Rekordmånga röstade i kyrkovalet

Debattartikel i dagens NSD, Maria Johansson Berg och Yvonne Stålnacke:

Aldrig tidigare har så många deltagit, lagt sin röst som i årets Kyrkoval. En framgång för demokratin men också något av ett bakslag i en del vallokaler. Fortsätt läsa längre ner i texten så ser du vad vi menar.

Vi Socialdemokrater har gjort ett mycket bra val och är rejält taggade att driva de frågor som vi gick till val på. I samtliga Luleås (tre) församlingar ökade vi Socialdemokrater. Luleå domkyrkoförsamling sticker upp rejält med ett valdeltagande som ökade med 60,4 % (från 11,04% till 17,71%). Vi Socialdemokrater fick hela 60,96 % av rösterna! Vi känner oss styrkta och ödmjuka på samma gång.

I Luleå ringlade sig valköerna stundtals långt utanför vallokalen. Kyrkans valorganisation fungerade inte fullt ut, man var dåligt förberedda på att det skulle vara så pass många som bestämt sig att ta sig till vallokalerna för att rösta. Väljare har vittnat om att de varit på väg till sin vallokal inte bara en utan flera gånger och tvingats vända för att återkomma i hopp om kortare köer. Hur många som valt att inte rösta på grund av köer vet vi inte. Själva kärnan i demokratin, att få rösta måste fungera. Det här får aldrig hända igen.

Rekordmånga har röstat på ett politiskt parti i årets Kyrkoval, något som våra motståndare knappast trodde skulle hända, de försökte svartmåla oss som politiskt parti och menade att politiken ska ut ur kyrkan. Bort med politiken var deras budskap! Hur man än vrider och vänder så är nästan allt politik. Väljarna har sagt sitt och efterfrågar mer politik, inte mindre politik!

Socialdemokraterna gick till val på att Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka som står upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd. Alla ska känna sig välkomna och värdefulla i kyrkan, all verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare, med många ungdomar som får sin första kontakt med arbetslivet, kanske sin allra första anställning som sommarjobbare. Det ställer krav på en bra arbetsgivarpolitik med god arbetsmiljö, fackligt inflytande och kompetensutveckling för alla.

Vi vill också utveckla kyrkans arbete till stöd för nyanlända. Kyrkan ska vara en tydlig röst för medmänsklighet. Vi socialdemokrater står upp för och verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet ska känneteckna såväl Sverige som Svenska kyrkans verksamhet.

Sveriges i särklass största folkrörelse ska styras och ledas seriöst, det lovar vi.

Tack för förtroendet!

Maria Johansson Berg
förtroendevald för Socialdemokraterna i
Kyrkofullmäktige Luleå Domkyrkoförsamling,
Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet

Yvonne Stålnacke
Vice ordförande Socialdemokraterna Luleå
förtroendevald för Socialdemokraterna i
Kyrkofullmäktige Luleå Domkyrkoförsamling,
Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet

Ministerbesök i Luleå

Helena Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning besökte Luleå idag. Det blev valarbete på Storgatan tillsammans med Luleås och Norrbottens toppnamn i Kyrkovalet, Maria Johansson Berg.

Maria och Helena delade ut Socialdemokraternas Kyrkopolitiska program som textmässigt ser ut så här:

Kyrkopolitiskt program, Socialdemokraterna Luleå

På människans sida
Samhället byggs av människor, för människor. Detta är en central tanke inom socialdemokratin. Det samhälle som vi tillsammans bygger måste också präglas av vissa grundläggande värderingar. Vi Socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska Kyrkans verksamhet.
Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten startades i hög utsträckning av kyrkan. Successivt har sedan dessa verksamheter blivit en del av den skattefinansierade välfärden.

Påverka samhället
Från att ha varit formellt ansvarig för stora delar av det som kommit att bli välfärdsverksamheter, förändrades kyrkan till att bli en pådrivande kraft för att kristna värderingar ska påverka samhället och dess institutioner.

Stå upp för allas rätt
Att stå upp för människovärdet och ta ansvar för skapelsen är grundläggande för Svenska kyrkan.
Likaså ska kyrkan stå upp för allas rätt till sin etniska, könsmässiga och religiösa identitet. I tider där populism och extremism ökar, och grupper ställs mot varandra, är det viktigt att vi har en kyrka som inte ställer människor mot varandra. Svenska kyrkan ska med respekt stå upp för religionsdialogen och toleransen.
Ständigt måste kampen mot islamofobi och antisemitism tas. I den kampen ska Svenska kyrkan vara en god förebild.

En modern folkkyrka
Svenska kyrkan skall vara en självklar partner i samhällsbygget, som i vår tid berikas av en mångfald av kultur och religioner.
Svenska kyrkan i utlandet har som sitt mål att vara en mötesplats. En rastplats och en växtplats för alla. Så vill vi att folkkyrkan ska fungera även här hemma.
Vi socialdemokrater vill bygga vidare på den framgångsväg den öppna folkkyrkan är. För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden.

Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan skall vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.
I Luleå finns det tre församlingar: Luleå Domkyrkoförsamling, Nederluleå församling och Råneå församling. Socialdemokraterna i Luleå har ett 60-tal kandidater på valsedlarna i de tre församlingarna. Det viktiga Kyrkovalet är den 17 september.
• Alla ska känna sig välkomna och värdefulla i kyrkan, all verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv!
• Kyrkan ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet!
• Kyrkan tar initiativet till samverkan med andra aktörer i välfärdssamhället.
• Socialdemokraterna står upp för HBTQ-personers rätt och motarbetar alla former av kvinnoprästmotstånd – vi säger ifrån när människovärdet kränks!
• Kyrkan ska stå upp mot rasism och religionsförtryck!
• Kyrkans lokaler ska tas tillvara för det lokala civilsamhället.
• Kyrkan ska vara en del av kommunens bostadssociala arbete i byar och stadsdelar.
• Kyrkan ska också vara en av alla som möjliggör att människor stärker sin ställning på arbetsmarknaden.