Luleå Pride on Ice med Socialdemokraterna

Vi Socialdemokrater vill att Luleå ska vara en kommun där alla känner sig välkomna, sedda och respekterade. Att du bemöts med respekt i alla dina kontakter med kommunala verksamheter är självklart för oss socialdemokrater. Det handlar människans frigörelse och om allas rätt att vara den de är. Att ha möjlighet att fullt ut leva som den du är måste vara en självklar förutsättning för ett gott, socialt liv. Oavsett sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska alla människors potential och erfarenheter tas tillvara.

På lördag manifesterar vi tillsammans med många goda krafter för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Kom med du också!
Prideparaden Luleå Pride on Ice startar Lördag 10 mars kl 13 i Södra hamnen (vi samlas kl 12:30 i verksamhetslokalen, Hermelinsgatan 18).

Välkommen!