att det skapar jobb i deras kommunikationsbyrå. Sedan tidigare vet jag att hotellen och restaurangerna alla vittnar om vilken betydelse bygget av ett datacenter har på deras verksamhet.

Efter att bygget är klart kommer hundratals permanenta jobb på Facebook och i andra företag vara med oss för lång tid framöver. Jobb som i sin tur genererar skatteintäkter vi behöver för att bedriva en bra välfärd.

Vårt arbete lokalt för att få fart på bostadsbyggandet så fler kan bo i Luleå, en aktiv politik för ett positivt företagsklimat för fler jobb, en kommunal service och välfärd av hög kvalitet ger alla grund för den positiva utvecklingen vi nu ser. Till det att vi i Almedalen och i andra sammanhang under flera år drev frågan att sänka elskatten för datacenter har skapat en väldigt gynnsam miljö för denna nya industri att frodas.

Utan det påverkansarbetet, som ledde till att regering och riksdag beslutade, hade vi inte lyckats få en konkurrenskraftig elskatt för fler datacenter.
Allt sammantaget bekräftar och förstärker detta en bild av att det går bra för Luleå. Det gör det tack vare att vi har ett så bra samarbete mellan olika aktörer som alla drar åt samma håll.
Fler har ett jobb och arbetslösheten på cirka tre procent är mycket låg, klart lägre än rikssnittet. Integrationen fungerar bra med snabbspår in på arbetsmarknaden. Bostäder byggs på rekordnivå – hela 2000 nya bostäder 2015-2018.

Sammanfattningsvis är det en bra och stabil grund Luleå står på nu. Pilarna pekar åt rätt håll. Vägvalet i september 2018 är tydligt. Fortsatt positiv utveckling och stadig kurs framåt med Socialdemokraterna i stadshuset. Så garanterar vi att Luleå är att räkna med också i framtiden.

Niklas Nordström kommunstyrelsens ordförande i Luleå

Facebook lyfter Luleå till en ny nivå

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, är just hemkommen från en resa i USA tillsammans med en delegation för att marknadsföra Luleå gentemot några av världens största teknikföretag. I förra veckan besökte delegationen Facebooks huvudkontor i Palo Alto.
– Vi välkomnar Facebooks supersatsning här i Luleå. Det faktum att närmare tusen personer kommer att arbeta med bygget är en välkommen injektion, liksom de mer långsiktiga effekterna som befäster Luleå som etableringsort nr 1, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Facebook gör en kraftfull investering och nära fördubblar sin verksamhet i Luleå genom att bygga ut sitt datacenter. Facebook väljer också att etablera ett ”Technology Deployment Centre” i Luleå Science Park. Det offentliggjorde företaget idag. 2021 ska den tredje hallen på Porsön tas i bruk. När den är färdig har Facebook en verksamhet i Luleå på över 100 000 m2, och har investerat totalt 8.7 miljarder SEK i anläggningen. Det gör datacentret till ett av de största i världen.

Närmare 1 000 personer kommer att vara direkt engagerade i bygget av den tredje serverhallen, som skapar högtryck också för företag inom hotell, resor och handeln.

Luleå är idag Sveriges ledande centrum för forskning kring datacenter. Luleå Tekniska Universitet driver det nationella forskningscentret Cloudberry Datacenters och den statliga forskningsstiftelsen RISE anläggning SICS ICE är också placerad i Luleå vilket ytterligare stärker det forskningsrelaterade samarbetet med Facebook och andra aktörer inom datacenterindustrin. Facebook har också valt att förlägga ett ”Technology Deployment Centre” i anslutning till Luleå Science Park och LTU.

– Att Facebook valde att satsa på en okänd ort nära polcirkeln för fem år sedan var en riktig wow-känsla! Att de nu expanderar så kraftigt här är det ultimata kvittot på hur bra vi är på att stötta stor och elintensiv industri. Det bekräftar att vi är en av världens mest spännande orter för den här typen av lokaliseringar, säger Li Skarin, VD Luleå Näringsliv.

När Facebook etablerade sitt första datacenter i Luleå 2011 – det första utanför USA – startade en ny industriera där nya företag och nya jobb har vuxit fram, sida vid sida av stålindustrin. Idag är Luleåregionen ett av världens ledande kluster för datacenterindustrin med totalt 18 olika anläggningar.

Utvärderingen av Facebooks tidigare investeringar visar att de har lett till omkring 4 700 nya jobb i Luleå under perioden 2012-2016. 2025 räknar Boston Consulting Group med att omkring 30 000 personer arbetar direkt eller indirekt med datacenter i Sverige. Det är dubbelt så många som är sysselsatta inom stålindustrin idag.

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ
”TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET
PROGRAM
Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
Välkommen!

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ

Årets tema: TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET

PROGRAM

Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå

Välkommen!

Tungt besked för de anställda

Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) var förberedd på att Gestamp Hardtech kunde lämna ett tungt besked till företagets anställda. Under onsdagen kom beskedet att företaget varslar 211 anställda vid sin produktionsanläggning i Luleå.
– Vi har ju vetat om att Gestamp haft problem med lönsamheten under en längre tid. Den informationen har vi fått från både företagsledningen och facket, så det är ingen nyhet att man jobbat med ett åtgärdsprogram och gjort olika insatser för att komma till rätta med lönsamheten och produktionen, säger Niklas Nordström. Vi trodde inte att varslet skulle vara av den här storleken fortsätter Nordström.

Niklas Nordström tror att det finns en god chans för de personer som blir uppsagda att hitta nya jobb i Luleåtrakten eftersom efterfrågan på personalens kompetens bedöms vara stor.

– Sånt här gör alltid ont, det berör ju individer och man tänker på de här människorna, men samtidigt har vi en väldigt bra arbetsmarknad i Luleå, så jag hoppas att de snabbt kan få jobb. Det är många yrkesgrupper som är berörda och som det är stor efterfrågan på, så vi får utgå ifrån att många får jobb.

Kommunen kommer tillsammans med arbetsförmedlingen hjälpa de drabbade personerna att få nya jobb när fackförhandlingarna är klara och man vet mer exakt vilka anställda som drabbas. Naturligtvis så ska alla vi som finns runtomkring ska göra det vi kan för att hjälpa till. Det ska både vi och arbetsförmedlingen göra när facket och företagsledningen identifierat vilka personer det handlar om.

Vad betyder det här för Luleå?

– Det är ju aldrig roligt, man vill ju att alla företag ska gå bra och växa. Men vi är inne i en stark konjunktur. Det finns gott om arbetsgivare som söker kompetent arbetskraft så vi har ett tacksamt läge nu när arbetslösheten är låg och behovet av kompetenta industriarbetare är stor, så ska det komma ett varsel så är det ju nu som det är lättare att hantera än om det hade varit lågkonjunktur, säger Nordström.

Luleås landsbygd växer med rekordfart!

Nu, för första gången på många år ökar befolkningen på Luleås landsbygd mer än vad den gör i stadsdelarna. Under förra året, 2017, stod byar och tätorter som Björsbyn, Råneå, Kallax och Måttsund för hela 52 procent av kommunens totala befolkningsökning på 700 personer. Inflyttningsöverskottet är den största bidragande orsaken till landsbygdens befolkningsökning. De flesta flyttar till en villa eller gård.

– Det här är toppen! Det är viktigt att hela Luleå växer och utvecklas, både landsbygd och stadsbygd. Fullmäktige antog nyligen utvecklingsplanen för Råneå och näst på tur är utvecklingsplanerna för Hertsön-Lerbäcken och centrum, säger kommunalråd Niklas Nordström(S).

En stor andel är småbarnsfamiljer som behöver större utrymme och lämnar sitt trånga stadsliv för landsbygden är en av förklaringarna. Det är också hemvändande äldre ungdomar med förankring och släkt i byn plus ofta barn eller barnbarn som övertar ett föräldrahem eller bygger nytt i sin barndomsby

Fjolårets största befolkningsökning stod Björsbyn för med 250 personer, varav de flesta är nybyggare på bostadsområdet Hällbacken. Råneå ökade med 150 personer, där består huvuddelen av invandring från utlandet. Även Kallax och Måttsund ökade med 36 respektive 26 personer och övriga sörbyar med totalt 47 personer.

Det handlar om rejäl växtkraft. Räknar man ihop alla byar, inklusive de som tappar i befolkning, växer Luleås landsbygd med totalt hela 365 personer – mer än hälften av hela kommunens befolkningsökning. Stadsdelarna ökar och växer också. Luleås stadsdelar växer med totalt 335 personer. Både inflyttnings- och födelseöverskottet är bidragande orsaker. Den största befolkningsökningen har skett i stadsdelar som Mjölkudden, Kronan och Porsön.

–Det är väldigt roligt att landsbygden i Luleå växer, säger Anja Johansson, ordförande för Råneå Socialdemokratiska Förening och Stadsbyggnadsnämndens ordförande.

 

Det är vi själva som måste göra grovjobbet

Vem äger ansvaret för Norrbottens utveckling? Är det vi själva eller är det någon annan som äger ansvaret för vårt län? Det är värt reflektera över då inställningen till den frågan avgör hur vi förhåller oss till länets framtid. Egentligen är svaret ganska givet. Självklart är det vi som bor här som äger svaret på frågan om Norrbottens framtid.Ingen annan än vi själva kan ju bättre veta vad som bör och måste göras.

Att växa befolkningsmässigt är centralt för en region. I synnerhet om det är som i Sverige att vi har en kraftig tillväxt av de som är äldre och behoven i välfärden ökar är det extra viktigt med en växande befolkning som kan jobba och betala skatt. Under de senaste 20 åren har Sverige växt i befolkning med cirka 13 procent. Vårt grannlän Västerbotten har växt med 3,5 procent medan Norrbotten har krympt omkring 4,5 procent. Samtidigt har medelåldern i Norrbotten ökat kraftigt och är väsentligt högre än såväl riket som vårt grannlän. Umeå är lokomotivet i Västerbotten och har växt väsentligt mer än Luleå.

Så här kan vi inte ha det. Det är helt avgörande att Norrbotten vänder utvecklingen. Befolkningen måste öka och medelåldern måste ner om vi ska klara hålla kvalitet i välfärden och försörja våra företag och offentlig sektor med arbetskraft. Det är de här sanningarna som driver mig och andra att försöka vända utvecklingen. Men då krävs att vi arbetar på annat sätt. Att fortsätta lufsa på som förut kommer inte ge någon förändring.

Det är helt avgörande att samarbetet mellan politiken, universitetet, civilsamhället och näringslivet drivs av en vilja att vända utvecklingen för Norrbotten. Självklart behöver vi hjälp. Staten kan göra sånt som vår S-regering gör nu: Satsa på infrastruktur som Malmporten, Malmbanan, Norrbotniabanan etc. Öka resurserna till LTU för utbildning och forskning. Strukturfonder, omlokaliseringar av statliga myndigheter m m är också viktiga inslag, men det är lika fullt vi själva i Norrbotten som måste göra grovjobbet. Ingen annan kommer fixa det åt oss.

Den väg vi valt i Luleå blir viktig som bidrag för att vända utvecklingen. Ökat bostadsbyggande, växande företag och jobbtillväxt, ökad jämställdhet och unga kvinnors villkor, bra fritid och kultur, stärkt regionalt och internationellt samarbete, nära samarbete med näringslivet och LTU. Allt detta är viktiga komponenter för att Luleå ska växa mer och bidra till att vända trenden för vårt län.
Jag säger inte att det är enkelt, men jag säger att vi måste orka förändra. Då och bara då kan Norrbotten växa och föryngras.

Niklas Nordström kommunalråd (S) i Luleå