Gratis resor för funktionsnedsatta

– Det här har varit en önskan från våra funktionshinderföreningar under en längre tid och det känns roligt att vi nu kan tillmötesgå dem, säger Fredrik Hansson(S) socialnämndens ordförande.

Socialförvaltningen i Luleå erbjuder från den 1 januari år 2018 kostnadsfria resor till och från daglig verksamhet för funktionsnedsatta individer med beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att finansiera de kostnadsfria resorna har socialnämnden fått ett tillskott på 2,2 miljoner kronor.

– Det här är en jätteviktig satsning på våra funktionsnedsatta som gör ett väldigt fint arbete i sina dagliga verksamheter, säger Luleås kommunalråd(S) Niklas Nordström.

I dagsläget är det cirka 200 funktionsnedsatta i Luleå som kommer att få resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken. Cirka 100 individer fortsätter åka med kommunens egna transporter.

Frågor och svar
Kommunen har 450 funktionsnedsatta individer i daglig verksamhet/sysselsättning, berörs alla av dessa resor?
Nej, det är cirka 300 individer som har behov av att resa till och från daglig verksamhet/sysselsättning. Cirka 200 av dessa kan åka med kollektivtrafiken.
Hur ska de som inte kan åka kollektivt på grund av sin funktionsnedsättning ta sig till sin dagliga verksamhet/sysselsättning?
Många av dem går eller cyklar i dag till sin dagliga verksamhet/sysselsättning men för dem som inte kan åka kollektivt ska vi erbjuda annan transport.
Får de individer som bor utanför stan och som i dag åker med länstrafiken också gratis busskort?
Ja, det kommer de att få.