Det bygg(s) i Råneå

Första spadtaget! Grattis Råneå som får ett trygghetsboende med 23 nya lägenheter. Det byggs i Råneå. Nu startar byggandet av det efterlängtade trygghetsboendet på Skolvägen nära den brusande älven, intill skola, dagis, fritidsgård, villor, hyreshus, handel och service endast ett stenkast från själva trygghetsboendet. Generationer som möter varandra. Niklas Nordström, kommunalråd och Emma Engelmark, Lulebos ordförande var på plats idag på Skolvägen i Råneå och tog de första spadtagen tillsammans med barn från Älvens förskola.

Facebook ger ringar på vattnet

För två veckor sedan meddelade Facebook att de fortsätter expandera med ett tredje datacenter i Luleå. Med det har vi ett av världens största datacenter i Norrbotten. Bara själva bygget kommer sysselsätta 1000 personer i olika yrken. Tänk vilken enorm effekt det kommer ha på regionens ekonomi med så många i sysselsättning. Så sent som i lördags träffade jag en av de som kommer jobba med bygget som vittnade om vilken positiv effekt det har på hans företag. Liknande berättelser har jag hört från många andra företag. För några månader sedan besökte jag en fastighetsägare som visade mig lägenheter som personer kopplade till Facebooks expansion ska hyra. En annan berättade om att det skapar jobb i deras kommunikationsbyrå. Sedan tidigare vet jag att hotellen och restaurangerna alla vittnar om vilken betydelse bygget av ett datacenter har på deras verksamhet.

Efter att bygget är klart kommer hundratals permanenta jobb på Facebook och i andra företag vara med oss för lång tid framöver. Jobb som i sin tur genererar skatteintäkter vi behöver för att bedriva en bra välfärd.

Vårt arbete lokalt för att få fart på bostadsbyggandet så fler kan bo i Luleå, en aktiv politik för ett positivt företagsklimat för fler jobb, en kommunal service och välfärd av hög kvalitet ger alla grund för den positiva utvecklingen vi nu ser. Till det att vi i Almedalen och i andra sammanhang under flera år drev frågan att sänka elskatten för datacenter har skapat en väldigt gynnsam miljö för denna nya industri att frodas.

Utan det påverkansarbetet, som ledde till att regering och riksdag beslutade, hade vi inte lyckats få en konkurrenskraftig elskatt för fler datacenter.
Allt sammantaget bekräftar och förstärker detta en bild av att det går bra för Luleå. Det gör det tack vare att vi har ett så bra samarbete mellan olika aktörer som alla drar åt samma håll.
Fler har ett jobb och arbetslösheten på cirka tre procent är mycket låg, klart lägre än rikssnittet. Integrationen fungerar bra med snabbspår in på arbetsmarknaden. Bostäder byggs på rekordnivå – hela 2000 nya bostäder 2015-2018.

Sammanfattningsvis är det en bra och stabil grund Luleå står på nu. Pilarna pekar åt rätt håll. Vägvalet i september 2018 är tydligt. Fortsatt positiv utveckling och stadig kurs framåt med Socialdemokraterna i stadshuset. Så garanterar vi att Luleå är att räkna med också i framtiden.

Niklas Nordström kommunstyrelsens ordförande i Luleå

Facebook lyfter Luleå till en ny nivå

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, är just hemkommen från en resa i USA tillsammans med en delegation för att marknadsföra Luleå gentemot några av världens största teknikföretag. I förra veckan besökte delegationen Facebooks huvudkontor i Palo Alto.
– Vi välkomnar Facebooks supersatsning här i Luleå. Det faktum att närmare tusen personer kommer att arbeta med bygget är en välkommen injektion, liksom de mer långsiktiga effekterna som befäster Luleå som etableringsort nr 1, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Facebook gör en kraftfull investering och nära fördubblar sin verksamhet i Luleå genom att bygga ut sitt datacenter. Facebook väljer också att etablera ett ”Technology Deployment Centre” i Luleå Science Park. Det offentliggjorde företaget idag. 2021 ska den tredje hallen på Porsön tas i bruk. När den är färdig har Facebook en verksamhet i Luleå på över 100 000 m2, och har investerat totalt 8.7 miljarder SEK i anläggningen. Det gör datacentret till ett av de största i världen.

Närmare 1 000 personer kommer att vara direkt engagerade i bygget av den tredje serverhallen, som skapar högtryck också för företag inom hotell, resor och handeln.

Luleå är idag Sveriges ledande centrum för forskning kring datacenter. Luleå Tekniska Universitet driver det nationella forskningscentret Cloudberry Datacenters och den statliga forskningsstiftelsen RISE anläggning SICS ICE är också placerad i Luleå vilket ytterligare stärker det forskningsrelaterade samarbetet med Facebook och andra aktörer inom datacenterindustrin. Facebook har också valt att förlägga ett ”Technology Deployment Centre” i anslutning till Luleå Science Park och LTU.

– Att Facebook valde att satsa på en okänd ort nära polcirkeln för fem år sedan var en riktig wow-känsla! Att de nu expanderar så kraftigt här är det ultimata kvittot på hur bra vi är på att stötta stor och elintensiv industri. Det bekräftar att vi är en av världens mest spännande orter för den här typen av lokaliseringar, säger Li Skarin, VD Luleå Näringsliv.

När Facebook etablerade sitt första datacenter i Luleå 2011 – det första utanför USA – startade en ny industriera där nya företag och nya jobb har vuxit fram, sida vid sida av stålindustrin. Idag är Luleåregionen ett av världens ledande kluster för datacenterindustrin med totalt 18 olika anläggningar.

Utvärderingen av Facebooks tidigare investeringar visar att de har lett till omkring 4 700 nya jobb i Luleå under perioden 2012-2016. 2025 räknar Boston Consulting Group med att omkring 30 000 personer arbetar direkt eller indirekt med datacenter i Sverige. Det är dubbelt så många som är sysselsatta inom stålindustrin idag.

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ
”TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET
PROGRAM
Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
Välkommen!

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ

Årets tema: TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET

PROGRAM

Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå

Välkommen!

Tungt besked för de anställda

Luleås kommunalråd Niklas Nordström (S) var förberedd på att Gestamp Hardtech kunde lämna ett tungt besked till företagets anställda. Under onsdagen kom beskedet att företaget varslar 211 anställda vid sin produktionsanläggning i Luleå.
– Vi har ju vetat om att Gestamp haft problem med lönsamheten under en längre tid. Den informationen har vi fått från både företagsledningen och facket, så det är ingen nyhet att man jobbat med ett åtgärdsprogram och gjort olika insatser för att komma till rätta med lönsamheten och produktionen, säger Niklas Nordström. Vi trodde inte att varslet skulle vara av den här storleken fortsätter Nordström.

Niklas Nordström tror att det finns en god chans för de personer som blir uppsagda att hitta nya jobb i Luleåtrakten eftersom efterfrågan på personalens kompetens bedöms vara stor.

– Sånt här gör alltid ont, det berör ju individer och man tänker på de här människorna, men samtidigt har vi en väldigt bra arbetsmarknad i Luleå, så jag hoppas att de snabbt kan få jobb. Det är många yrkesgrupper som är berörda och som det är stor efterfrågan på, så vi får utgå ifrån att många får jobb.

Kommunen kommer tillsammans med arbetsförmedlingen hjälpa de drabbade personerna att få nya jobb när fackförhandlingarna är klara och man vet mer exakt vilka anställda som drabbas. Naturligtvis så ska alla vi som finns runtomkring ska göra det vi kan för att hjälpa till. Det ska både vi och arbetsförmedlingen göra när facket och företagsledningen identifierat vilka personer det handlar om.

Vad betyder det här för Luleå?

– Det är ju aldrig roligt, man vill ju att alla företag ska gå bra och växa. Men vi är inne i en stark konjunktur. Det finns gott om arbetsgivare som söker kompetent arbetskraft så vi har ett tacksamt läge nu när arbetslösheten är låg och behovet av kompetenta industriarbetare är stor, så ska det komma ett varsel så är det ju nu som det är lättare att hantera än om det hade varit lågkonjunktur, säger Nordström.

Luleås landsbygd växer med rekordfart!

Nu, för första gången på många år ökar befolkningen på Luleås landsbygd mer än vad den gör i stadsdelarna. Under förra året, 2017, stod byar och tätorter som Björsbyn, Råneå, Kallax och Måttsund för hela 52 procent av kommunens totala befolkningsökning på 700 personer. Inflyttningsöverskottet är den största bidragande orsaken till landsbygdens befolkningsökning. De flesta flyttar till en villa eller gård.

– Det här är toppen! Det är viktigt att hela Luleå växer och utvecklas, både landsbygd och stadsbygd. Fullmäktige antog nyligen utvecklingsplanen för Råneå och näst på tur är utvecklingsplanerna för Hertsön-Lerbäcken och centrum, säger kommunalråd Niklas Nordström(S).

En stor andel är småbarnsfamiljer som behöver större utrymme och lämnar sitt trånga stadsliv för landsbygden är en av förklaringarna. Det är också hemvändande äldre ungdomar med förankring och släkt i byn plus ofta barn eller barnbarn som övertar ett föräldrahem eller bygger nytt i sin barndomsby

Fjolårets största befolkningsökning stod Björsbyn för med 250 personer, varav de flesta är nybyggare på bostadsområdet Hällbacken. Råneå ökade med 150 personer, där består huvuddelen av invandring från utlandet. Även Kallax och Måttsund ökade med 36 respektive 26 personer och övriga sörbyar med totalt 47 personer.

Det handlar om rejäl växtkraft. Räknar man ihop alla byar, inklusive de som tappar i befolkning, växer Luleås landsbygd med totalt hela 365 personer – mer än hälften av hela kommunens befolkningsökning. Stadsdelarna ökar och växer också. Luleås stadsdelar växer med totalt 335 personer. Både inflyttnings- och födelseöverskottet är bidragande orsaker. Den största befolkningsökningen har skett i stadsdelar som Mjölkudden, Kronan och Porsön.

–Det är väldigt roligt att landsbygden i Luleå växer, säger Anja Johansson, ordförande för Råneå Socialdemokratiska Förening och Stadsbyggnadsnämndens ordförande.

 

Det är vi själva som måste göra grovjobbet

Vem äger ansvaret för Norrbottens utveckling? Är det vi själva eller är det någon annan som äger ansvaret för vårt län? Det är värt reflektera över då inställningen till den frågan avgör hur vi förhåller oss till länets framtid. Egentligen är svaret ganska givet. Självklart är det vi som bor här som äger svaret på frågan om Norrbottens framtid.Ingen annan än vi själva kan ju bättre veta vad som bör och måste göras.

Att växa befolkningsmässigt är centralt för en region. I synnerhet om det är som i Sverige att vi har en kraftig tillväxt av de som är äldre och behoven i välfärden ökar är det extra viktigt med en växande befolkning som kan jobba och betala skatt. Under de senaste 20 åren har Sverige växt i befolkning med cirka 13 procent. Vårt grannlän Västerbotten har växt med 3,5 procent medan Norrbotten har krympt omkring 4,5 procent. Samtidigt har medelåldern i Norrbotten ökat kraftigt och är väsentligt högre än såväl riket som vårt grannlän. Umeå är lokomotivet i Västerbotten och har växt väsentligt mer än Luleå.

Så här kan vi inte ha det. Det är helt avgörande att Norrbotten vänder utvecklingen. Befolkningen måste öka och medelåldern måste ner om vi ska klara hålla kvalitet i välfärden och försörja våra företag och offentlig sektor med arbetskraft. Det är de här sanningarna som driver mig och andra att försöka vända utvecklingen. Men då krävs att vi arbetar på annat sätt. Att fortsätta lufsa på som förut kommer inte ge någon förändring.

Det är helt avgörande att samarbetet mellan politiken, universitetet, civilsamhället och näringslivet drivs av en vilja att vända utvecklingen för Norrbotten. Självklart behöver vi hjälp. Staten kan göra sånt som vår S-regering gör nu: Satsa på infrastruktur som Malmporten, Malmbanan, Norrbotniabanan etc. Öka resurserna till LTU för utbildning och forskning. Strukturfonder, omlokaliseringar av statliga myndigheter m m är också viktiga inslag, men det är lika fullt vi själva i Norrbotten som måste göra grovjobbet. Ingen annan kommer fixa det åt oss.

Den väg vi valt i Luleå blir viktig som bidrag för att vända utvecklingen. Ökat bostadsbyggande, växande företag och jobbtillväxt, ökad jämställdhet och unga kvinnors villkor, bra fritid och kultur, stärkt regionalt och internationellt samarbete, nära samarbete med näringslivet och LTU. Allt detta är viktiga komponenter för att Luleå ska växa mer och bidra till att vända trenden för vårt län.
Jag säger inte att det är enkelt, men jag säger att vi måste orka förändra. Då och bara då kan Norrbotten växa och föryngras.

Niklas Nordström kommunalråd (S) i Luleå

Fritt kaffe inom hela Luleå kommun

Sedan den första mars i år får alla som arbetar inom Luleå kommun gratis kaffe och te under arbetsdagen.

Tidigare har olika verksamheter inom kommunen hanterat frågan om kaffe och te på olika sätt. Vissa har tillhandahållit det gratis, andra genom löneavdrag och inom vissa verksamheter har de anställda själva ordnat kaffe och te.

– Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra villkor för våra anställda. Det känns bra att vi får till en enhetlighet beträffande kaffe och te på jobbet, säger Birgitta Nilsson, personalchef Luleå kommun.

Från och med mars månad har alla löneavdrag för kaffe tagits bort inom kommunens verksamheter och förvaltningarna har fått uppgiften att tillhandahålla gratis kaffe och te till de anställda.

– Under mina besök på olika arbetsplatser inom kommunen har jag slagits av att vi gör så olika. Det känns helt rätt att ge lika förutsättningar för alla våra medarbetare. Pausen med arbetskamraterna över en kopp är en viktig del av arbetsdagen, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Under fredagen besökte Niklas Nordström tillsammans med Sara Carlsson, styrelseledamot i Kommunal, förskolor, äldreboenden och hemtjänstgrupper för att prata om bland annat införandet av gratis kaffe och te.

– Många är nöjda och glada för detta, det är en del av trivseln i arbetsmiljön. Nu är det inga frågetecken om vad som gäller, det är lika för alla. Så vill vi ha det, säger Sara Carlsson, Kommunal.

Vi blir fler Luleåbor

– Det har äntligen lossnat i bostadsförsörjningen. Nästan dubbelt så många bostäder som året innan blev klara 2017. Nu ser vi att våra investeringar i utbyggd infrastruktur leder till att vi blir fler Luleåbor. Kommunen växte med 700 nya invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström inför kommunstyrelsens arbetsutskottets sammanträde den 12 mars.

Luleå kommuns årsredovisning visar ett överskott på 462 miljoner kronor
400 miljoner kronor är en utdelning från Lulebo som används för särskilda sociala ändamål. Luleå kommun omsatte i fjol 5,5 miljarder kronor, 4,4 miljarder kronor var inkomster av kommunalskatt och statsbidrag. På inkomstsidan noteras 106 miljoner kronor efter försäljningar av fem samhällsfastigheter till Hemsö (vård- och omsorgsboenden i Alvik, Kallkällan, Bergstaden och Ingridshem samt Mjölkuddens hälsocentral). Utgifterna domineras av fortsatt höga investeringar; nettoinvesteringar låg på 750 miljoner kronor (535 mkr 2016). En mycket stor del (201 miljoner kronor) gick till utbyggt va-nät så att Luleå kan fortsätta växa.
Befolkningen växte 2017 med 700 invånare. 606 bostäder blev klara, däribland 72 platser i omsorgsboende, 105 småhus och radhus, 110 bostadsrätter, 191 hyresrätter och 131 student- och forskarlägenheter.

En växande befolkning betyder mer skatteintäkter, men också ökade kostnader för skola och omsorg. Årets resultat är positiv, också tack vare att nämnderna levererade ett samlat överskott på 71 miljoner kronor. Bara socialförvaltningen visade underskott på sex miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av deras budget. Luleå kommun fortsätter att konsolidera sina finanser och löser lån på 50 miljoner kronor. 418 miljoner avsätts till resultatutjämningsreserven.
Kommunen uppnår tre av fullmäktiges fem mål för god ekonomisk hushållning:
• Inga skattehöjningar
• Årets resultatandel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår till elva procent (mål två procent)
• oförändrad soliditet (ökar med fyra procent)
Kommunen missar målen:
• om en balanserad budget och flerårsplan
• nettoinvesteringars andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 17 procent (mål tio procent)

Fem fakta ur årsredovisningen:
• Detaljplaner med sammanlagt 2 850 bostäder har vunnit laga kraft, de flesta på Kronan.
• Luleå Lokaltrafik har en helt fossilfri busspark, efter att diesel ersattes med förnyelsebar HVO. 15 nya bussar i drift.
• Biogasanläggningen Uddebo nådde produktionsrekord. Nästan en halv miljon kubikmeter miljövänlig fordonsgas framställdes av avloppsslam. Kommunen har minskat sin användning av diesel med drygt 440 000 liter som ersatts med biogas.
• Handläggningstiden för bygglov har förkortats med 21 procent till tre veckor. Många sökte bygglov via den nya e-tjänsten på webben.
• Dryga 90 tomter för byggande i byarna har beviljats via förhandsbesked.