Luleå(S) Julkalender 11 december

Luleå ökar tempot i bostadsbyggandet
Nu byggs det mer än på många år i Luleå. Runt 2 000 nya bostäder beräknas bli klara under perioden 2015-2018. Det är ett välbehövligt tillskott då befolkningen ökar och vi är fler än 77 000 Luleåbor. Efter en period med låg bostadsproduktion har byggtakten ökat på senare år. Det har att göra med den pågående utbyggnaden av Luleås vatten- och avloppssystem och att fler byggaktörer vill vara med och utveckla Luleå. De nya bostäderna skapar en rotation på bostadsmarknaden, vilket gör att också billiga lägenheter i äldre fastigheter blir lediga.

En ny stadsdel växer fram
I Kronandalen fortsätter arbetet med infrastrukturen som till exempel vägar, va-led-ningar och el. Vintern 2017/2018 är det planerad byggstart av den första etappen, Norra Entrén, med drygt 400 bostäder. Nästa år färdigställer HSB de två sista punkthusen på Lulsundsberget. I sluttningen nedanför som kallas Honnörsbacken ska det byggas 32 kedjehus med inflyttning i slutet av 2017. När Kronan är fullt utbyggt år 2030 kommer hela 7 000 Luleåbor att leva och bo där. Kronan är kommunens största bostadsprojekt sedan Hertsön byggdes på 1970-talet.

Flera nya hyreslägenheter
Under 2018-2019 beräknas flera områden med hyresrätter bli inflyttningsklara. Några exempel är 110 lägenheter på Klintbacken, 52 lägenheter på Malmudden, 110 lägenheter på Varvet och två lägenhetsprojekt på Kallkällan. Lulebo fortsätter också att satsa på trygghetsboenden med 120 lägenheter på Bergnäset.