Uttalande från Fredrik Hansson och Emma Engelmark med anledning av folkomröstningsresultatet.

Folkomröstningen är avslutad och vii har fått ett resultat. Nu ska vi analysera valresultatet i lugn och ro. Det är många parametrar som vi behöver ta hänsyn till.
Valresultatet ska behandlas i fullmäktige i december. Innan dess  kommer vi behöva diskutera i partiet med alla föreningar hur vi ska gå vidare. Vi kommer även behöva prata med tjänstepersoner på kommunen för att se vad är möjligt och inte möjligt att göra. Som sagt finns det mycket att ta hänsyn till.
” Att ge något enkelt och konkret svar här och nu blir svårt. Vi är inte idag beredda att dra några slutsatser vad valresultatet kommer att leda till. Det finns mycket vi behöver analysera innan vi kan dra slutsatser av valresultatet.” säger Fredrik Hansson.

”För mig kom valresultatet inte som någon överraskning så här ser det ut i landet som helhet där man har folkomröstningar om frågor som ligger människor nära. För mig är det viktigt att konstatera att samhället och omvärlden förändras, men de socialdemokratiska värderingarna står kvar och är lika starka nu som då. Allra helst jämlikhet eftersom klyftorna ökar i samhället. Utbildning är en strategiskt viktig del för att nå jämlikhet. Vi fortsätter att slåss för en jämlik skola och skolan är till för barnen.” säger Emma Engelmark.

Luleå (S) Julkalender 16 dec 2019

Idag väljs våra nya kommunalråd av kommunfullmäktige i Luleå, Lenita Ericson och Fredrik Hansson. 

”Två av de viktigaste uppgifterna för en politiker är att ge människor framtidstro och bidra till att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle för nuvarande och kommande generationer. Vi önskar er alla en god jul och ett riktigt gott nytt år. Vi ser fram emot att tillsammans med er alla fortsätta arbeta för ett än mer jämlikt Luleå.”

Lenita & Fredrik

 

Nytt stödboende invigt

Nu är Batterivägens stödboende på Lulsundet invigt. Socialnämndens ordförande (s) Fredrik Hansson, var med och klippte invigningsbandet. Det var många som ville gratulera det nya stödboendet som har 14 mindre lägenheter samt gemensamma utrymmen för olika aktiviteter. Batterivägens stödboende är till för personer som behöver extrastöd i sitt boende. Under våren planeras stödboendets exteriör att göras klart och de boende har somrig grönska med gräsmattor och uteplatser att se fram emot.