Vi har visat att det finns hopp

Socialdemokraterna är riksdagens största parti. Närmare en tredjedel av alla svenskar tycker att vi har den bästa politiken för vårt land. I andra länder har socialdemokratin utraderats i allmänna val, i Sverige står vi fortfarande starka. Den enskilt viktigaste anledningen till detta är vår förankring i fackföreningsrörelsen och samarbetet med LO. Inget annat parti kan göra anspråk på att vara löntagarnas politiska röst. Det finns idag ett stort antal undersköterskor, industriarbetare, barnskötare, målare, byggnadsarbetare, handelsanställda och många andra löntagargrupper som är folkvalda, de flesta representerar vårt parti. Misstaget som några av våra systerpartier gjort är att förlora denna koppling, medvetet eller omedvetet. Det misstaget har inte vi gjort. Vi vet att förankringen hos löntagarna är vår styrka. Det är också därför som Svenskt Näringsliv och partierna på högerkanten ständigt attackerar den.

I ett land som Sverige utgör arbetarklass en absolut majoritet av befolkningen. Dagens arbetarklass är däremot en betydligt mer blandad grupp än för 100 år sedan. Idag kan allt från tjänstemän och akademiker och småföretagare vid sidan av traditionell arbetarklass kännetecknas som just arbetare. Vi behöver alla, om än på olika sätt, sälja vår arbetskraft för att försörja oss.
Varför behövs det ett parti för vanligt folk? För att världen blir allt mer ojämlik.

En procent av världens befolkning äger idag hälften av världens tillgångar medan vi övriga 99 procent delar på andra halvan. En allt rikare elit får ett allt större inflytande över politiska beslut.
Systemet blir allt mer splittrat – där en överväldigande majoritet av folket får en allt mindre del av inkomster, välstånd och inflytande. Sverige är inget undantag. Antalet miljardärer har vuxit från 35 till 187 stycken på bara tio år. Samtidigt har vi en kvarts miljon fattigpensionärer och glesbygdsbor som betalar den högsta kommunalskatten mot en allt sämre samhällsservice. Det drar isär samhället.

Författaren Stig Dagerman skrev en gång att ”i tider som saknar hopp finns inte något värre fängelse än framtiden”. Vårt parti har visat att det finns annat än högerns överhetssamhälle och ultranationalisternas rasism. Vi har tillfört välfärden mer resurser. Vi pressar tillbaka arbetslösheten. Vi investerar kraftigt i infrastruktur och bostäder.
Vi har visat att det finns hopp.

Nils Harnesk

Artikeln är publicerad i NSD 2018-09-20

http://www.nsd.se/nyheter/vi-har-visat-att-det-finns-hopp-nm4916224.aspx

Välfärdens motorer går på högvarv

Anders Öberg Regionråd Norrbotten, Socialdemokraterna och Marianne Engberg Ordförande, Kommunal sektion Region Norrbotten:

Välfärdens motorer går på högvarv och satsningarna på kompetensutveckling är prioriterade. Vi ser och vet att det att behövs många kompetenser för att möta dagens och morgondagens vårdbehov. En personalgrupp som inte får samma uppmärksamhet som andra men som vi vet oftast springer lite mer, gör de där uppgifterna för att jag som patient ska få den omvårdnad som jag behöver och tusen andra uppgifter för att vården ska fungera. Det är undersköterskorna! Enligt SKL kommer det att behövas 129 000 nya undersköterskor fram till 2023 för att ersätta de som uppnår pensionsålder och utveckla nya kompetenser för morgondagens vård.

Under sommaren blir den än mer uppenbart att vården är beroenden av alla kompetenser. Därför är uppgiften att arbeta med uppgiftsväxlingarna och kompetensutvecklingen angelägna för att kunna ha vårdplatser öppna, klara mottagningarna och möta de akuta behoven, säger regionrådet Anders Öberg, Socialdemokraterna. Vi ser att det finns områden där vi behöver utveckla för att möta Norrbottningarnas behov och vi har ett gemensamt intresse av att det bli verkliga satsningar där vidareutbildning inom yrket resulterar i löneutveckling, därför att vi vill att fler ska kunna utvecklas med uppgiften.

Det krävs nu resurser för studier, mer samtal av uppgifter och ansvar för att bygga teamet och verksamheten. Det ska vara jämlika förutsättningar för alla yrkesgrupper att få utvecklas med uppgifterna och på jobbet. Andra personalgrupper har uppmärksammats under året och det är nu hög tid för att lyfta vårdens motorer, undersköterskorna, säger Marianne Engberg, ordförande kommunal, sektion Region Norrbotten. För oss handlar det om att vi tillsammans ser situationen, ser möjligheterna och har en dialog då vi med facklig politiskt arbete banar väg för utveckling för vården, medarbetarna och framförallt för Norrbotten, säger Anders Öberg.

Lönesatsning inom hemtjänsten

Niklas Nordström kommunstyrelsens ordförande S, Fredrik Hansson socialnämndens ordförande S, Henrik Ahlqvist Kommunal och Krister Johansson Kommunal:

Nu gör Luleå en historisk lönesatsning för att öka attraktiviteten att arbeta inom hemtjänsten. Luleå har en växande grupp äldre som behöver vård och omsorg i hemmet. Ska vi klara att möta den ökade efterfrågan på hemtjänst måste vi säkerställa att det är fler som vill arbeta inom yrket.

Luleås satsning ska höja lönen för alla som utbildat sig till undersköterska och jobbar inom hemtjänsten. Vi vill samtidigt uppmuntra fler att utbilda sig till undersköterska. Vi kommer att koppla ihop detta med ett utbildningspaket där du ska kunna utbilda dig till undersköterska och garanteras jobb inom Luleå kommun. Med denna satsning kommer vi att höja status och kvalitet i äldreomsorgens hemtjänst.

Det är fakta och verklighet som vägleder oss i våra prioriteringar i Luleå. Kostnaderna ökar dramatiskt för äldreomsorgen och Luleå kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är denna lönesatsning en mycket viktig markör för att säga till de som jobbar inom yrket idag och de vi vill ska jobba inom hemtjänsten framöver att det är ett viktigt och bra jobb.

1200 kronor innebär efter skatt cirka 800 kronor mer i månaden för en undersköterska. Det är pengar som kommer väl till pass för en yrkesgrupp som under alltför lång tid haft för låga löner. Vi är stolta över att vi tillsammans som arbetsgivare och fackliga ledare kan presentera en sån här uppgörelse som gynnar våra äldre som behöver hemtjänst samt är bra för Kommunals medlemmar som får förbättrade lönevillkor. Så här bygger vi ert starkare och bättre Luleå!

Luleå(S) Julkalender 3 december

Fram till julafton berättar vi här om vad vi Socialdemokrater fått uträttat i Luleå, Norrbotten och på riksplanet under mandatperioden sedan 2014. Det handlar om beslut och inriktningar som vi är stolta över och som har betydelse, gör skillnad i människors vardag.

Luleå kommun satsar på arbetskläder till personal inom barnomsorg och socialtjänsten

Det här är en viktig jämställdhetsfråga som inte minst Kommunal har drivit. Beslutet är ett tydligt bevis på nyttan med facklig och politisk samverkan. Vi vill ta bort skillnaden mellan manligt dominerade arbetsplatser där arbetsgivaren betalar ytterkläder samtidigt som medarbetare på kvinnligt dominerade arbetsplatser bekostar det själva – en jämställdhetsfråga.

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare gjort en kartläggning av behovet av arbetskläder, samt en analys av kostnader. Dels analyserades vilka yrkesgrupper som skulle kunna vara berörda, dels om frågan avsåg arbete inomhus, utomhus eller både och. En prioritetsordning fastställdes utifrån dessa kriterier.

I dagsläget omfattar satsningen ytterkläder för:

•Personal inom hemtjänst, hemsjukvård, öppen vård, nattpatrull, trygghetslarm, mobila stödteam och sociala beredskap
•Personal i förskola, fritidshem, förskoleklass, särskola samt vikarier/korttidsvikarier inom dessa verksamheter

Mer om satsningen hittar du här.

Vi önskar alla en trevlig första advent!

 

 

Gratis kaffe och te i Luleå kommun

Luleå kommun måste som arbetsgivare ha sin egen personals bästa framför ögonen. Det finns synbara ojämlikheter mellan personalgrupper och förvaltningar som behöver rättas till. Ett exempel från verkligheten är att vissa personalgrupper och förvaltningar har gratis kaffe och te, medans andra får betala kaffe och te på jobbet genom löneavdrag.

Frågan om gratis kaffe på jobbet har tagits upp av den fackliga organisationen Kommunal i Luleå genom deras S-fack klubb i samtal med kommunens politiska ledning. Kommunalrådet (S) Niklas Nordström försöker nu ”städa upp” skillnader mellan anställda. Lågavlönade betalar sitt kaffe, det är ojämlikt! Kvinnodominerade yrken betalar sitt kaffe, det är ojämställt!

Arbetet med fria arbetskläder för yttre tjänst är ett annat område som uppmärksammats och är på gång att genomföras.

-Det finns orättvisor mellan våra personalgrupper i Luleå kommun som behöver utjämnas och rättas till. Tidigare har vi Socialdemokrater satt igång arbetet med fria arbetskläder för yttre tjänst. En annan orättvisa är att kaffe på jobbet är kostnadsfritt för vissa medans andra vackert får betala sitt kaffe genom löneavdrag. Så här kan vi inte hålla på. Jag vill uppmana alla nämnder och förvaltningar se över frågan om gratis kaffe och te under 2018 och se till att detta är fullt genomfört 2019, säger kommunalrådet (S) Niklas Nordström.