Luleå(S)Julkalender 2 december 2019

Bogserbåten Vilja

Sommaren 2019 anlöpte Luleå hamns och lulebornas nya bogserbåt Luleå. Den är designad i Canada av Robert Allan och byggt på ett skeppsvarv i Ribadeo i norra Spanien. Den är 36 m lång och 13 m bred och har en dragkraft på 90 ton och är supe isklassad. Den kan bryta 60 cm is i 8 knop och motorerna har en styrka av över 8000hk. Det är världens starkaste bogserbåt med hybriddrift. Det är en mycket speciell båt som redan innan den var färdigbygd fått mycket internationell uppmärksamhet. Luleåborna har namngett båten till ”VILJA” och det namnet tycker vi passar väl.
Båten har två batterimotorer och två dieselmotorer som kan användas var för sig. Den kan drivas rent elektriskt till och från uppdrag. Båten har isolerat skrov och innerutrymmen vilket minskar energiförbrukningen ombord och skepparna har dessutom en display för feedback om bränsleförbrukning. Allt detta för att minska utsläppen och bränsleförbrukningen. Luleå kommun har beslutat att minska koldioxidutsläppen med 60% till 2030 och med 100% till 2050 och bogserbåten Vilja är en länk för att uppnå målet.

Birgitta Ahlqvist

Luleå hamn

Luleå hamn är Sveriges största bulkhamn och en av Sveriges fem corehamnar utsedd av EU 2011. Vi tryggar en del av exporten järnmalm till Europa och import och export för vår stålindustri. Vi skeppar ca 9 miljoner ton gods per år och tar emot ca 700 fartyg
Luleå hamn är ett helägt kommunalt bolag sedan 2014.

Luleå hamn innefattar sex hamndelar och fyra bogserbåtar och en järnvägsdel. Vårt kontor ligger ute vid Strömören. Där ligger också våra bogserbåtar och tjänstebåtar. Tre av våra bogserbåtar är super is klassade. För att kunna ta emot större fartyg och höja säkerheten i hamnen men också för att vara väl förberedd när vi genomfört projektet Malmporten har vi köpt in en ny bogserbåt ”Vilja”.

Hon är ritad i Canada och byggd i Spanien och motorerna är byggda av Värtselä. Hon är 36 meter lång och 13 m bred och är super isklassad. Hon bryter 60cm is i 8 knop och motorerna har en styrka på 8000 hk. Hon är världens starkaste bogserbåt med hybrid drift. Vi är mycket stolta att ha kunnat investera i denna båt.

Luleå kommun har beslutat att minska koldioxidutsläppen med 60% till 2030 och med 100% till 2050. Utifrån detta beslutade vi att bygga en båt med hybridteknik. Båten har därför 2 batterimotorer och 2 dieselmotorer, som kan användas var för sig. Vilja har fått mycket internationell uppmärksamhet pga hybriddriften och styrkan.

Vi har ren el vid kaj där hon har möjlighet till laddning. Fjärrvärme är framdragen också till kaj och kommer att kunna användas vid uppvärmning av alla bogserbåtar vintertid. Allt detta för att minska utsläpp och bränsleförbrukning.

Nu står vi tillsammans med Sjöfartverket inför nästa stora projekt Malmporten, som innebär en fördjupning och breddning av farleden, men även nya kajer och ny hamnplan. Vi finns med i regeringens infrastrukturplan för 2018-2029 och vi har fått en miljödom, som sträcker sig till 2028.
När Malmporten är genomförd kan vi ta in tre gånger så stora fartyg som idag. Transporterna blir 40% billigare och miljöutsläppet minskas med 40%.

Luleå hamn är en hamn som expanderar och mycket viktig för bra logistiklösningar i regionen. Vi samarbetar med Piteå hamn och hjälper även Kalix hamn med bogserbåtsuppdrag.

Birgitta Ahlqvist
ordförande
Luleå hamn AB

Luleå(S) Julkalender 21 december 2018

Viktiga miljöinvesteringar
Luleå hamn installerar landström för fartygen som anländer till Luleå. Det minskar utsläppen både CO2 och andra luftföroreningar. EU bidrar till investeringen med halva kostnaden.

Det andra miljöinvesteringen är fjärrvärmeinstallation till Luleå hamns tre snart fyra bogserbåtar. Tidigare används diesel för att värma motorer och båtar under vintrarna, vilket inte är miljövänligt.

Den tredje miljöinvesteringen är ”Vilja” som blir världens första hybridisbrytande bogserbåt. ”Vilja” kan gå på batteri från hamnen ut till Klubbviken utan utsläpp och buller för att möta lastfartygen, först när det krävs extra kraft startas dieselmotorerna, det ger betydande miljövinster. Bogserbåten ”Vilja” levereras från varvet i Spanien till Luleå 2019.

 

Luleå(S) Julkalender 6 december

Framsynt investering för stärkt sjöfart i Luleå

Luleå hamn investerar i en ny bogserbåt för att stärka sjöfarten i Luleå. Det blir världens första hybrid isbrytande bogserbåt. Investeringen är på 150 miljoner kronor och är upphandlad från varvet Gondan i Spanien. I början av 2019 beräknas den nya bogserbåten vara i Luleå. Bogserbåten har mer än 8000 hästkrafter och kan bryta upp till 60 cm is i åtta knop, är 36 meter lång, 13 meter bred och har en tydlig miljöprofil i och med att den är en elhybrid. Den kan gå på batteri från hamnen ut till Klubbviken utan utsläpp och buller för att möta lastfartygen, först när det krävs extra kraft startas dieselmotorerna, det ger betydande miljövinster.

Birgitta Ahlqvist ordförande i Luleå Hamns styrelse sa i samband med investeringsbeslutet:
– En enig styrelse står bakom denna investering som är ett steg i förberedelserna för Projekt Malmporten då ännu större fartyg kommer anlöpa Luleå Hamn.