Det är mycket som står på spel i valet

Valet har stor betydelse. Det är mycket som står på spel i Luleå. En kommun är inget självspelande piano. Det som är självklart idag kan vara raserat imorgon.

När vi går till valurnorna i år firar vi också att vår demokrati i Sverige fyller 100 år. 1918 beslutade Riksdagen om allmän och lika rösträtt i kommunala val. Många års kamp ledde till att kvinnor fick rösträtt. I ett växande Luleå har inför årets val ca 62 000 Luleåbor rösträtt. I de kommunala valen 1919 i Luleå var drygt 5 000 röstberättigade. Det har skett en fantastisk demokrati- och befolkningsutveckling i Luleå sedan dess.

Kanske aldrig någonsin har ett val, själva essensen i den politiska demokratin varit så angelägen att försvara. Luleås kommunalråd Niklas Nordström och Lenita Ericson samt Anders Öberg, Socialdemokraternas ordförande i Luleå slår följe med två ungdomar som också är på väg mot vallokalen i Kulturens Hus i Luleå. De ska förtidsrösta, idag fredag 24 augusti 10:00.

Vi vill att Luleå ska fortsätta växa, att det ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi, att det skapas fler arbetstillfällen, att välfärden ska bli ännu bättre och allt det andra som vi Socialdemokrater går till val på. En del tar det där som självklart. Det som är självklart idag kan vara raserat imorgon. Valet har stor betydelse, en kommun är inte ett självspelande piano.

– För Luleå är det mycket som står på spel i valet. Vi ser tydliga resultat att vår politik har gett Luleå framgång och tillväxt. Viktigt att inte slarva bort den positiva utvecklingen, säger kommunalrådet(S) Niklas Nordström

Varning för ryska troll i valrörelsen

Claes Nordmark, kommunalrådskandidat (S) Boden Niklas Nordström, kommunalråd (S) Luleå:

Vi lever i en tid när sociala medier, som Facebook, har stor påverkan på vårt samhälle. Många har sina dagliga kontakter med vänner, bekanta och familjen genom Facebook, får samhällsinformation där och diskuterar det kommande valet där. Det tycker vi är bra, för ju fler och enklare det är att kommunicera med varandra, desto mer binder det samman vårt samhälle och stärker vår demokrati. Det är dock viktigt att vara vaksam på vilken information som delas på sociala medier.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyss gått ut med en varning. Ryssland och ryska så kallade ”nättroll”, alltså nätaktivister avlönade av den ryska staten som har skapat falska användarkonton på sociala medier, riktar in sig på att påverka det svenska valet i september. Ryssland vill, enligt MSB, underminera vårt val och stärka populistiska och icke-demokratiska krafter genom att lura oss att tro bland annat att:

  • Sverige är ett land i förfall, där lag och ordning inte upprätthålls
  • Sverige är ett moraliskt dekadent och sekulärt samhälle
  • Sverige styrs av USA och är hemlig medlem i Nato
  • Svenskar är russofober och alla investeringar i försvarssektorn är baserade på påhittade hot från Ryssland

Var därför extra försiktig med att dela länkar och annat som innehåller sådana påståenden – risken är nämligen stor att du gör dig själv till medarbetare med de ryska nättrollen, vilket är precis vad Ryssland vill. När du kommer i kontakt med påståenden som de ovan, fundera först på från vem eller vilken källa påståendet kommer.

För oss som bor i Norrbotten är det dessutom extra viktigt att vi är på vår vakt. Försvarsmakten har många viktiga anläggningar och många anställda i länet. Det finns därför extra stor anledning för främmande makter att följa vad som sker här och skapa kontakt med oss som bor här. Det krävs med andra ord att vi norrbottningar är extra vaksamma kring vad som sker på sociala medier och såklart även vad som sker i den fysiska verkligheten.

Vi ser fram emot ett öppet och demokratiskt val i Sverige den 9 september. Vi vill att det ska vara alla vi som är medborgare här som avgör valet genom en öppen debatt samt genom val baserat på sann information – och inte på påståenden och lögner från ryska nättroll.

Jobben blir fler och Luleå blir bättre

Niklas Nordström och Lenita Ericson Kommunalråd S i Luleå:

Den förändring som Luleå genomgått är oerhört positiv. Från tuffa år med strukturomvandling inom våra stora industrier och hög arbetslöshet är vi nu i ett läge få av oss vågat drömma om. Arbetslösheten är långt under rikssnittet.

Den låga arbetslösheten gäller för alla grupper inklusive ungdomar som varit en grupp som drabbats hårt av arbetslöshet genom åren samt utrikesfödda som haft svårt komma in på arbetsmarknaden. Luleå är ett nationellt föredöme när det gäller hur vi samarbetar mellan näringslivet, arbetsförmedlingen och kommunen. Genom samverkan har vi kunnat visa att det går att skapa positiva resultat. För Luleås framgång ska vi fortsätta på den inslagna vägen och utveckla samarbetet för att fler människors ska ha ett jobb. Det handlar om ökad trygghet, bättre välfärd och fler jobb i Luleå.

Universitetets bidrag till att skapa grund för växande företag som ger nya jobb är mycket stort. Tusentals studenter går ut på arbetsmarknaden med utbildning i toppklass. LTU bedriver en forskning som gör att Luleås och Norrbottens utveckling är så positiv. Luleå kommun är en aktiv samarbetspartner till LTU i olika forskningsprojekt för att stärka vår kommun och region. Vi har också inom ramen för samarbetet med LTU och näringslivet ökat aktiviteten för att fler nationella och internationella beslutsfattare ska förstå Luleås positiva värden. Vi har sökt upp de som sitter på makten inom politik och näringsliv för att berätta mer om fördelarna med att satsa på och investera i Luleå. Vår strategi har lyckats väl och vi ser flera resultat av detta. Det främsta resultatet är att vi fått fart på bostadsbyggandet.

Helt nya företag med bas i Stockholm och andra delar av Sverige har visat att de tror på Luleå. Med aktiva företag som investerar i bostäder och lokaler kan vi äntligen se att befolkningsutvecklingen tar fart. Hela 2000 nya bostäder har tillkommit under mandatperioden. När vi tittar oss runt i kommunen syns traktorer, grävmaskiner och byggkranar överallt. Nu kan Luleå fortsätta växa.

Vi ser även att våra befintliga industrier investerar och växer exempelvis med SSABs, LKABs och Vattenfalls projekt Hybrit som siktar på att producera fossilfritt stål – en världsrevolution om det lyckas! Vi ser att Facebook fortsätter tro på Luleå med en tredje hall och helt nya verksamheter etableras. Hotellen bygger om och bygger ut för att kunna ta emot än fler gäster från när och fjärran. Våra små och medelstora företag i olika branscher har stor framtidstro och anställer nya medarbetare som ger grund för ett växande näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet.

Den 9 september är det val och vi vill få förtroendet att få fortsätta utveckla Luleå. Vi tar höjd för tillväxt genom att investera tungt i nya arbetsplatsområden för olika typer av företag. Ett modernt vatten- och avloppsnät gör att vi kan växa och bli fler Luleåbor. Vi säkerställer ett fortsatt samarbete med LTU och näringslivet för olika framtidsprojekt. Luleå är bara i början av en mycket positiv utveckling. Låt oss fortsätta se till att vara en attraktiv och växande kommun med framtidstro också efter valet i september.

Rejäl satsning på hemtjänstpersonalen i Luleå

1 200 kronor mer i lönekuvertet för undersköterskor i hemtjänsten. Det föreslås efter en dialog mellan Luleå kommun och Kommunal som enats om en stor satsning på undersköterskor i hemtjänsten.

– Vi hoppas att satsningen gör att fler undersköterskor väljer att arbeta inom hemtjänsten i Luleå kommun, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Luleå kommun står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning inför framtiden. Fler äldre vill bo kvar hemma och kortare vårdtider på sjukhusen kräver mer resurser och högre kompetens hos medarbetarna. Det innebär att Luleå kommun behöver fler utbildade undersköterskor till hemtjänsten.

Kommunen föreslår nu en satsning på höjda löner till alla utbildade undersköterskor inom hemtjänsten. Satsningen kostar totalt 6 miljoner kronor per år och innebär ett lönepåslag på 1 200 kronor i månaden. Socialförvaltningens budget kommer att kompenseras fullt ut för att finansiera satsningen. De medarbetare som i dag är vårdbiträden kommer att kunna utbilda sig till undersköterska via kommunen.

– Kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar och jag ser positivt på satsningen, säger socialnämndens ordförande Fredrik Hansson. Kommunfullmäktige i Luleå tar beslut om satsningen måndag den 18 juni. Om förslaget går igenom kommer lönepåslaget att börja gälla från den 1 augusti för alla undersköterskor inom hemtjänsten.

Det bygg(s) i Råneå

Första spadtaget! Grattis Råneå som får ett trygghetsboende med 23 nya lägenheter. Det byggs i Råneå. Nu startar byggandet av det efterlängtade trygghetsboendet på Skolvägen nära den brusande älven, intill skola, dagis, fritidsgård, villor, hyreshus, handel och service endast ett stenkast från själva trygghetsboendet. Generationer som möter varandra. Niklas Nordström, kommunalråd och Emma Engelmark, Lulebos ordförande var på plats idag på Skolvägen i Råneå och tog de första spadtagen tillsammans med barn från Älvens förskola.

Facebook ger ringar på vattnet

För två veckor sedan meddelade Facebook att de fortsätter expandera med ett tredje datacenter i Luleå. Med det har vi ett av världens största datacenter i Norrbotten. Bara själva bygget kommer sysselsätta 1000 personer i olika yrken. Tänk vilken enorm effekt det kommer ha på regionens ekonomi med så många i sysselsättning. Så sent som i lördags träffade jag en av de som kommer jobba med bygget som vittnade om vilken positiv effekt det har på hans företag. Liknande berättelser har jag hört från många andra företag. För några månader sedan besökte jag en fastighetsägare som visade mig lägenheter som personer kopplade till Facebooks expansion ska hyra. En annan berättade om att det skapar jobb i deras kommunikationsbyrå. Sedan tidigare vet jag att hotellen och restaurangerna alla vittnar om vilken betydelse bygget av ett datacenter har på deras verksamhet.

Efter att bygget är klart kommer hundratals permanenta jobb på Facebook och i andra företag vara med oss för lång tid framöver. Jobb som i sin tur genererar skatteintäkter vi behöver för att bedriva en bra välfärd.

Vårt arbete lokalt för att få fart på bostadsbyggandet så fler kan bo i Luleå, en aktiv politik för ett positivt företagsklimat för fler jobb, en kommunal service och välfärd av hög kvalitet ger alla grund för den positiva utvecklingen vi nu ser. Till det att vi i Almedalen och i andra sammanhang under flera år drev frågan att sänka elskatten för datacenter har skapat en väldigt gynnsam miljö för denna nya industri att frodas.

Utan det påverkansarbetet, som ledde till att regering och riksdag beslutade, hade vi inte lyckats få en konkurrenskraftig elskatt för fler datacenter.
Allt sammantaget bekräftar och förstärker detta en bild av att det går bra för Luleå. Det gör det tack vare att vi har ett så bra samarbete mellan olika aktörer som alla drar åt samma håll.
Fler har ett jobb och arbetslösheten på cirka tre procent är mycket låg, klart lägre än rikssnittet. Integrationen fungerar bra med snabbspår in på arbetsmarknaden. Bostäder byggs på rekordnivå – hela 2000 nya bostäder 2015-2018.

Sammanfattningsvis är det en bra och stabil grund Luleå står på nu. Pilarna pekar åt rätt håll. Vägvalet i september 2018 är tydligt. Fortsatt positiv utveckling och stadig kurs framåt med Socialdemokraterna i stadshuset. Så garanterar vi att Luleå är att räkna med också i framtiden.

Niklas Nordström kommunstyrelsens ordförande i Luleå

Facebook lyfter Luleå till en ny nivå

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, är just hemkommen från en resa i USA tillsammans med en delegation för att marknadsföra Luleå gentemot några av världens största teknikföretag. I förra veckan besökte delegationen Facebooks huvudkontor i Palo Alto.
– Vi välkomnar Facebooks supersatsning här i Luleå. Det faktum att närmare tusen personer kommer att arbeta med bygget är en välkommen injektion, liksom de mer långsiktiga effekterna som befäster Luleå som etableringsort nr 1, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Facebook gör en kraftfull investering och nära fördubblar sin verksamhet i Luleå genom att bygga ut sitt datacenter. Facebook väljer också att etablera ett ”Technology Deployment Centre” i Luleå Science Park. Det offentliggjorde företaget idag. 2021 ska den tredje hallen på Porsön tas i bruk. När den är färdig har Facebook en verksamhet i Luleå på över 100 000 m2, och har investerat totalt 8.7 miljarder SEK i anläggningen. Det gör datacentret till ett av de största i världen.

Närmare 1 000 personer kommer att vara direkt engagerade i bygget av den tredje serverhallen, som skapar högtryck också för företag inom hotell, resor och handeln.

Luleå är idag Sveriges ledande centrum för forskning kring datacenter. Luleå Tekniska Universitet driver det nationella forskningscentret Cloudberry Datacenters och den statliga forskningsstiftelsen RISE anläggning SICS ICE är också placerad i Luleå vilket ytterligare stärker det forskningsrelaterade samarbetet med Facebook och andra aktörer inom datacenterindustrin. Facebook har också valt att förlägga ett ”Technology Deployment Centre” i anslutning till Luleå Science Park och LTU.

– Att Facebook valde att satsa på en okänd ort nära polcirkeln för fem år sedan var en riktig wow-känsla! Att de nu expanderar så kraftigt här är det ultimata kvittot på hur bra vi är på att stötta stor och elintensiv industri. Det bekräftar att vi är en av världens mest spännande orter för den här typen av lokaliseringar, säger Li Skarin, VD Luleå Näringsliv.

När Facebook etablerade sitt första datacenter i Luleå 2011 – det första utanför USA – startade en ny industriera där nya företag och nya jobb har vuxit fram, sida vid sida av stålindustrin. Idag är Luleåregionen ett av världens ledande kluster för datacenterindustrin med totalt 18 olika anläggningar.

Utvärderingen av Facebooks tidigare investeringar visar att de har lett till omkring 4 700 nya jobb i Luleå under perioden 2012-2016. 2025 räknar Boston Consulting Group med att omkring 30 000 personer arbetar direkt eller indirekt med datacenter i Sverige. Det är dubbelt så många som är sysselsatta inom stålindustrin idag.

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ
”TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET
PROGRAM
Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
Välkommen!

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ

Årets tema: TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET

PROGRAM

Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå

Välkommen!

Tungt besked för de anställda

Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) var förberedd på att Gestamp Hardtech kunde lämna ett tungt besked till företagets anställda. Under onsdagen kom beskedet att företaget varslar 211 anställda vid sin produktionsanläggning i Luleå.
– Vi har ju vetat om att Gestamp haft problem med lönsamheten under en längre tid. Den informationen har vi fått från både företagsledningen och facket, så det är ingen nyhet att man jobbat med ett åtgärdsprogram och gjort olika insatser för att komma till rätta med lönsamheten och produktionen, säger Niklas Nordström. Vi trodde inte att varslet skulle vara av den här storleken fortsätter Nordström.

Niklas Nordström tror att det finns en god chans för de personer som blir uppsagda att hitta nya jobb i Luleåtrakten eftersom efterfrågan på personalens kompetens bedöms vara stor.

– Sånt här gör alltid ont, det berör ju individer och man tänker på de här människorna, men samtidigt har vi en väldigt bra arbetsmarknad i Luleå, så jag hoppas att de snabbt kan få jobb. Det är många yrkesgrupper som är berörda och som det är stor efterfrågan på, så vi får utgå ifrån att många får jobb.

Kommunen kommer tillsammans med arbetsförmedlingen hjälpa de drabbade personerna att få nya jobb när fackförhandlingarna är klara och man vet mer exakt vilka anställda som drabbas. Naturligtvis så ska alla vi som finns runtomkring ska göra det vi kan för att hjälpa till. Det ska både vi och arbetsförmedlingen göra när facket och företagsledningen identifierat vilka personer det handlar om.

Vad betyder det här för Luleå?

– Det är ju aldrig roligt, man vill ju att alla företag ska gå bra och växa. Men vi är inne i en stark konjunktur. Det finns gott om arbetsgivare som söker kompetent arbetskraft så vi har ett tacksamt läge nu när arbetslösheten är låg och behovet av kompetenta industriarbetare är stor, så ska det komma ett varsel så är det ju nu som det är lättare att hantera än om det hade varit lågkonjunktur, säger Nordström.