Nu räcker det faktiskt

Jag är en av gräsrötterna inom Socialdemokraterna i Luleå. Jag är en vanlig fritidspolitiker som deltar i det politiska arbetet hemma i Sörbyarna och i kommunpolitiken. Jag kan därför skriva detta utan att någon kan anklaga mig för att det görs i egen vinning.

Jag är mycket upprörd och förvånad över den hets och det tonläge som används av politiska motståndare, anonyma insändarskribenter och återkommande hårt vinklade nyheter och rubriker i lokalmedia. Och den som det drabbar är vårt kommunalråd Niklas Nordström. Det är inte sällan jag undrar hur han står ut. Jag brukar höra av mig som vän och partikamrat till Niklas och fråga hur han mår. Hur han orkar trots de angrepp och den ensidigt negativa bild som förmedlas i media.

Inte sällan beskylls Niklas för allt elände som kan tänkas. Det beskrivs både av journalister, politiska motståndare som av anonyma röster att Niklas ensam tagit en massa beslut. Jag häpnar. Tror folk verkligen att det är så det går till? Jag har själv deltagit i många möten de senaste fem åren där Niklas på ett pedagogiskt och ansvarsfullt sätt tagit olika frågor till våra möten inom partiet. Där har vi diskuterat och sedan i samtliga fall enhälligt ställt oss bakom det vi kommit fram till. Inte i ett enda ärende eller fråga som kommunen tagit beslut om är det Niklas ensam som vare sig tagit besluten eller ska stå ensam som ansvarig.

Bakom Niklas står ett enigt parti och fullmäktigegrupp. Dessutom rätt ofta flera andra partier när väl beslutet tagits i kommunfullmäktige. Jag var en av de som inte kände Niklas när han kom hem till Luleå. Jag ska erkänna att jag var avvaktande, men såg snabbt att vi fått en varm, seende och klok lagledare. Alla de beskrivningar som görs är inte sällan av de som vill Niklas och vårt parti illa eller av de som aldrig träffat honom. Jag blir arg och ledsen när folk pratar om en person på det sätt som man gör.

Vänsterpartiets Nina Berggård drar sig inte ens för att använda sexistiska tillmälen och ett ovärdigt språkbruk mot honom och vårt parti, vilket vi senast kunde läsa i NSD häromdagen. Jag skäms å hennes vägnar som drar ned den politiska diskussionen till den nivån. För mig är gränsen nådd. Jag och vi andra som är aktiva inom S står gemensamt bakom den politik vi för och vi stöttar fullt ut vår lagledare. Nu är det nog med personangrepp och fulspel. Jag accepterar inte detta. Luleå kan bättre!

Demokrati innebär förhandlingar, diskussioner, samverkan, samråd och är inte ett spel från en enda person. Efter att ha varit förtroendevald i 28 år samt aktiv i politiken i 56 år så värnar jag respekten och demokratin och hoppas att vi nu skall kunna få en respektfull mandatperiod. Vi inom Socialdemokratin har alltid haft och har ett öppet debatt- och diskussionsklimat. Vårt representantskap beslutade att stå bakom den bild vi fick oss förelagda om samverkan med Moderaterna.

Under valrörelsen gick jag till alla partier och samtalade med full respekt för dem och deras representanter och fick många fina samtal med dem. De flesta känner mig sedan lång tid tillbaka och jag funderar nu vad det är som har hänt när dessa insändare och samtal med massmedia i negativa tonlägen används.

Eva Hedesand Lundqvist (S) Förtroendevald

Stad och land är ett

Stad och land är ett och skall samverka. Tvåhundra års industrialisering har rubbat globala system som varit i drift i många miljoner år. En lyckad miljöpolitik är en fråga om en omställning till en hållbar ekonomi. Sverige måste arbeta för en grön nyindustrialisering.
Hållbarheten utgår ifrån:
– Ekologisk hållbar utveckling
– Ekonomisk hållbar utveckling
– Socialt och kulturellt hållbar utveckling

Ekologisk hållbar utveckling

Denna utveckling innebär att vi måste arbeta för att lämna över en jord med rent vatten och ren luft för kommande generationer. Vi måste få mat med mindre gifter samt produktionssystem där råvaror används i bättre samklang med jordens villkor. Vi kan redan nu se ett stort problem på landsbygden och det är insektsdöden. Det är en stor påminnelse om att vi måste utforma matproduktion som respekterar livet på jorden till vilket insekterna bidrar i hög utsträckning. Miljön i världen är allvarligt hotad och Sveriges investeringar på området och vår globala utvecklingspolitik är viktigare än någonsin.

Vi kan och bör vara med för att leda miljöarbetet i Sverige och Europa. För överlevnaden om vår landsbygd måste vi värna denna, utöka ekologiska företag och individuell odling samt miljövänlig expansion. I min by Alvik-Långnäs och övriga Sörbyar finns många ekologiska företag och en vilja att utveckla dessa samt våra byar.

Ekonomisk hållbar utveckling

Den globala rovdriften avseende miljön hänger oftast ihop med osäkra förhållanden i arbetslivet för anställda och invånare. EU:s handelspolitik måste förändras för att ge rimliga villkor för de mest utsatta. Som enskilda konsumenter och människor har vi en moralisk skyldighet att ta ansvar genom vårt eget handlande. Den största marknadskraften vi äger är konsumentmakten och den kan vi även använda för påverkan av den ekonomiska hållbara utvecklingen i världen.

När vi talar om det hållbara ekonomiska samhället innebär det att människan måste sättas i centrum. Det innebär krafttag mot arbetslöshet och en god arbetsmiljö. Det innebär stopp för otrygga anställningar, att arbetskraft måste matchas med arbetstillfällen och utbildning för dessa. Vidare innebär det teknisk utveckling som ger oss ekonomisk tillväxt utan att det skapar omänskliga arbetsförhållanden, ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö, såväl lokalt som globalt.

Socialt och kulturellt hållbar utveckling

En viktig förutsättning för att inte människor och miljö skall förstöras innebär att vi måste arbeta mot rättvis handel, rättvisa villkor vid upphandling samt att vi kan följa upp etiska regler. Arbetsvillkor, utbildningsmöjligheter samt deras förutsättningar för ett socialt och kulturellt rikt liv skapar och bildar grunden för ett gott liv.

Genom nya impulser och interkulturella möten i den globala världen så förändras vår kultur ständigt. Att lyfta den sociala hållbarheten i ett tydligt jämlikhetsperspektiv i boende och livsmiljöer gör att såväl stad som land kan växa. Bostadsbyggande och expansion bör inte bara ske i städerna utan även på landsbygden. Vår landsbygd skall ges chans att växa och kan växa ur hållbarhetssynpunkt.

En viktig tillväxt som kan göra att också städerna kan växa. Vi behöver ett visionärt miljöarbete som skall vävas in i alla delar av samhällsekonomin. Närproducerad mat med låga utsläpp och lågt svinn skall prioriteras. Vi kan åstadkomma kompostering av matavfall och biomassa till biogasproduktion för att berika jordar och ge nya odlingar.

Eva Hedesand Lundqvist (s), ordförande i Alvik-Långnäs S-förening

Mer hjärta i politiken

Eva Hedesand Lundqvist, Luleå, distriktsordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten har idag den här debattartikeln i NSD:

Vi behöver mera hjärta i politiken, solidaritet och miljömedvetenhet i vårt växande hem och land. Att lita på varandra gör oss starka. Otryggheten bygger på orättvisor vilket gör att avstånden mellan människor växer. Om vi bygger Sverige rättvist så kan vi värna tilliten till samhället och till våra medmänniskor. Socialdemokratisk övertygelse är att blir människor rättvist bemött så vill de också bidra till det gemensamma. Att bygga ett rättvist Sverige innebär att mötas så att alla ska kunna lita på vården, skolan och omsorgen.

Det skall gå att leva på sin lön och ingen ska behöva acceptera farliga, förnedrande eller otrygga arbeten. Vi kan tillsammans bygga ett Sverige där vi inte behöver hållas tillbaka av klassbakgrund, kön eller läggning, hudfärg, otillgänglighet eller trostillhörighet. Vi har sa Olof Palme ”Underbara dagar framför oss”. Detta gör vi genom kloka investeringar i människor, i kunskap och i välfärd så kan vi öka Sveriges kapacitet och inleda en grön nyindustrialisering som kan lägga grunden till framtiden samt en ekonomisk tillväxt.

Många advokatbyråer hjälper rika kunder att smita undan skatt. Pengar som behövs för att bygga ett gott samhälle i Sverige, skriver Eva Hedesand Lundqvist. Alliansen satt i makten i nio år vilket ledde till ökande sociala och ekonomiska klyftor samt stillastående på många områden. Speciellt lidande blev miljö-, utbildnings- och bostadspolitiken. Nu har Socialdemokraterna regerat i 3,5 år på egen budget och redan nu kan vi se stora förändringar på många områden. För att kunna växa mera i samhället så behöver vi ännu fyra år för att kunna genomföra våra ambitioner om tillväxten. Låt oss följa Palmes ord och bygga för underbara dagar och framtiden. Ge Socialdemokraterna en ny period att göra detta.

Idag försvinner 128 miljoner kronor om dagen från Sverige i skatteflykt. Vi i Sverige är ett av de länder i Europa som förlorar mest skatteintäkter. De pengarna göms undan av företag och privatpersoner. Om vi slår ut det över en mandatperiod så blir det cirka 184 miljarder kronor. På detta sätt så blir statskassan mindre. Pengarna borde ställas i vårt samhälles tjänst för att göra gott i samhället. Skattesmitandet är så stort att det kan jämföras med kostnaden för försvarsbudgeten. Pengarna skall inte vara undangömda i andra länder och finansiera ett ofattbart lyxliv för den finansiella högadeln. Pengarna tillhör ett rättvist, jämställt och hållbart Sverige och skall användas för att bygga vår trygghet och inte finnas i skatteparadis. Sverige ska arbeta aktivt på EU-nivå för främjandet av det internationella samarbetet. Vi skall arbeta mot skattebrott, ökad ekonomisk transparens och försvåra för pengar från det gemensamma att försvinna genom räntesnurror, skalbolag och skatteparadis. Vinstjakten och orimliga vinstuttag ska stoppas och skatten ska gå till gemensam välfärd och inte till skatteparadis.