Fokus på jämställdheten i Luleå

Kvinnors makt över sina egna liv och över samhället ökar. Fler kvinnor i Luleå både syns och hörs. I Luleå kommun är normen heltid för alla. Det är bra. Men ännu har vi inte nått hela vägen fram. Vi möter fortfarande härskartekniker i sammanträdesrummen. Vi ser fortfarande löneskillnader beroende på kön. Fortfarande är våld i nära relationer tätt sammankopplad med ojämställdheten i samhället. Och det går alldeles för sakta framåt.

Kvinnors arbete värderas fortfarande lägre än mäns. Många kvinnodominerande yrken ligger efter både i lön och villkor. Kvinnor står fortfarande för den största delen av det obetalda arbetet i hemmet och tar ut flest föräldradagar och VAB-dagar. Normen är fortfarande en man, det manliga. Antingen är du företagare eller kvinnlig företagare. Det talas om kvinnligt entreprenörskap, kvinnliga nätverk, kvinnors karriärmöjligheter och så vidare. Och i alla lägen värderas normen, det outtalade manliga högre.

Även män är förlorare i ett ojämställt samhälle. Den manliga normen blir för många män snäv, begränsande och rent av dödlig. Att unga män toppar Sveriges självmordsstatistik är oacceptabelt. Den snedvridna fördelningen av föräldradagar gör inte bara att kvinnormissgynnas i arbetslivet, barn inte får samma nära relation till sina pappor som till sina mammor.

I höstas kom mängder av trakasserier och orättvisor på våra arbetsplatser upp till ytan i samband med #metoo. Den kraften som släpptes lös gav många hopp om stora steg framåt för jämställdheten. Det hoppet känner vi fortfarande. Möjligheterna till förändring har kanske aldrig varit så stora som nu.

Om vi ska bli 10 000 fler Luleåbor och en kommun i tillväxt behöver vi bli ännu mer attraktiva för kvinnor och dessutom bli bättre på att möta unga kvinnors krav och förväntningar på en stad att bo och leva i. Luleå är en trygg stad och en av landets främsta kommuner när det gäller jämställdhet enligt SKL. Det är ingen slump! I Luleå finns många arbetsgivare som skriker efter arbetskraft. Samtidigt har arbetsmarknaden varit ganska smal och könssegregerad. På senare år har det dock växt fram ett starkt engagemang kring att vi tillsammans, kommun, företagare och invånare ska bredda arbetsmarknaden för att bli en mer attraktiv stad att leva i oavsett vem du är.

Socialdemokraterna i Luleå har under en lång tid aktivt arbetat för ökad jämställdhet genomatt integrera jämställdhetsperspektiv på allt vi gör som arbetsgivare, som serviceleverantör och som samhällsbyggare. Låt oss få fortsätta den utvecklingen.

Den kommande mandatperioden vill vi bland annat fortsätta med kraftiga satsningar på kvinnojouren och tjejjouren. Vi vill i bred samverkan arbeta förebyggande för att stoppa alla former av könsrelaterat våld, sexuella övergrepp och trakasserier. Vi vill att alla ska känna sig tryggamed att vistas i offentliga miljöer. Vi kommer aldrig sluta kämpa för ett jämställt Luleå.

Rösta på Socialdemokraterna den 9 september!

Lenita Ericson, kommunalråd
Emmeli Nybom, vice ordf kulturnämnden

Jobben blir fler och Luleå blir bättre

Niklas Nordström och Lenita Ericson Kommunalråd S i Luleå:

Den förändring som Luleå genomgått är oerhört positiv. Från tuffa år med strukturomvandling inom våra stora industrier och hög arbetslöshet är vi nu i ett läge få av oss vågat drömma om. Arbetslösheten är långt under rikssnittet.

Den låga arbetslösheten gäller för alla grupper inklusive ungdomar som varit en grupp som drabbats hårt av arbetslöshet genom åren samt utrikesfödda som haft svårt komma in på arbetsmarknaden. Luleå är ett nationellt föredöme när det gäller hur vi samarbetar mellan näringslivet, arbetsförmedlingen och kommunen. Genom samverkan har vi kunnat visa att det går att skapa positiva resultat. För Luleås framgång ska vi fortsätta på den inslagna vägen och utveckla samarbetet för att fler människors ska ha ett jobb. Det handlar om ökad trygghet, bättre välfärd och fler jobb i Luleå.

Universitetets bidrag till att skapa grund för växande företag som ger nya jobb är mycket stort. Tusentals studenter går ut på arbetsmarknaden med utbildning i toppklass. LTU bedriver en forskning som gör att Luleås och Norrbottens utveckling är så positiv. Luleå kommun är en aktiv samarbetspartner till LTU i olika forskningsprojekt för att stärka vår kommun och region. Vi har också inom ramen för samarbetet med LTU och näringslivet ökat aktiviteten för att fler nationella och internationella beslutsfattare ska förstå Luleås positiva värden. Vi har sökt upp de som sitter på makten inom politik och näringsliv för att berätta mer om fördelarna med att satsa på och investera i Luleå. Vår strategi har lyckats väl och vi ser flera resultat av detta. Det främsta resultatet är att vi fått fart på bostadsbyggandet.

Helt nya företag med bas i Stockholm och andra delar av Sverige har visat att de tror på Luleå. Med aktiva företag som investerar i bostäder och lokaler kan vi äntligen se att befolkningsutvecklingen tar fart. Hela 2000 nya bostäder har tillkommit under mandatperioden. När vi tittar oss runt i kommunen syns traktorer, grävmaskiner och byggkranar överallt. Nu kan Luleå fortsätta växa.

Vi ser även att våra befintliga industrier investerar och växer exempelvis med SSABs, LKABs och Vattenfalls projekt Hybrit som siktar på att producera fossilfritt stål – en världsrevolution om det lyckas! Vi ser att Facebook fortsätter tro på Luleå med en tredje hall och helt nya verksamheter etableras. Hotellen bygger om och bygger ut för att kunna ta emot än fler gäster från när och fjärran. Våra små och medelstora företag i olika branscher har stor framtidstro och anställer nya medarbetare som ger grund för ett växande näringsliv och fortsatt låg arbetslöshet.

Den 9 september är det val och vi vill få förtroendet att få fortsätta utveckla Luleå. Vi tar höjd för tillväxt genom att investera tungt i nya arbetsplatsområden för olika typer av företag. Ett modernt vatten- och avloppsnät gör att vi kan växa och bli fler Luleåbor. Vi säkerställer ett fortsatt samarbete med LTU och näringslivet för olika framtidsprojekt. Luleå är bara i början av en mycket positiv utveckling. Låt oss fortsätta se till att vara en attraktiv och växande kommun med framtidstro också efter valet i september.

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ
”TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET
PROGRAM
Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
Välkommen!

Demonstrera på Första Maj i Luleå

FÖRSTA MAJ 2018 I LULEÅ

Årets tema: TILLSAMMANS FÖR TRYGGHET

PROGRAM

Konferencier: Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå
10.30 Samling Lärkan Gymnasieby med avmarsch 11.00
11.30 Gula Paviljongen Exiled Dance Crew
11.40 Henrik Alqvist, LO-Luleå
11.45 Simon Andersson, SSU-Luleå
11.50 Niklas Nordström, Socialdemokraterna Luleå
11.55 Exiled Dance Crew
12.00 Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister
12.30 Exiled Dance Crew
12.40 Lenita Ericson, Socialdemokraterna Luleå

Välkommen!

Alla hjärtans dag i integrationens tecken med S i Luleå ikväll

Kom till socialdemokraterna i Luleå ikväll. Luleås kommunalråd Lenita Ericson håller i ett samtal om ”Integration och befolkningstillväxt”. Vi behöver befolkningstillväxt för att fortsätta utvecklas. När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap, nätverk växer och nya idéer/möjligheter uppstår. Det är bra för Luleå. Vi vill öka nyanländas delaktighet i samhället. För att lyckas krävs en ömsesidig förståelse för olika kulturer och utbildningssatsningar som rustar människor att ta de lediga jobben.

-Tyvärr tar det för lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i Luleå. En offensiv jobbpolitik har en central roll för att bryta segregationen. Vi vill satsa på utbildning för att rusta människor att ta de lediga jobben. Det här är frågor som rör oss alla. Nu går vi från ord till handling. Luleå tar täten för att bli en nationell förebild för integration, säger Lenita Ericson, kommunalråd Luleå.

Mer om integration och befolkningstillväxt – offentligt möte med Luleå(S) kommunalråd Lenita Ericson som leder ett spännande samtal.

Tid: onsdag den 14 februari kl 18:00
Plats: Hermelinsgatan 18, Socialdemokraternas verksamhetslokal i Luleå.

Vi bjuder på pizzabullar, välkommen!

Minnesdag för Förintelsens offer 27 januari

I Luleå hölls idag en Minnesdag för Förintelsens offer 27 januari. Människor över hela världen samlas i en årlig manifestation – internationella minnesdagen för Förintelsens offer. I Luleå hölls en finstämd ceremoni i Stadsparken. Lenita Ericson höll ett stringent och känsloladdat tal:

”Aldrig mer!
I dag samlas människor över hela världen. Vi samlas för att minnas. Minnas en grymhet som fortfarande är svår att ta in. Bilderna från fasorna under Förintelsen är på ett sätt fastetsade på våra näthinnor, och samtidigt blir de alltmer utsuddade med tiden. Därför är den här dagen är så viktig. Vi behöver minnas. Vi måste minnas.
Vi måste fortsätta läsa om och lyssna på alla vittnesmål om de grymheter som mänskligheten utsatte andra delar av mänskligheten för.
Och vi måste säga, år efter år, högt och starkt: ”Aldrig mer!”. Aldrig mer! Ja, det var den rådande andan efter andra världskriget, då omvärlden fick upp ögonen för de fruktansvärda massmorden på judar, romer, homosexuella, funktionsnedsatta. Ja, listan kan göras lång.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap”.
Ja, ni känner säkert igen dessa ord från FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.I dag, 70 år senare, är det viktigare än någonsin att påminna oss om att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

”Kan någon säga när någonting börjar? Sandkorn läggs till sandkorn, och innan man vet ordet av ligger det en sandhög framför en”. Så sa Hedi Fried, som såg andra världskriget växa fram och pågå under hennes ungdomsår.Hur ser världen ut idag? Vilka är sandkornen? Nationalism brer ut sig. Grundlagar ändras i länder som begränsar medborgarskap och frihet att få vara den man är. I Sverige har vi partier som på allvar anser att man ska uppfattas som svensk av andra för att få vara svensk medborgare. Stöveltramp ekar på våra gator. Rasismen i samhället verkar öka eller blir i alla fall mer synlig och på ett sätt allt mer accepterad.

Vi blir rädda, jag blir rädd. Rädd för att det nu håller på att byggas en otäck sandhög. Rädslan är befogad. Och det är okej att vara rädd. Vi är skapta för att kunna bli rädda, eftersom rädslans funktion är att varna och skydda oss från sånt som kan göra oss illa. Rädslan fyller alltså en viktig roll i våra liv.
Men…
Risken är att den gör oss handlingsförlamad. Att vi tappar tilliten till varandra, att vi bygger murar och söker syndabockar.
Men…
Vi ser också bland oss vaccinet. Människors godhet och klokhet. Människors mod. Varje dag möter vi dem som står upp för mångfald och öppenhet. De som i handling visar att alla är lika värda.
Vi minns alla dagarna vid tågstationen i Luleå. Då perrongen fylldes av människor på flykt från krig. Hundratals lulebor samlades, gav mat, varma kläder, leksaker och såpbubblor till barnen.
Ja, det finns hopp.
I dag hedrar vi minnet av de miljontals människor som plågades och mördades under Förintelsen och vi hedrar dem som i stort och smått agerade för medmänsklighet, ibland med fara för sina egna liv. I dag är en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för människors lika värde. I dag samlas vi för att säga
Aldrig mer!

Ett bra Luleå ska bli ännu bättre!

Vad har Niklas Nordström och Lenita Ericson gemensamt med Will Smith och prins Charles?
Ett nytt och spännande år med valrörelse och val väntar. Det nya året inleds med nya politiska ledare för Luleå kommun; kommunalråden Niklas Nordström och Lenita Ericson. Båda är födda 1968. Nya och nya? Niklas har varit kommunstyrelsens vice ordförande sedan 2014 och Lenita har varit nämndsordförande sedan 2011 och Stadsbyggnadsnämndens ordförande sedan 2015. Så direkt nya är ingen av dem däremot är de nya för de aktuella uppdragen. Inför det nya året valde kommunfullmäktige i Luleå Niklas Nordström till kommunstyrelsens ordförande och Lenita Ericson till kommunstyrelsens vice ordförande. Den nyfikne får ge sig till tåls, läsa mer och hittar längre ner i texten om vad Niklas och Lenita har gemensamt med Will Smith och prins Charles.

Lenita Ericson och Niklas Nordström föddes samma år, 1968. Det var ett milt sagt turbulent år. 1968. Mycket kretsade kring ungdomsgenerationen. I Frankrike talades det om revolution och inbördeskrig. Strejkande arbetare och studenter hade olika mål, upproret klingade av. Robert F Kennedy skjuts till döds i samband med presidentvalskampanjen. Presidenten John F Kennedy, hans äldre bror hade skjutits ihjäl fem år tidigare. Sovjetunionen invaderar tillsammans med flera andra öststater Tjeckoslovakien. Rörelsen mot Vietnamkriget växte sig stark i Sverige. De svenska FNL-grupperna ledde protesterna mot kriget. En hel del av det som hände då har ekat starkt in i vår tid. Vid OS i Mexico City får Bob Beamon till det perfekta längdhoppet och sätter världsrekord på 8,90 m – ett världsrekord som kommer stå sig i 23 år. Vid samma olympiad blev Enriqueta Basilio den första kvinnan som tände den olympiska elden.

Sveriges första pizzeria öppnades i Stockholm. Åtta kvinnor startar Grupp 8. I USA sköts pastorn och medborgarrättsrörelsens starkaste röst Martin Luther King till döds. Vietnamkriget kom att pågå i flera år till. Den 21 februari gick Olof Palme i en demonstration mot inbördeskriget i Vietnam, där USA:s trupper stred på Sydvietnams sida. Olof Palme demonstrerade tillsammans med en nordvietnamesisk ambassadör. Att Olof Palme tog så tydligt ställning väckte stort uppseende i världen. USA var rejält putta och markerade kraftigt med att kalla hem den amerikanske ambassadören från Sverige. 1968.

Nu skriver vi 2018. Dånet och smällarna från nyårsraketerna har ebbat ut. Folkligt, glädje och optimism inför det nya året med många människor vid nyårsfirandet vid södra hamnen i Luleå. Det gav energi och värme. Det går bra för Luleå med socialdemokraterna vid rodret. Rekordmånga byggkranar. Det byggs som aldrig förr. Befolkningen ökar. Företag växer och nya företag etablerar sig i Luleå. Fler får jobb. Nya yrkesutbildningar inom restaurang och turism har startats. Nya skolor och mötesplatser planeras och byggs. Trygghetsboenden. Satsningar i city och på landsbygden. Bra kulturutbud i ett Luleå för alla.

Efter jul- och nyårsledighet känner sig Niklas Nordström och Lenita Ericson taggade och framtidsinriktade. De är ödmjuka inför sina uppdrag. Mycket jobb med många spännande och viktiga möten väntar.

– Mitt nya uppdrag som kommunalråd i Luleå ser jag verkligen fram emot, jag har förberett mig. Nu ger vi järnet, ett bra Luleå ska bli ännu bättre! säger Lenita Ericson och får medhåll av sin lika entusiastiska kommunalrådskollega, Niklas Nordström.

Tillbaka till vad Niklas och Lenita har gemensamt med Will Smith och prins Charles. Lenita Ericsons födelsedag är den 14 november, samma dag som Prins Charles (kronprins Storbritannien) fast det skiljer 20 år mellan dem. Niklas Nordström är född den 15 april, samma dag och år som den amerikanske skådespelaren Will Smith. Lenita och Niklas fyller alltså jämnt i år! Kan det börja bättre?

Leif Mettävainio

 

 

 

 

 

Luleås två nya kommunalråd

Niklas Nordström och Lenita Ericson blir Luleås två nya kommunalråd. De kommer också att toppa kommunfullmäktigelistan vid valet 2018.  

Det var ett välbesökt möte när Socialdemokraterna i Luleå den 29 maj formerade om sitt lag och valde en ny kommunledning. Den nya kommunledningen tillträder vid årsskiftet. Niklas Nordström valdes enhälligt av 94 ombud och blir ordförande för kommunstyrelsen. Lenita Ericson fick 54 röster och blir vice ordförande i kommunstyrelsen. Det fanns tre kandidater till posten som vice ordförande i kommunstyrelsen, förutom Lenita Ericsons som valdes, var också Carina Sammeli och Emma Engelmark föreslagna. 

Under kvällen valdes dessutom Fredrik Hansson till ny ordförande i socialnämnden och Farida Jamshidi blir ordförande för miljö- och byggnadsnämnden. Socialdemokraterna i Luleå har bra ledare inför valet i september 2018.

Tisdag den 30 maj kl 14 bjuder Socialdemokraterna in till en pressträff i lokalerna på Hermelinsgatan 18. Socialdemokraternas ordförande Anders Öberg samt de nyvalda kommer vara tillgängliga för media. Vad finns på de nyvaldas agenda? Framtid och möjligheter? Vad har Luleå-borna att vänta?