Tydlig rollfördelning mellan S och M

Efter ett val följer att det ska formeras ett styre av kommunen och rollen gentemot oppositionen måste klargöras. I ett fullmäktige som i Luleå kommer ha hela 11 partier, något av ett rekord i Sverige, blir situationen extra rörig. Slutsatsen vi socialdemokrater drog av valresultatet är att väljarna har en stor förväntan att partierna och politikerna ska samarbeta.
Socialdemokraterna kommer styra Luleå, men det bygger på att vi samtalar och kommer överens med andra partier. Det arbetet kommer ske löpande över mandatperioden i det vardagliga kommunala arbetet som sker i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

En viktig del i att demokratin ska fungera är att oppositionen ges en tydlig och självklar roll i processen. I Luleå har vi haft en väldigt udda modell där alla partiers gruppledare har haft heltidsarvode. Den ordning är inte rimlig i en kommun av Luleås storlek och kostar enormt mycket pengar. Det kan inte vara så att så fort ett parti blir invalt i kommunfullmäktige ska det innebära att man har heltidslön av kommunen. Så har man det ingen annanstans i Sverige. Det vi nu gör är att följa den modell som andra kommuner av Luleås storlek har och inrättar ett oppositionsråd för det största oppositionspartiet.

Vi gör också rollfördelningen tydlig mellan Socialdemokraterna som styr Luleå och Moderaterna som största oppositionsparti genom en teknisk valsamverkan. Med det kan de två största partierna ta ansvar för att kommunen får en fungerande ledning och tydlig rollfördelning mellan S som styr och M i opposition. När man gör en teknisk valsamverkan är det enbart för att så fördelaktigt som möjligt få platser i styrelser och nämnder. Det är ingen politisk uppgörelse utan varje parti driver sina frågor precis som tidigare. Vänsterpartiet har tex haft en liknade uppgörelse med de fyra borgerliga partierna denna mandatperiod. Därav blir det höga tonläget från Vänsterpartiet något märkligt. Som att ju högre man skriker ska ingen upptäcka vad man själv gjort.

Det går bra för Luleå och vi Socialdemokrater kommer hålla stadigt i styråran för att det ska fortsätta så. Nu har vi äntligen fått fart på byggandet och befolkningstillväxten.
Vi kommer säkerställa att vi tryggar välfärden genom att ha ordning på ekonomin. Det blir inga enkla fyra år, men vi ska göra allt för att det ska bli så bra som möjligt. Luleå behöver en stabil ledning för en fortsatt positiv utveckling.

Niklas Nordström kommunalråd (S) i Luleå

Nu räcker det faktiskt

Jag är en av gräsrötterna inom Socialdemokraterna i Luleå. Jag är en vanlig fritidspolitiker som deltar i det politiska arbetet hemma i Sörbyarna och i kommunpolitiken. Jag kan därför skriva detta utan att någon kan anklaga mig för att det görs i egen vinning.

Jag är mycket upprörd och förvånad över den hets och det tonläge som används av politiska motståndare, anonyma insändarskribenter och återkommande hårt vinklade nyheter och rubriker i lokalmedia. Och den som det drabbar är vårt kommunalråd Niklas Nordström. Det är inte sällan jag undrar hur han står ut. Jag brukar höra av mig som vän och partikamrat till Niklas och fråga hur han mår. Hur han orkar trots de angrepp och den ensidigt negativa bild som förmedlas i media.

Inte sällan beskylls Niklas för allt elände som kan tänkas. Det beskrivs både av journalister, politiska motståndare som av anonyma röster att Niklas ensam tagit en massa beslut. Jag häpnar. Tror folk verkligen att det är så det går till? Jag har själv deltagit i många möten de senaste fem åren där Niklas på ett pedagogiskt och ansvarsfullt sätt tagit olika frågor till våra möten inom partiet. Där har vi diskuterat och sedan i samtliga fall enhälligt ställt oss bakom det vi kommit fram till. Inte i ett enda ärende eller fråga som kommunen tagit beslut om är det Niklas ensam som vare sig tagit besluten eller ska stå ensam som ansvarig.

Bakom Niklas står ett enigt parti och fullmäktigegrupp. Dessutom rätt ofta flera andra partier när väl beslutet tagits i kommunfullmäktige. Jag var en av de som inte kände Niklas när han kom hem till Luleå. Jag ska erkänna att jag var avvaktande, men såg snabbt att vi fått en varm, seende och klok lagledare. Alla de beskrivningar som görs är inte sällan av de som vill Niklas och vårt parti illa eller av de som aldrig träffat honom. Jag blir arg och ledsen när folk pratar om en person på det sätt som man gör.

Vänsterpartiets Nina Berggård drar sig inte ens för att använda sexistiska tillmälen och ett ovärdigt språkbruk mot honom och vårt parti, vilket vi senast kunde läsa i NSD häromdagen. Jag skäms å hennes vägnar som drar ned den politiska diskussionen till den nivån. För mig är gränsen nådd. Jag och vi andra som är aktiva inom S står gemensamt bakom den politik vi för och vi stöttar fullt ut vår lagledare. Nu är det nog med personangrepp och fulspel. Jag accepterar inte detta. Luleå kan bättre!

Demokrati innebär förhandlingar, diskussioner, samverkan, samråd och är inte ett spel från en enda person. Efter att ha varit förtroendevald i 28 år samt aktiv i politiken i 56 år så värnar jag respekten och demokratin och hoppas att vi nu skall kunna få en respektfull mandatperiod. Vi inom Socialdemokratin har alltid haft och har ett öppet debatt- och diskussionsklimat. Vårt representantskap beslutade att stå bakom den bild vi fick oss förelagda om samverkan med Moderaterna.

Under valrörelsen gick jag till alla partier och samtalade med full respekt för dem och deras representanter och fick många fina samtal med dem. De flesta känner mig sedan lång tid tillbaka och jag funderar nu vad det är som har hänt när dessa insändare och samtal med massmedia i negativa tonlägen används.

Eva Hedesand Lundqvist (S) Förtroendevald

Miljonsatsning på skidsporten i Luleå

Nu kommer klara besked från Socialdemokraterna i Luleå. Det blir ett lyft för alla som vill åka rullskidor och inlines på Ormberget i Luleå. Slingan för konstsnö som är 2,5 km asfalteras så säsongen förlängs. Ormbergets fritidsanläggning är populär och vida känd för sina välpreparerade spår, konstsnö, barkbanor och en skidbacke.

”Vi vill utveckla Ormberget till att bli en av landets bästa fritidsanläggningar” säger kommunalrådet Niklas Nordström(S).

Backen är en utmaning inte bara vintertid. Under den snöfria perioden används backen för tuffa träningspass.

”En asfalterad bana för rullskidor kommer komplettera och utveckla Ormberget ännu mer” säger Fritidsnämndens ordförande Inger B Larsson(S).

Möjlighet till försäsongsträning för längdskidor skulle erbjuda många bättre förutsättningar, dessutom eliminera vissa trafikfaror i samband med träning på vägar och cykelbanor. En asfalterad bana kunde också locka åkare från hela länet. Självklart blir barkbanorna kvar.

Luleå prisas som Sveriges bästa barnkommun

Du som följt med i utvecklingen av Luleå vet att vi fått fart på bostadsbyggandet med hela 2000 nya bostäder sedan förra valet. Du vet kanske också att arbetslösheten är långt under rikssnittet och att ungdomsarbetslösheten halverats sedan förra valet.
Allt detta är oerhört viktigt för att Luleå och vi som bor här ska kunna leva ett bra liv. Men det som också blev offentligt helt nyligen, som kanske inte så många vet ännu, är att Luleå utsågs till Sveriges bästa barnkommun. Av de 257 kommuner och stadsdelar som deltagit i årets granskning har Luleå visat sig bäst leva upp till Majblommans vision av en barnvänlig kommun.

Det om något är en utmärkelse att vara stolt över! Då vet vi att vårt samlade arbete mellan kommunen och andra myndigheter tillsammans med civilsamhället och övriga aktörer fungerar. Barnen står i fokus för vårt arbete att utveckla Luleå.
Jag tycker att ett samhälle ska värderas mycket utifrån hur vi tar hand om våra barn, men också våra äldre som behöver vård och omsorg.

Även om vi alltid vill göra mer och har högre ambitioner så har vi anledning att sträcka på oss. Studieresultaten för grundskolan och gymnasiet ligger mycket högt i nationell jämförelse. Luleå kommun har näst högst andel behöriga lärare i hela Sverige till exempel.
När SR Ekot larmade i förra veckan att många kommuner har brister på platser i äldreboenden så är det inte så i Luleå. Tvärtom har vi byggt och bygger äldreboenden så det finns plats för alla som behöver. För de mest sjuka äldre har vi dessutom inrättat särskilda trygghetsplatser så man inte behöver uppsöka sjukhus annat än vid behov. Våra undersköterskor i hemtjänsten som gör ett svårt och viktigt arbete fick ett ordentligt lönelyft för att säkerställa kompetensförsörjningen.

Med andra ord – vår politik för Luleå och det nätverk av samarbete vi har mellan det offentliga, näringslivet, civilsamhället och LTU ger effekt. Hos oss går ett växande näringsliv, ökat bostadsbyggande, ett aktivt föreningsliv och en trygg välfärd hand i hand. Vi för en politik som skapar gemenskap och ett bra liv vid sidan av studier och arbete. Vad alternativet till nuvarande S-styret i Luleå är går inte helt enkelt att utläsa. Otydligt och rörigt är det intryck man får av alternativen.

Det är nu upp till dig som väljare. Vi går till val på att hålla i den positiva utvecklingen för ett växande, attraktivt och jämlikt Luleå. För det behöver vi din röst.

Niklas Nordström(S) kommunalråd

Det är mycket som står på spel i valet

Valet har stor betydelse. Det är mycket som står på spel i Luleå. En kommun är inget självspelande piano. Det som är självklart idag kan vara raserat imorgon.

När vi går till valurnorna i år firar vi också att vår demokrati i Sverige fyller 100 år. 1918 beslutade Riksdagen om allmän och lika rösträtt i kommunala val. Många års kamp ledde till att kvinnor fick rösträtt. I ett växande Luleå har inför årets val ca 62 000 Luleåbor rösträtt. I de kommunala valen 1919 i Luleå var drygt 5 000 röstberättigade. Det har skett en fantastisk demokrati- och befolkningsutveckling i Luleå sedan dess.

Kanske aldrig någonsin har ett val, själva essensen i den politiska demokratin varit så angelägen att försvara. Luleås kommunalråd Niklas Nordström och Lenita Ericson samt Anders Öberg, Socialdemokraternas ordförande i Luleå slår följe med två ungdomar som också är på väg mot vallokalen i Kulturens Hus i Luleå. De ska förtidsrösta, idag fredag 24 augusti 10:00.

Vi vill att Luleå ska fortsätta växa, att det ska vara ordning och reda i kommunens ekonomi, att det skapas fler arbetstillfällen, att välfärden ska bli ännu bättre och allt det andra som vi Socialdemokrater går till val på. En del tar det där som självklart. Det som är självklart idag kan vara raserat imorgon. Valet har stor betydelse, en kommun är inte ett självspelande piano.

– För Luleå är det mycket som står på spel i valet. Vi ser tydliga resultat att vår politik har gett Luleå framgång och tillväxt. Viktigt att inte slarva bort den positiva utvecklingen, säger kommunalrådet(S) Niklas Nordström

Varning för ryska troll i valrörelsen

Claes Nordmark, kommunalrådskandidat (S) Boden Niklas Nordström, kommunalråd (S) Luleå:

Vi lever i en tid när sociala medier, som Facebook, har stor påverkan på vårt samhälle. Många har sina dagliga kontakter med vänner, bekanta och familjen genom Facebook, får samhällsinformation där och diskuterar det kommande valet där. Det tycker vi är bra, för ju fler och enklare det är att kommunicera med varandra, desto mer binder det samman vårt samhälle och stärker vår demokrati. Det är dock viktigt att vara vaksam på vilken information som delas på sociala medier.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyss gått ut med en varning. Ryssland och ryska så kallade ”nättroll”, alltså nätaktivister avlönade av den ryska staten som har skapat falska användarkonton på sociala medier, riktar in sig på att påverka det svenska valet i september. Ryssland vill, enligt MSB, underminera vårt val och stärka populistiska och icke-demokratiska krafter genom att lura oss att tro bland annat att:

  • Sverige är ett land i förfall, där lag och ordning inte upprätthålls
  • Sverige är ett moraliskt dekadent och sekulärt samhälle
  • Sverige styrs av USA och är hemlig medlem i Nato
  • Svenskar är russofober och alla investeringar i försvarssektorn är baserade på påhittade hot från Ryssland

Var därför extra försiktig med att dela länkar och annat som innehåller sådana påståenden – risken är nämligen stor att du gör dig själv till medarbetare med de ryska nättrollen, vilket är precis vad Ryssland vill. När du kommer i kontakt med påståenden som de ovan, fundera först på från vem eller vilken källa påståendet kommer.

För oss som bor i Norrbotten är det dessutom extra viktigt att vi är på vår vakt. Försvarsmakten har många viktiga anläggningar och många anställda i länet. Det finns därför extra stor anledning för främmande makter att följa vad som sker här och skapa kontakt med oss som bor här. Det krävs med andra ord att vi norrbottningar är extra vaksamma kring vad som sker på sociala medier och såklart även vad som sker i den fysiska verkligheten.

Vi ser fram emot ett öppet och demokratiskt val i Sverige den 9 september. Vi vill att det ska vara alla vi som är medborgare här som avgör valet genom en öppen debatt samt genom val baserat på sann information – och inte på påståenden och lögner från ryska nättroll.

Jobben blir fler och Luleå blir bättre

Niklas Nordström och Lenita Ericson Kommunalråd S i Luleå:

Den förändring som Luleå genomgått är oerhört positiv. Från tuffa år med strukturomvandling inom våra stora industrier och hög arbetslöshet är vi nu i ett läge få av oss vågat drömma om. Arbetslösheten är långt under rikssnittet.

Den låga arbetslösheten gäller för alla grupper inklusive ungdomar som varit en grupp som drabbats hårt av arbetslöshet genom åren samt utrikesfödda som haft svårt komma in på arbetsmarknaden. Luleå är ett nationellt föredöme när det gäller hur vi samarbetar mellan näringslivet, arbetsförmedlingen och kommunen. Genom samverkan har vi kunnat visa att det går att skapa positiva resultat. För Luleås framgång ska vi fortsätta på den inslagna vägen och utveckla samarbetet för att fler människors ska ha ett jobb. Det handlar om ökad trygghet, bättre välfärd och fler jobb i Luleå.

Universitetets bidrag till att skapa grund för växande företag som ger nya jobb är mycket stort. Tusentals studenter går ut på arbetsmarknaden med utbildning i toppklass. LTU bedriver en forskning som gör att Luleås och Norrbottens utveckling är så positiv. Luleå kommun är en aktiv samarbetspartner till LTU i olika forskningsprojekt för att stärka vår kommun och region. Vi har också inom ramen för samarbetet med LTU och näringslivet ökat aktiviteten för att fler nationella och internationella beslutsfattare ska förstå Luleås positiva värden. Vi har sökt upp de som sitter på makten inom politik och näringsliv för att berätta mer om fördelarna med att satsa på och investera i Luleå. Vår strategi har lyckats väl och vi ser flera resultat av detta. Det främsta resultatet är att vi fått fart på bostadsbyggandet.

Helt nya företag med bas i Stockholm och andra delar av Sverige har visat att de tror på Luleå. Med aktiva företag som investerar i bostäder och lokaler kan vi äntligen se att befolkningsutvecklingen tar fart. Hela 2000 nya bostäder har tillkommit under mandatperioden. När vi tittar oss runt i kommunen syns traktorer, grävmaskiner och byggkranar överallt. Nu kan Luleå fortsätta växa.

Vi ser även att våra befintliga industrier investerar och växer exempelvis med SSABs, LKABs och Vattenfalls projekt Hybrit som siktar på att producera fossilfritt stål – en världsrevolution om det lyckas! Vi ser att Facebook fortsätter tro på Luleå med en tredje hall och helt nya verksamheter etableras. Hotellen bygger om och bygger ut för att kunna ta emot än fler gäster från när och fjärran. Våra små och medelstora företag i olika branscher har stor framtidstro och anställer nya medarbetare som ger grund för ett växande näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet.

Den 9 september är det val och vi vill få förtroendet att få fortsätta utveckla Luleå. Vi tar höjd för tillväxt genom att investera tungt i nya arbetsplatsområden för olika typer av företag. Ett modernt vatten- och avloppsnät gör att vi kan växa och bli fler Luleåbor. Vi säkerställer ett fortsatt samarbete med LTU och näringslivet för olika framtidsprojekt. Luleå är bara i början av en mycket positiv utveckling. Låt oss fortsätta se till att vara en attraktiv och växande kommun med framtidstro också efter valet i september.

Rejäl satsning på hemtjänstpersonalen i Luleå

1 200 kronor mer i lönekuvertet för undersköterskor i hemtjänsten. Det föreslås efter en dialog mellan Luleå kommun och Kommunal som enats om en stor satsning på undersköterskor i hemtjänsten.

– Vi hoppas att satsningen gör att fler undersköterskor väljer att arbeta inom hemtjänsten i Luleå kommun, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Luleå kommun står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning inför framtiden. Fler äldre vill bo kvar hemma och kortare vårdtider på sjukhusen kräver mer resurser och högre kompetens hos medarbetarna. Det innebär att Luleå kommun behöver fler utbildade undersköterskor till hemtjänsten.

Kommunen föreslår nu en satsning på höjda löner till alla utbildade undersköterskor inom hemtjänsten. Satsningen kostar totalt 6 miljoner kronor per år och innebär ett lönepåslag på 1 200 kronor i månaden. Socialförvaltningens budget kommer att kompenseras fullt ut för att finansiera satsningen. De medarbetare som i dag är vårdbiträden kommer att kunna utbilda sig till undersköterska via kommunen.

– Kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar och jag ser positivt på satsningen, säger socialnämndens ordförande Fredrik Hansson. Kommunfullmäktige i Luleå tar beslut om satsningen måndag den 18 juni. Om förslaget går igenom kommer lönepåslaget att börja gälla från den 1 augusti för alla undersköterskor inom hemtjänsten.

Det bygg(s) i Råneå

Första spadtaget! Grattis Råneå som får ett trygghetsboende med 23 nya lägenheter. Det byggs i Råneå. Nu startar byggandet av det efterlängtade trygghetsboendet på Skolvägen nära den brusande älven, intill skola, dagis, fritidsgård, villor, hyreshus, handel och service endast ett stenkast från själva trygghetsboendet. Generationer som möter varandra. Niklas Nordström, kommunalråd och Emma Engelmark, Lulebos ordförande var på plats idag på Skolvägen i Råneå och tog de första spadtagen tillsammans med barn från Älvens förskola.

Facebook ger ringar på vattnet

För två veckor sedan meddelade Facebook att de fortsätter expandera med ett tredje datacenter i Luleå. Med det har vi ett av världens största datacenter i Norrbotten. Bara själva bygget kommer sysselsätta 1000 personer i olika yrken. Tänk vilken enorm effekt det kommer ha på regionens ekonomi med så många i sysselsättning. Så sent som i lördags träffade jag en av de som kommer jobba med bygget som vittnade om vilken positiv effekt det har på hans företag. Liknande berättelser har jag hört från många andra företag. För några månader sedan besökte jag en fastighetsägare som visade mig lägenheter som personer kopplade till Facebooks expansion ska hyra. En annan berättade om att det skapar jobb i deras kommunikationsbyrå. Sedan tidigare vet jag att hotellen och restaurangerna alla vittnar om vilken betydelse bygget av ett datacenter har på deras verksamhet.

Efter att bygget är klart kommer hundratals permanenta jobb på Facebook och i andra företag vara med oss för lång tid framöver. Jobb som i sin tur genererar skatteintäkter vi behöver för att bedriva en bra välfärd.

Vårt arbete lokalt för att få fart på bostadsbyggandet så fler kan bo i Luleå, en aktiv politik för ett positivt företagsklimat för fler jobb, en kommunal service och välfärd av hög kvalitet ger alla grund för den positiva utvecklingen vi nu ser. Till det att vi i Almedalen och i andra sammanhang under flera år drev frågan att sänka elskatten för datacenter har skapat en väldigt gynnsam miljö för denna nya industri att frodas.

Utan det påverkansarbetet, som ledde till att regering och riksdag beslutade, hade vi inte lyckats få en konkurrenskraftig elskatt för fler datacenter.
Allt sammantaget bekräftar och förstärker detta en bild av att det går bra för Luleå. Det gör det tack vare att vi har ett så bra samarbete mellan olika aktörer som alla drar åt samma håll.
Fler har ett jobb och arbetslösheten på cirka tre procent är mycket låg, klart lägre än rikssnittet. Integrationen fungerar bra med snabbspår in på arbetsmarknaden. Bostäder byggs på rekordnivå – hela 2000 nya bostäder 2015-2018.

Sammanfattningsvis är det en bra och stabil grund Luleå står på nu. Pilarna pekar åt rätt håll. Vägvalet i september 2018 är tydligt. Fortsatt positiv utveckling och stadig kurs framåt med Socialdemokraterna i stadshuset. Så garanterar vi att Luleå är att räkna med också i framtiden.

Niklas Nordström kommunstyrelsens ordförande i Luleå