Så säkrar vi kvaliten på maten och stärker samarbetet mellan kommunerna

Vi Socialdemokrater vill säkerställa att alla som bor i Luleå kommuns vård- och omsorgsboenden, eller beställer mat till eget boende, ges rätten till en god och näringsrik kost med möjlighet till variation.

Sedan en längre tid tillbaka samarbetar Luleå kommun med Region Norrbotten när det gäller matleveranser. Samarbetet innebär till exempel att kyld mat levereras från produktionsköket vid Sunderby sjukhus till mottagningsköken på kommunens vård- och omsorgsboenden.

När Region Norrbotten aviserade att de inte kommer att kunna fortsätta leverera maten inledde kommunen direkt ett arbete med att hitta en ny samarbetspartner. Inom kommunen finns inga aktörer som har kapacitet att klara kommunens behov av 745 000 portioner mat per år.

Piteå kommun har i Öjebyn ett av landets modernaste produktionskök och här finns också kapacitet att utöka produktionen i den omfattning som skulle täcka Luleå kommuns behov. En gemensam förstudie gjordes för att utreda förutsättningarna för samverkan och se om Piteå kommun skulle kunna producera maten till Luleå. Svaret blev att det finns goda förutsättningar för att klara kvaliteten på mat och även möjligheter för ett givande samarbete för båda kommuner.

Produktionsköket i Öjebyn har en väl fungerande verksamhet med nöjda äldre som dagligen äter maten, en effektiv och kvalitetssäkrad produktion av måltider och en väl fungerande kostorganisation med utbildad kökschef, kockar och dietister. De använder också i stor utsträckning närproducerade råvaror, vilket vi tycker är bra, både för miljön, kvaliteten och för att det gynnar våra lokala jordbrukare i Norrbotten.

Mat från produktionsköket i Öjebyn innebär en kvalitetshöjning för våra äldre då det varje dag finns fyra olika rätter att välja mellan, vilket ska jämföras med den enda rätt som serveras i dag. Det ökade utbudet av maträtter är en viktig del i våra äldres livskvalitet.

Den mat som levereras från Öjebyn kommer till våra äldreboenden där sedan maten tillagas. Personalen kokar potatis, pasta, ris, såser, sallader och andra tillbehör. De äldre kommer även fortsättningsvis att känna doften av nylagad mat och ha möjlighet att njuta av den i en fin social samvaro tillsammans med varandra och personalen.

Maten som levereras från Öjebyn har lagats av professionella kockar är mer anpassningsbar efter individuella behov. Den håller en jämnare och säkrare kvalitet än mat som produceras av personal vid lokala tillagningskök. Det är en myt att de äldre skulle vara missnöjda med den mat som levereras från produktionskök. Undersökningar visar tvärtom att Luleå kommuns äldre är nöjda med maten. Gå gärna in på Instagram och följ aldrelulea för att bilda dig en egen uppfattning.

För oss Socialdemokrater är det helt givet att vi i ett litet län med 250 000 invånare behöver i ökad omfattning samverka och hushålla klokt med våra skattemedel. Varje kommun kan och ska inte göra allt inom sina gränser. Vi måste söka gemensamma lösningar. Att bygga upp ett eget produktionskök skulle kosta cirka 87 miljoner kronor i bara investeringskostnader och därutöver tillkommer personal, mat och driftkostnader. En kostorganisation med kökschef, dietister, inköpare, ekonomer med mera skulle också behöva skapas. Kostnaden för en kostorganisation skulle kosta mellan 30-45 miljoner kronor per år. Sammantaget skulle det medföra betydande kostnader för skattebetalarna i Luleå kommun. Pengar som i dag inte finns utan måste tas från äldreomsorgen.

Att kommunen skulle bygga tillagningskök på samtliga 23 äldreboenden, som bland annat Miljöpartiet föreslår, skulle medföra orimliga kostnader och saknar helt verklighetsförankring. En sådan lösning skulle inte vara genomförbar med hänsyn till den korta tid vi har innan avtalet med Region Norrbotten går ut i januari år 2019.

Att på den korta tiden gå igenom alla äldreboenden, göra ritningar, få bygglov, bygga, utrusta och bemanna dessa kök är helt omöjligt. Då kommer vi stå i en situation där våra äldre saknar mat från och med år 2019. Som politiker behöver vi ta ansvar och lösa situationen på bästa möjliga sätt och säkerställa att våra äldre får mat.

Några har i debatten påstått att Sweco-rapporten visar att det finns en trend i landet att de flesta kommuner går från centralkök mot tillagningskök men det är en sanning med modifikation. Det rapporten visar, om man på riktigt läser hela rapporten, är att det finns en trend inom skolan/förskolan att gå mot tillagningskök. Men inom äldreomsorgen kan inte motsvarande trend utläsas. Av elva intervjuade kommuner är det bara två kommuner som har tillagningskök för äldreomsorgen, resterade kommuner har produktions- och mottagningskök för äldreomsorgen.

Att producera och servera bra mat är inget som görs med vänsterhanden. Nu är det tid att lägga partipolitiken åt sidan. Mat till äldre kräver hög kompetens och säkerhet för att produceras. Med lösningen tillsammans med Piteå kommun får vi en fullgod ersättare till dagens lösning från Sunderby sjukhus. Framför allt ökar valfriheten och kvaliteten för våra äldre och kommunen kan lägga mer pengar på äldreomsorgen.

Fredrik Hansson                                                       Niklas Nordström
Ordförande Socialnämnden                                   Luleå Kommun Kommunalråd Luleå Kommun