Rekordmånga röstade i kyrkovalet

Debattartikel i dagens NSD, Maria Johansson Berg och Yvonne Stålnacke:

Aldrig tidigare har så många deltagit, lagt sin röst som i årets Kyrkoval. En framgång för demokratin men också något av ett bakslag i en del vallokaler. Fortsätt läsa längre ner i texten så ser du vad vi menar.

Vi Socialdemokrater har gjort ett mycket bra val och är rejält taggade att driva de frågor som vi gick till val på. I samtliga Luleås (tre) församlingar ökade vi Socialdemokrater. Luleå domkyrkoförsamling sticker upp rejält med ett valdeltagande som ökade med 60,4 % (från 11,04% till 17,71%). Vi Socialdemokrater fick hela 60,96 % av rösterna! Vi känner oss styrkta och ödmjuka på samma gång.

I Luleå ringlade sig valköerna stundtals långt utanför vallokalen. Kyrkans valorganisation fungerade inte fullt ut, man var dåligt förberedda på att det skulle vara så pass många som bestämt sig att ta sig till vallokalerna för att rösta. Väljare har vittnat om att de varit på väg till sin vallokal inte bara en utan flera gånger och tvingats vända för att återkomma i hopp om kortare köer. Hur många som valt att inte rösta på grund av köer vet vi inte. Själva kärnan i demokratin, att få rösta måste fungera. Det här får aldrig hända igen.

Rekordmånga har röstat på ett politiskt parti i årets Kyrkoval, något som våra motståndare knappast trodde skulle hända, de försökte svartmåla oss som politiskt parti och menade att politiken ska ut ur kyrkan. Bort med politiken var deras budskap! Hur man än vrider och vänder så är nästan allt politik. Väljarna har sagt sitt och efterfrågar mer politik, inte mindre politik!

Socialdemokraterna gick till val på att Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka som står upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd. Alla ska känna sig välkomna och värdefulla i kyrkan, all verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv.

Vi vill att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Svenska kyrkan är en stor arbetsgivare, med många ungdomar som får sin första kontakt med arbetslivet, kanske sin allra första anställning som sommarjobbare. Det ställer krav på en bra arbetsgivarpolitik med god arbetsmiljö, fackligt inflytande och kompetensutveckling för alla.

Vi vill också utveckla kyrkans arbete till stöd för nyanlända. Kyrkan ska vara en tydlig röst för medmänsklighet. Vi socialdemokrater står upp för och verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet ska känneteckna såväl Sverige som Svenska kyrkans verksamhet.

Sveriges i särklass största folkrörelse ska styras och ledas seriöst, det lovar vi.

Tack för förtroendet!

Maria Johansson Berg
förtroendevald för Socialdemokraterna i
Kyrkofullmäktige Luleå Domkyrkoförsamling,
Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet

Yvonne Stålnacke
Vice ordförande Socialdemokraterna Luleå
förtroendevald för Socialdemokraterna i
Kyrkofullmäktige Luleå Domkyrkoförsamling,
Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet

Rö(s)ta i Kyrkovalet idag

17 september. Valdag idag i Kyrkovalet. Använd din rösträtt!

För dig som är medlem i någon av de tre församlingarna i Luleå håller vallokalerna öppet:

12.00-20.00
Råneå församlingsgård
Församlingsexpeditionen vid Domkyrkan
Björkskatakyrkan
Mjölkuddsgården
Örnäsgården
Hertsökyrkan

12:30-20:00
Petrigården, intill Gammelstads kyrka

14.00-20.00
Stadsökyrkan
Porsökyrkan
Bergnäskyrkan
Sörbyakyrkan

 

 

Även om du inte är insatt i kyrkans sätt att arbeta, rösta ändå!

Jag är en av sexton kandidater för Socialdemokraterna till Kyrkofullmäktige i Nederluleå församling. Kyrkovalet den 17 september är viktigt. Jag vill bidra till att göra en bra kyrka ännu bättre med mina drömmar, löften och visioner.

Vi i Nederluleå församling är en ung församling där drygt en fjärdedel är mellan 0–18 år. Vi ska våga lyssna på barn och ungas tankar, erfarenheter och idéer om kyrkans nutid och framtid. De måste få göra sina röster hörda. Det kan göra att vi får unga att bli förtroendevalda. Hur ungdomar upplever sin konfirmationstid spelar stor roll för deras framtida relation till kyrkan. All verksamhet för barn och unga ska vara avgiftsfri. Vi ska erbjuda skolungdomar möjlighet att jobba under somrarna.

Svenska kyrkan ska vara en öppen och välkomnande folkkyrka. Kyrkorna ska vara lättillgängliga för gudstjänster, dop, konfirmation, vigslar och begravningar. Ett församlingsliv med många frivilliga personer som vill engagera sig ger en levande församling. Kyrkans lokaler och kyrkorum är ett utmärkt ställe för musik, teater, dans och andra kulturarrangemang som bidrar till att alla åldrar träffas. Körer är en stor grupp ideella och har en viktig roll i kyrkans liv.

Verksamhet inom kyrkan ska vara öppen för alla, både för den som är troende, tvivlande och för den som är mer sökande. Vi socialdemokrater står upp för HBTQ-personers rätt och motarbeta alla former av kvinnoprästmotstånd.

Alla beslut som rör barn ska följa barnkonventionen. Kyrkan måste vara lyhörd, våga ta åt sig nya tankar, förslag och idéer från församlingsborna.

Ny teknik som är bra för miljön ska användas när vi förvaltar våra byggnader. Vi ska lämna över en jord med ren luft och rent vatten till kommande generationer. Vi ska se över våra regler för upphandling så att vi kan handla mer närproducerat. Att bevara och utveckla Norrlands största medeltida kyrka Gammelstad i världsarvet är för mig självklart.

Livet ser inte ut likadant för alla. Vi ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända utifrån deras behov. Det är inte enkelt men vi måste jobba med människor på flykt. Svenska kyrkan ska både i ord och handling tydligt stå upp för asylrätten och människovärdet. Vi måste stoppa odemokratiska och rasistiska krafter från att styra kyrkan.

Det internationella engagemanget ska vara fortsatt starkt. Vi ska fortsätta att jobba tätt tillsammans med Stiftet, andra församlingar, kommun, näringsliv, föreningar och volontärer.

Vår personal ska trivas på sina arbeten, ses som en resurs samt ges möjlighet att utvecklas i sina arbeten.

Alla som är 16 år och äldre har rätt att välja sina representanter i kyrkofullmäktige i vår församling, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Det är viktigt för att behålla en öppen folkkyrka. Vi står för solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Även om du inte är insatt i kyrkans sätt att arbeta, rösta ändå!

Anneli Ahlbäck, Måttsund
Kandiderar för S i Kyrkofullmäktige, Nederluleå församling

Träffa Anneli Ahlbäck idag i Gammelstad

Anneli Ahbäck från Måttsund toppar Socialdemokraternas lista i valet till Kyrkofullmäktige i Nederluleå församling. Idag kl 15 är Anneli tillsammans med andra Kyrkovalskandidater från Socialdemokraterna i Gammelstads centrum på Stadsön. Det är nu endast nio dagar kvar till Kyrkovalet den 17 september. Förtidsröstningen är i fullgång. Följande tider är aktuella för Nederluleå församling. Använd din rö(s)trätt!

Förtidsröstning Petrigården Församlingsvägen 12:

Fredag 8 september 10:00-12:00 och 13:00-15:00
Lördag 9 september 10:00-12:00
Måndag 11 sepember 10:00-12:00 och 13:00-15:00
Tisdag 12 september 10:00-12:00 och 13:00-15:01
Onsdag 13 september 10:00-12:00 och 13:00-15:00 samt 17:00-20:00
Torsdag 14 september 10:00-12:00 och 13:00-15:00
Fredag 15 september 10:00-12:00 och 13:00-15:00
Lördag 16 september 10:00-12:00
Söndag 17 september 9.00-11:00 och 12:30-14:30

Sörbyakyrkan
Tisdag 12 september 17:00-20:00

Porsökyrkan
Torsdag 14 september 17:00-20:00

Vallokaler valdagen 17 september
Petrigården, Församlingsvägen 12 12:30-20:00
Stadsökyrkan, Räfsarstigen 122 14:00-20:00
Bergnäskyrkan, Höträskvägen 2 14:00-20:00
Porsökyrkan, Professorsvägen 9 14:00-20:00
Sörbyakyrkan, Knalltorpsvägen 2 14:00-20:00

Kyrkan – viktigt val 17 september 2017

Birgit Jonsson ”Kyrkans värdegrund och människosyn överensstämmer med det jag tror på och vill arbeta för.”

Svenska kyrkan är ett starkt varumärke och Sveriges i särklass största medlemsorganisation med sina 6,1 miljoner medlemmar. Drygt 70% av oss här uppe i Luleå stift, Norrbotten och Västerbotten, är medlemmar i Svenska kyrkan.

Samhället byggs av människor, för människor. Detta är en central tanke inom socialdemokratin. Det samhälle som vi tillsammans bygger måste också präglas av vissa grundläggande värderingar. Vi Socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska Kyrkans verksamhet.

I samhället finns en förväntan på Svenska kyrkan och en stor möjlighet att samverka med andra organisationer. Verksamhetsområdena behöver utökas, utvecklas och följa med tiden. Det finns ett spännande handlingsutrymme och en potential att göra storverk tillsammans med andra samhällsaktörer för att kyrkan ska bli viktigare för fler. Socialdemokraterna vill använda den potentialen för ett bättre samhälle – ett bättre Luleå – för oss alla som bor här.

I Luleå finns det tre församlingar: Luleå Domkyrkoförsamling, Nederluleå församling och Råneå församling. Våra kandidater har olika livs- och arbetslivserfarenheter. Socialdemokraterna i Luleå har varvade listor; alltså varannan kvinna varannan man . Vi har 58 kandidater till Kyrkofullmäktigevalet, en av våra kandidater till Kyrkofullmäktige i Luleå Domkyrkoförsamling är: Birgit Jonsson ”Kyrkans värdegrund och människosyn överensstämmer med det jag tror på och vill arbeta för”