I vårt jämlika Luleå ska alla inkluderas och få möjligheter till ett gott liv.

Inflyttning berikar. På så många sätt. Skatteunderlaget växer. Nya möten uppstår där nya tankar och kreativitet skapas. Ju fler vi är, desto fler är vi som kan jobba i alla de sektorer som behövs för ett livskraftigt samhälle. Att inflyttning är något vi bejakar och tycker är positivt är för oss en självklarhet. Ibland kommer människor hit för att de flyr krig och förtryck, ibland kommer de hit för att de vill söka sig ett nytt liv utanför storstadens hets, ibland kommer de hit för att det är här det där spännande jobbet finns som man drömt om.

Ett jämlikt Luleå förutsätter en välfungerad integration och inkludering där människor ges de bästa verktygen för att bli en del av samhället. Trots att Luleå ligger i framkant gällande integration återstår en hel del att göra. Det måste bli lättare att skaffa sig en bostad, komma in på arbetsmarknaden och forma sin framtid. Detta förutsätter också en välkommande attityd där människors bakgrunder och erfarenheter ses som tillgång. Vi vet att rasism och diskriminering existerar och hindrar människor från att etablera sig i vårt samhälle. För att stå upp för alla människors lika värde har vi i Luleå nolltolerans mot rasism och diskriminering.

En bra etablering handlar också om att se att nyanlända inte är en homogen grupp utan är individer med olika kompetenser och förutsättningar. Därför måste vi bli bättre på att anpassa resurserna efter människors olika behov. Kommunens mål är att 80% av de nyanlända Luleåborna stannar kvar i kommunen efter etableringstiden. Detta ser ut att uppnås med råge, tack vore den starka arbetsmarknaden i Luleå. Samverkan mellan kommunen, näringslivet och akademin är centralt för lyckad etablering.

Under första kvartalet 2019 har 54 % av de nyanlända börjat jobba eller påbörjat studier efter etableringstiden. Motsvarande siffra för riket är 47,7 %.
Samtidigt är skillnaden stor mellan kvinnor och män, därför måste arbetet med särskilda insatser för en mer jämställd etablering intensifieras. Luleå har låg boendesegregation jämfört med andra kommuner. Det är vi stolta över.

I vårt jämlika Luleå ska alla inkluderas och få möjligheter till ett gott liv.

Lenita Ericson, kommunalråd
Daniel Smirat, kommunfullmäktiges förste vice ordförande

Alla hjärtans dag i integrationens tecken med S i Luleå ikväll

Kom till socialdemokraterna i Luleå ikväll. Luleås kommunalråd Lenita Ericson håller i ett samtal om ”Integration och befolkningstillväxt”. Vi behöver befolkningstillväxt för att fortsätta utvecklas. När människor flyttar sprids arbetskraft, kunskap, nätverk växer och nya idéer/möjligheter uppstår. Det är bra för Luleå. Vi vill öka nyanländas delaktighet i samhället. För att lyckas krävs en ömsesidig förståelse för olika kulturer och utbildningssatsningar som rustar människor att ta de lediga jobben.

-Tyvärr tar det för lång tid för många nyanlända flyktingar och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Alla måste få möjlighet att försörja sig själva i Luleå. En offensiv jobbpolitik har en central roll för att bryta segregationen. Vi vill satsa på utbildning för att rusta människor att ta de lediga jobben. Det här är frågor som rör oss alla. Nu går vi från ord till handling. Luleå tar täten för att bli en nationell förebild för integration, säger Lenita Ericson, kommunalråd Luleå.

Mer om integration och befolkningstillväxt – offentligt möte med Luleå(S) kommunalråd Lenita Ericson som leder ett spännande samtal.

Tid: onsdag den 14 februari kl 18:00
Plats: Hermelinsgatan 18, Socialdemokraternas verksamhetslokal i Luleå.

Vi bjuder på pizzabullar, välkommen!