Luleå(S) Julkalender 14 december

Ny utbildning inom hotell och turism

Höstterminen 2017 startade ett nytt yrkesprogram, Hotell- och turismprogrammet i Luleå Gymnasieby. Kompetensbehovet inom hotell, konferens och besöksnäring är stort, en av de snabbast växande branscherna såväl lokalt som nationellt. Utbildningen har  dragits igång i gott samarbete branschen. Många nya arbetstillfällen väntar.

Under utbildningen får eleverna lära sig hur man på ett professionellt sätt bemöter kunder, service och försäljning samt marknadsföring. Insikten om vad innebär att jobba på ett hotell eller med konferens och/eller event samt förståelse för hur viktigt värdskapet är i alla sammanhang där man möter gäster, genomsyrar utbildningen.

Hotell- och turismprogrammet är en gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att stora delar av yrkesutbildningen sker ute på företag. Skolan upprättar utbildningskontrakt med företagen. På Hotell- och turismprogrammet får eleverna en kvalificerad yrkesutbildning samtidigt som de har möjlighet till behörighet för högskolestudier.

Mer om utbildningen.