Luleå(S) Julkalender 15 december 2018

Offensiva företagsetableringar
Luleå levererar. Företaget Datscha som är världsledande utvecklare av webbaserade tjänster för fastighetsbranschen startar verksamhet i Luleå. Det strategiskt viktiga styrelsebeslutet att etablera ett nytt DevNest har föregåtts av en omfattande utredning om vilken plats som kan vara den optimala orten. Valet föll på Luleå. På kort tid har Datscha anställt 6 av 10 utvecklare i Luleå, det offentliggjorde företaget strax innan midsommar i år.

Niklas Nordström, Luleås kommunalråd (S):
”Det är med glädje jag tar del av att Datschas etablering i Luleå går över förväntan. En mycket viktig signal till andra företag som vill växa och etablera sig i Luleå. Vi får nu resultatet av det goda samarbetet vi har lokalt mellan de olika aktörerna för att främja företagandet. Vi har fått fart på bostadsbyggandet så fler kan leva och bo i Luleå.”