Min nya roll

En av de viktigaste uppgifterna för oss politiker, och för mig som kommunalråd i Luleå kommun, är att skapa framtidstro. Jag vill att du som Luleåbo ska känna att det finns goda möjligheter att leva ett meningsfullt liv här, oavsett vem du är eller i vilken situation du befinner dig. För att det ska vara möjligt även i framtiden behöver vi som politiker ta ansvar för kommunens långsiktiga utveckling och ekonomi.

En sak vi med säkerhet vet är att kompetensförsörjningen kommer att vara en av kommunens största utmaningar. Vi vet också att vi blir allt fler äldre och barn samtidigt som andelen kommunmedborgare i arbetsför ålder minskar. I princip blir det alltså färre som ska försörja fler. Den här ekvationen går inte ihop och vi behöver hitta sätt att bedriva verksamhet på ett mer effektivt sätt. Vi behöver också få ut fler människor i arbete.

Ambitionen är att fler av de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma ut i arbete och till egen försörjning. Arbetsmarknadsförvaltningen med vuxenutbildningen är några av mina ansvarsområden som nytt kommunalråd och här har vi en viktig uppgift. Integrationen är en viktig pusselbit för att vi ska klara kompetensförsörjningen.

Vi behöver också bli fler innevånare i Luleå kommun. Vi behöver fortsätta utveckla ett hållbart och attraktivt Kommun med låg arbetslöshet, nöjda invånare, stor trygghet och ett blomstrande kultur- och näringsliv. Jag vill att Luleå Kommun ska präglas av framtidstro och det ser jag som en av mina viktigaste uppgifter som kommunalråd.

Fredrik Hansson
Kommunalråd Luleå

Utvecklingen i Kina påverkar hela världen

I sin egenskap av ordförande för Business Sweden har Luleås kommunalråd Niklas Nordström besökt Kina. Niklas har en krönika i dagens NSD: ”Efter några dagar i Peking och Shanghai är jag både imponerad och lite orolig. Även om jag anser mig vara såväl påläst som allmänbildad måste jag erkänna att jag inte förstått hur snabbt och omfattande världen förändras med utvecklingen i Kina och Asien.

Som ordförande för Business Sweden har jag varit på turné och träffat såväl svenska företag i Kina som kinesiska företag som har intresse för samarbete med Sverige.I grunden kan jag säga att det finns ett stort ömsesidigt intresse för samarbete. Jag är imponerad över hur många svenska företag som verkligen lyckats i Kina. Och att kinesiska investerare börjat investera i Sverige där köpet av Volvo Cars såklart sticker ut. Riktningen är klar och tydlig. Kinesiska ekonomin drivs alltmer av innovation och konsumtion och mindre av produktion. Demografiskt förändras Kina snabbt där en välmående medelklass inom kort utgör över hälften av befolkningen. D v s den kinesiska medelklassen kommer vara större än hela EUs befolkning.

Fattigdomen faller snabbt och brett. Digitaliseringen slår genom med full kraft och på kort tid. E-handeln är större än hela övriga världens e-handel tillsammans.WeChat har en miljard användare och där hanterar kineserna det mesta i livet. Sköter sina sociala kontakter, hanterar jobbet, spelar spel, bokar och betalar för resor, tjänster och produkter med mera.

Miljöfrågan och klimatomställningen tas på allvar. Ett skifte skedde 2013 och nu går omställningen snabbt till ett hållbart samhälle. Infrastruktur utvecklas i ett tempo som skulle få svenska myndigheter att drömma mardrömmar och i samarbete med andra länder så kontinenterna knuts samman.”

Hela krönikan i NSD kan du läsa här.