Varför har Luleå inte billigast el?

Du som Luleåbo ska vara både glad och stolt över vårt gemensamt ägda energibolag, Luleå Energi. Jag måste erkänna att rubriken är medvetet missvisande för att det ger mig chansen att reda ut en av de vanligaste oklarheterna i synen på energi och dess prissättning lokalt i Luleå.

För dig som boende i villa eller lägenhet i Luleå påverkas du av energikostnader på tre områden; uppvärmning (i Luleå och Råneå ofta via fjärrvärme, i annat fall ofta uppvärmning via el), elnätsavgiften som tar ut för drift och underhåll av nätet samt energipriset. De två senare slås oftast slentrianmässigt ihop till ett: elpriset.

Luleå Energi har historiskt, tillsammans med bolagets ägare Luleå kommun, valt en prisstrategi som går ut på att det är fjärrvärmepriset och elnätsavgiften som vi ska vara riktigt konkurrenskraftiga inom. Det är just dessa områden som positivt förfördelar de som bor inom Luleå kommun, såväl på landsbygd som i stan. Bevis på detta är att vi under många år haft Sveriges billigaste fjärrvärme och också legat på åtminstone topp fem av ett par hundra andra elnätsföretag.

Avseende den tredje delen, energipriset, där Luleå Energi i konkurrens med 100-talet andra elhandlare kan sälja energi till vem som helst och vars som helst i landet, håller vi en hållbar och konkurrenskraftig nivå. En nivå som vi självklart hoppas ses som prisvärd och i sin helhet känns som en bra lösning för dig som kund men som inte alltid vinner prisjämförelselistorna.

Ovanstående anser jag är klok användning av den gemensamma resurs Luleå Energi utgör för oss Luleåbor. Du som bott i Luleå har genom denna strategi åtnjutit sänkta kostnader för energi och fått pengar över som du kunnat använda till annat, troligtvis utan att tänka på det.

Fortsätt därför med gott samvete lägga ditt förtroende hos Luleå Energi, som såklart också kan hjälpa dig på olika sätt på andra områden. Exempelvis smarta energilösningar som hjälper dig minska dina energikostnader, laddningsmöjlighet för din elbil eller varför inte en anslutning med en ny jättekabel för att ansluta en ny stor serverhall som du önskar ansluta till ett otroligt stabilt elnät.

Positivt avtal ger trygg framtid för fjärrvärme i Luleå

Jens Lundqvist, Luleå Energis ordförande:
”Det känns otroligt skönt att vi har denna fråga på plats redan nu för att visa Luleåborna och företagen i Luleå hur framtidsförutsättningarna kommer vara för att leva och verka i Luleå! Frågans värde kan inte nog understrykas och trots att det inte går att lova så är min absoluta övertygelse att vi i och med detta kommer ha Sveriges lägsta fjärrvärmepriser i minst 10 år till! Funderar du på att uppdatera din fjärrvärmecentral så behöver du nu inte fundera längre, bara gör!”

Nu har Luleå Energi och SSAB har nu kommit överens om fortsatta fjärrvärmeleveranser genom ett nytt avtal som sträcker sig fram till 2030, med möjlighet till ytterligare förlängning. Det här ger fjärrvärmekunderna tillgång till trygg och stabil fjärrvärme samtidigt som det skapas goda förutsättningar för konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser i framtiden. Samarbetet omfattar även gemensam utveckling för att ännu bättre ta hand om olika typer av överskottsvärme.

Luleå Energi producerar och levererar stabil fjärrvärme till kunderna, i det med SSAB gemensamt ägda kraftvärmeverket Lulekraft. Här produceras fjärrvärme av brännbara restgaser från SSABs stålproduktion. Ett smart samarbete för både kund och samhälle som pågått sedan 1970-talet. Med ett långsiktigt samarbete i ryggen fortsätter nu den gemensamma resan mot 2030.

Mer om det långsiktiga och goda avtalet hittar du här.