Lönesatsning inom hemtjänsten

Niklas Nordström kommunstyrelsens ordförande S, Fredrik Hansson socialnämndens ordförande S, Henrik Ahlqvist Kommunal och Krister Johansson Kommunal:

Nu gör Luleå en historisk lönesatsning för att öka attraktiviteten att arbeta inom hemtjänsten. Luleå har en växande grupp äldre som behöver vård och omsorg i hemmet. Ska vi klara att möta den ökade efterfrågan på hemtjänst måste vi säkerställa att det är fler som vill arbeta inom yrket.

Luleås satsning ska höja lönen för alla som utbildat sig till undersköterska och jobbar inom hemtjänsten. Vi vill samtidigt uppmuntra fler att utbilda sig till undersköterska. Vi kommer att koppla ihop detta med ett utbildningspaket där du ska kunna utbilda dig till undersköterska och garanteras jobb inom Luleå kommun. Med denna satsning kommer vi att höja status och kvalitet i äldreomsorgens hemtjänst.

Det är fakta och verklighet som vägleder oss i våra prioriteringar i Luleå. Kostnaderna ökar dramatiskt för äldreomsorgen och Luleå kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är denna lönesatsning en mycket viktig markör för att säga till de som jobbar inom yrket idag och de vi vill ska jobba inom hemtjänsten framöver att det är ett viktigt och bra jobb.

1200 kronor innebär efter skatt cirka 800 kronor mer i månaden för en undersköterska. Det är pengar som kommer väl till pass för en yrkesgrupp som under alltför lång tid haft för låga löner. Vi är stolta över att vi tillsammans som arbetsgivare och fackliga ledare kan presentera en sån här uppgörelse som gynnar våra äldre som behöver hemtjänst samt är bra för Kommunals medlemmar som får förbättrade lönevillkor. Så här bygger vi ert starkare och bättre Luleå!

Internationella kvinnodagen idag!

Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi har mycket kvar att göra. Tillsammans skapar vi ett jämställt samhälle med en feministisk politik som gör skillnad på riktigt.

Det blir kostnadsfria arbetskläder för anställda i hemtjänsten. Vi socialdemokrater ger idag ett vallöfte att anställda i vård och äldreomsorg, inklusive hemtjänst, ska få arbets­kläder som tillhandahålls av arbetsgivaren och utan kostnad för den enskilde arbets­tagaren. Det här är beslutat sedan tidigare i Luleå, nu blir det verklighet i resten av landet. Luleå kommun är föregångare. Fackförbundet Kommunal har drivit på. Förslaget berör ca 100 000 anställda. En viktig fråga för jämställdheten!

Statsminister Stefan Löfven har idag  utsett Lena Hallengren till ny jämställdhetsminister. Det är regeringscomeback för riksdagsledamoten då företrädaren Åsa Regnér lämnar för ett jobb på FN. Mer om utnämningen hittar du här.

 

 

 

 

Luleå(S) Julkalender 3 december

Fram till julafton berättar vi här om vad vi Socialdemokrater fått uträttat i Luleå, Norrbotten och på riksplanet under mandatperioden sedan 2014. Det handlar om beslut och inriktningar som vi är stolta över och som har betydelse, gör skillnad i människors vardag.

Luleå kommun satsar på arbetskläder till personal inom barnomsorg och socialtjänsten

Det här är en viktig jämställdhetsfråga som inte minst Kommunal har drivit. Beslutet är ett tydligt bevis på nyttan med facklig och politisk samverkan. Vi vill ta bort skillnaden mellan manligt dominerade arbetsplatser där arbetsgivaren betalar ytterkläder samtidigt som medarbetare på kvinnligt dominerade arbetsplatser bekostar det själva – en jämställdhetsfråga.

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare gjort en kartläggning av behovet av arbetskläder, samt en analys av kostnader. Dels analyserades vilka yrkesgrupper som skulle kunna vara berörda, dels om frågan avsåg arbete inomhus, utomhus eller både och. En prioritetsordning fastställdes utifrån dessa kriterier.

I dagsläget omfattar satsningen ytterkläder för:

•Personal inom hemtjänst, hemsjukvård, öppen vård, nattpatrull, trygghetslarm, mobila stödteam och sociala beredskap
•Personal i förskola, fritidshem, förskoleklass, särskola samt vikarier/korttidsvikarier inom dessa verksamheter

Mer om satsningen hittar du här.

Vi önskar alla en trevlig första advent!

 

 

Gratis kaffe och te i Luleå kommun

Luleå kommun måste som arbetsgivare ha sin egen personals bästa framför ögonen. Det finns synbara ojämlikheter mellan personalgrupper och förvaltningar som behöver rättas till. Ett exempel från verkligheten är att vissa personalgrupper och förvaltningar har gratis kaffe och te, medans andra får betala kaffe och te på jobbet genom löneavdrag.

Frågan om gratis kaffe på jobbet har tagits upp av den fackliga organisationen Kommunal i Luleå genom deras S-fack klubb i samtal med kommunens politiska ledning. Kommunalrådet (S) Niklas Nordström försöker nu ”städa upp” skillnader mellan anställda. Lågavlönade betalar sitt kaffe, det är ojämlikt! Kvinnodominerade yrken betalar sitt kaffe, det är ojämställt!

Arbetet med fria arbetskläder för yttre tjänst är ett annat område som uppmärksammats och är på gång att genomföras.

-Det finns orättvisor mellan våra personalgrupper i Luleå kommun som behöver utjämnas och rättas till. Tidigare har vi Socialdemokrater satt igång arbetet med fria arbetskläder för yttre tjänst. En annan orättvisa är att kaffe på jobbet är kostnadsfritt för vissa medans andra vackert får betala sitt kaffe genom löneavdrag. Så här kan vi inte hålla på. Jag vill uppmana alla nämnder och förvaltningar se över frågan om gratis kaffe och te under 2018 och se till att detta är fullt genomfört 2019, säger kommunalrådet (S) Niklas Nordström.

Positivt i Råneå

Hannah Bergstedt (i mitten på bilden) riksdagsledamot från Piteå besökte idag Råneå. Tanja Nilsson (till vänster på bilden) som är Medborgarkontorets chef berättade om verksamheten tillsammans med medarbetare och representanter för Verksamhetskommittén (ett antal föreningar). Nyligen firade Medborgarkontoret i Råneå sitt 20-års jubileum. Mycket positivt har hänt under de senaste åren kring Medborgarkontoret.

För asylsökande har Medborgarkontoret en stor betydelse. Det handlar om allt från praktiska saker till hjälp och stöd att hitta ett arbete och få en anställning.

Det kommer att anställas en Näringslivsutvecklare i Råneå inom ramen för ett två-årigt projekt. Näringslivsutvecklarens uppgift kommer vara att få fler företag och arbetstillfällen till Råneå.

Hannah Bergstedt träffade också delar styrelsen för Kommunals fackklubb i Råneå. I Råneå har Kommunal ett stort antal medlemmar. Facklig politisk verksamhet diskuterades.

Hannah Bergstedt är ledamot i styrelsen för den Socialdemokratiska riksdagsgruppen samt ledamot i skatteutskottet.