Luleå(S) Julkalender 5 december 2018

Facebook satsar stort i Luleå
Med en kraftfull investering nära fördubblar Facebook sin verksamhet i Luleå när man bygger ut sitt datacenter med en tredje hall. Det offentliggjorde företaget i maj i år. Facebook etablerar också ett ”Technology Deployment Centre” i Luleå Science Park. Det är tänkt att den tredje hallen på Porsön skall tas i bruk 2021. När tredje hallen är färdig har Facebook en verksamhet i Luleå på över 100 000 m2, och har investerat totalt 8.7 miljarder SEK i anläggningen. Det gör datacentret till ett av de största i världen.

Närmare 1 000 personer kommer att vara direkt engagerade i bygget av den tredje serverhallen, som skapar och ökar trycket för företag inom hotell, resor och handeln. Luleå är idag Sveriges ledande centrum för forskning kring datacenter.

Vi har kryssat mellan snöhögarna i Luleå

Valrörelsen har kommit igång tidigt. I Luleå började vi Socialdemokrater med samtals- och dörrknackningsaktiviteter långt innan våren.Egentligen tog vi ingen paus efter kyrkovalet. Vi trotsade kyla och kryssade mellan rekordhöga snöhögar på Mjölkudden, Tunastigen, Örnäset, Råneå och andra bostadsområden. Vi möter optimism och framtidstro. Stämningen är god. Till och med den gångna vinterns snöröjning har fått gott betyg. Snöröjarna är vinterns ”hjältar” har jag själv fått höra många gånger.

Stora partier har självklart mer resurser än små partier, speciellt när det gäller antalet aktiva. I Luleå är vi ganska många socialdemokratiska valarbetare som med stolthet tar diskussionen, bär våra röda västar och laddar fickorna med medlemsvärvarblock.

Vi hjälps åt och har aktiviteter i stort sett alla veckans dagar, ibland i flera bostadsområden samtidigt. Det som driver oss är ett gemensamt mål – vinna valet den 9 september. Nu kanske någon tror och tycker att dörrknackning inte har någon större betydelse. Under mina år i Stockholm som fackligt politiskt aktiv på nationell och global nivå fick jag chansen att utöva dörrknackning också utanför Sverige.

2012 hörde vänner i London av sig inför lokalvalet. Rasistiska partier ökade i opinionsundersökningarna. Jag åkte till London med en stor grupp för att träffa fackliga och politiska vänner. Vi träffade också ledning och aktivister i den antirasistiska folkrörelsen ”Hope not Hate”. I valrörelsens slutskede knackade vi dörr med aktivisterna från ”Hope not hate” i Londons förorter. Resultatet skulle visa sig. Några dagar efter Londonvistelsen tog vi emot tackhälsningar och goda nyheter från vännerna i London. Det visade sig att högerextremisterna i British National Party och English Democrats förlorat alla mandat som de hade uppe för omval.

Det går bra för Luleå. Befolkningen ökar och det byggs så det knakar. Det sker stora investeringar i välfärden. Ibland är det svårt att hänga med och ha koll på allt bra som händer. Det går med full fart. Medaljer och utmärkelser av ädla valörer ges till Luleå. Facebook expanderar. Uppemot tusen nya jobb beräknas komma till i samband med att Facebooks nya datacenter byggs. Ett tusen jobb! Det byggs också i Råneå. Mitt mellan vår bostad och den brusande forsen startar nu bygget av ett trygghetsboende. Befolkningen kommer att öka ytterligare i Råneå. Hej Luleå och Råneå!

Tack för ordet!

Leif Mettävainio

Krönika publicerad i NSD 2018-05-23

Facebook ger ringar på vattnet

För två veckor sedan meddelade Facebook att de fortsätter expandera med ett tredje datacenter i Luleå. Med det har vi ett av världens största datacenter i Norrbotten. Bara själva bygget kommer sysselsätta 1000 personer i olika yrken. Tänk vilken enorm effekt det kommer ha på regionens ekonomi med så många i sysselsättning. Så sent som i lördags träffade jag en av de som kommer jobba med bygget som vittnade om vilken positiv effekt det har på hans företag. Liknande berättelser har jag hört från många andra företag. För några månader sedan besökte jag en fastighetsägare som visade mig lägenheter som personer kopplade till Facebooks expansion ska hyra. En annan berättade om att det skapar jobb i deras kommunikationsbyrå. Sedan tidigare vet jag att hotellen och restaurangerna alla vittnar om vilken betydelse bygget av ett datacenter har på deras verksamhet.

Efter att bygget är klart kommer hundratals permanenta jobb på Facebook och i andra företag vara med oss för lång tid framöver. Jobb som i sin tur genererar skatteintäkter vi behöver för att bedriva en bra välfärd.

Vårt arbete lokalt för att få fart på bostadsbyggandet så fler kan bo i Luleå, en aktiv politik för ett positivt företagsklimat för fler jobb, en kommunal service och välfärd av hög kvalitet ger alla grund för den positiva utvecklingen vi nu ser. Till det att vi i Almedalen och i andra sammanhang under flera år drev frågan att sänka elskatten för datacenter har skapat en väldigt gynnsam miljö för denna nya industri att frodas.

Utan det påverkansarbetet, som ledde till att regering och riksdag beslutade, hade vi inte lyckats få en konkurrenskraftig elskatt för fler datacenter.
Allt sammantaget bekräftar och förstärker detta en bild av att det går bra för Luleå. Det gör det tack vare att vi har ett så bra samarbete mellan olika aktörer som alla drar åt samma håll.
Fler har ett jobb och arbetslösheten på cirka tre procent är mycket låg, klart lägre än rikssnittet. Integrationen fungerar bra med snabbspår in på arbetsmarknaden. Bostäder byggs på rekordnivå – hela 2000 nya bostäder 2015-2018.

Sammanfattningsvis är det en bra och stabil grund Luleå står på nu. Pilarna pekar åt rätt håll. Vägvalet i september 2018 är tydligt. Fortsatt positiv utveckling och stadig kurs framåt med Socialdemokraterna i stadshuset. Så garanterar vi att Luleå är att räkna med också i framtiden.

Niklas Nordström kommunstyrelsens ordförande i Luleå

Facebook lyfter Luleå till en ny nivå

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, är just hemkommen från en resa i USA tillsammans med en delegation för att marknadsföra Luleå gentemot några av världens största teknikföretag. I förra veckan besökte delegationen Facebooks huvudkontor i Palo Alto.
– Vi välkomnar Facebooks supersatsning här i Luleå. Det faktum att närmare tusen personer kommer att arbeta med bygget är en välkommen injektion, liksom de mer långsiktiga effekterna som befäster Luleå som etableringsort nr 1, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå.

Facebook gör en kraftfull investering och nära fördubblar sin verksamhet i Luleå genom att bygga ut sitt datacenter. Facebook väljer också att etablera ett ”Technology Deployment Centre” i Luleå Science Park. Det offentliggjorde företaget idag. 2021 ska den tredje hallen på Porsön tas i bruk. När den är färdig har Facebook en verksamhet i Luleå på över 100 000 m2, och har investerat totalt 8.7 miljarder SEK i anläggningen. Det gör datacentret till ett av de största i världen.

Närmare 1 000 personer kommer att vara direkt engagerade i bygget av den tredje serverhallen, som skapar högtryck också för företag inom hotell, resor och handeln.

Luleå är idag Sveriges ledande centrum för forskning kring datacenter. Luleå Tekniska Universitet driver det nationella forskningscentret Cloudberry Datacenters och den statliga forskningsstiftelsen RISE anläggning SICS ICE är också placerad i Luleå vilket ytterligare stärker det forskningsrelaterade samarbetet med Facebook och andra aktörer inom datacenterindustrin. Facebook har också valt att förlägga ett ”Technology Deployment Centre” i anslutning till Luleå Science Park och LTU.

– Att Facebook valde att satsa på en okänd ort nära polcirkeln för fem år sedan var en riktig wow-känsla! Att de nu expanderar så kraftigt här är det ultimata kvittot på hur bra vi är på att stötta stor och elintensiv industri. Det bekräftar att vi är en av världens mest spännande orter för den här typen av lokaliseringar, säger Li Skarin, VD Luleå Näringsliv.

När Facebook etablerade sitt första datacenter i Luleå 2011 – det första utanför USA – startade en ny industriera där nya företag och nya jobb har vuxit fram, sida vid sida av stålindustrin. Idag är Luleåregionen ett av världens ledande kluster för datacenterindustrin med totalt 18 olika anläggningar.

Utvärderingen av Facebooks tidigare investeringar visar att de har lett till omkring 4 700 nya jobb i Luleå under perioden 2012-2016. 2025 räknar Boston Consulting Group med att omkring 30 000 personer arbetar direkt eller indirekt med datacenter i Sverige. Det är dubbelt så många som är sysselsatta inom stålindustrin idag.

Luleå(S) Julkalender 19 december

Sänkt elskatt för den digitala basindustrin – en god affär för Sverige

Regeringen sänker skatten på el i datacenter. Det är bra för Luleå, Norrbotten och Sverige. Behovet av datalagring växer i världen. Norrbotten har unika möjligheter för datacenteretableringar med kallt klimat, grön el, ett stabilt elnät och en intellektuell IT-infrastruktur. Datacenteretableringar hamnar i Sverige har en god effekt på den svenska ekonomin. Konkurrensen från grannländerna Finland och Danmark hårdnar, där har man beslutat sänka elskatten för denna industri, också i Norge är man inne på samma linje.  I samband med ett seminarium i Almedalen på Gotland sommaren 2015, sa Luleås kommunalråd Niklas Nordström:

– Den moderna digitala basindustrin liknar på många sätt den traditionella industrin, inte minst i behovet av el. Om vi vill att denna näring ska utvecklas i Sverige måste skattelagstiftningen stötta det. Det visar en rapport som Boston Consulting Group har tagit fram över effekterna av Facebooks etablering i Luleå.

Kraven hörsammades av regeringen som beslutat att datacenter ska ha samma skattenivå på el som tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Ett bra beslut för Luleå, Norrbotten och Sverige!