Din röst spelar roll

Sveriges inträde i EU 1995 medförde en frisk fläkt av kvinnokraft. Till svensk kommissionär utsåg regeringen en kvinna Anita Gradin. I ministerrådet representerades vi av lika många kvinnor som män. Våra listor till Europavalet varvades av kvinnor och män. I den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet var fyra av sju ledamöter kvinnor.

Sverige var klassat av FN som ett mönsterland när det gäller jämställdhet . ”Sverige är världens mest jämställda land” skrev FN i en rapport.
Den jämställdhetspolitik som socialdemokraterna fört sedan 70-talet i Sverige då med Olof Palme i spetsen, hade gett resultat.

Utskottet för ”Kvinnors rättigheter” bildades 1984 i EU parlamentet. Det är starkt pådrivande när det gäller jämställdhetsfrågor. Under de år vi varit medlemmar i EU har det socialdemokratiska partiet, varit representerat i utskottet och drivit jämställdheten framåt, nu senast av Anna Hedh från Öland.

För oss socialdemokrater är jämställdheten och kvinnors rättigheter en ledstjärna i det politiska arbetet vart vi än verkar, så även i EU. Socialdemokraterna garanterar en bra jämställdhetspolitik.

Grunden för jämställdhet och frihet är rätten till det egna arbetet och rätten till den egna lönen. Kvinnornas Europa är därför ett Europa i arbete. Kampen mot arbetslöshet är grundläggande.
26 miljoner saknar idag jobb i EU och av dessa är 6 miljoner unga. Många arbetslösa lever utan bostad och i fattigdom.

Utstationeringsdirektivet som vi varit med och ta fram gör det nu möjligt att kräva lika lön för så väl utländska som för svenska arbetare som gör samma jobb. Svenska avtal ska gälla alla på svensk arbetsmarknad.

Vi lever i en tid när de högerextrema krafternas inflytande ökar oroväckande i Europa. De finns i både nationella parlamenten liksom EU parlamentet.
De högerextrema krafterna hotar både demokratin och rättsstaten. I många av EUs medlemsländer Polen, Rumänien,Grekland och Italien attackeras demokratin, massmedia och arbetsvillkoren. Vi måste ta kampen mot dessa grupper och värna om demokratin och EUs grundläggande värderingar.
Din röst kan avgöra demokratin i Europa. Nu röstar vi inte om medlemskap, nu röstar vi om EUs värderingar och människosyn..

Den 26 maj går Sverige till val. 7,3 miljoner svenska medborgare ska välja 20 ledamöter till Europaparlamentet.
Din röst spelar roll, den kan avgöra Europas framtid. Gå och rösta!

Birgitta Ahlqvist

Luleå(S) Julkalender 20 december 2018

Lyckad jobbmatchning

Luleå kommun har beviljats 3 mnkr till projektet Workplace Luleå 2.0. Projektet syftar till att ge utrikesfödda snabbare tillträde till arbetsmarknaden genom direkt matchning mot arbetsgivare i behov av arbetskraft. Anna Andersson, chef på Elgiganten:
– För oss har det funkat jättebra. Vi fick vara med i processen och kunde beskriva vilket behov vi hade. Vi fick träffa några kandidater och valet föll på Mohamad. Upplägget med utbildning och arbete parallellt gör att man lär känna varandra och att praktikanten sen kan konkurrera om en anställning på ett helt annat sätt än om hen skickat in en ansökan utan att vi känt honom.

Mohamad Alakhras:
– Jag känner mig redan hemma och vill vara kvar och fortsätta utvecklas. Mitt jobb är att ta hand om kunderna, bjuda på kaffe och visa dem till rätt avdelning. Jag kan även hjälpa till att tolka till kunder som pratar arabiska. Anna och alla andra har varit bra på att ta hand om mig som ny.

Fakta Socialfonden:
EU lägger årligen in 10 miljarder euro i Socialfonden. Det motsvarar ungefär 10 procent av EU:s totala budget. Därtill kommer medlemsländernas egna bidrag. Pengarna används till att finansiera arbetsmarknadsprojekt som stärker medlemsländernas ekonomi och minskar skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna. Till Norrbotten och Västerbotten fördelas 270 mnkr under åren 2014 – 2020.

Mer hjärta i politiken

Eva Hedesand Lundqvist, Luleå, distriktsordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Norrbotten har idag den här debattartikeln i NSD:

Vi behöver mera hjärta i politiken, solidaritet och miljömedvetenhet i vårt växande hem och land. Att lita på varandra gör oss starka. Otryggheten bygger på orättvisor vilket gör att avstånden mellan människor växer. Om vi bygger Sverige rättvist så kan vi värna tilliten till samhället och till våra medmänniskor. Socialdemokratisk övertygelse är att blir människor rättvist bemött så vill de också bidra till det gemensamma. Att bygga ett rättvist Sverige innebär att mötas så att alla ska kunna lita på vården, skolan och omsorgen.

Det skall gå att leva på sin lön och ingen ska behöva acceptera farliga, förnedrande eller otrygga arbeten. Vi kan tillsammans bygga ett Sverige där vi inte behöver hållas tillbaka av klassbakgrund, kön eller läggning, hudfärg, otillgänglighet eller trostillhörighet. Vi har sa Olof Palme ”Underbara dagar framför oss”. Detta gör vi genom kloka investeringar i människor, i kunskap och i välfärd så kan vi öka Sveriges kapacitet och inleda en grön nyindustrialisering som kan lägga grunden till framtiden samt en ekonomisk tillväxt.

Många advokatbyråer hjälper rika kunder att smita undan skatt. Pengar som behövs för att bygga ett gott samhälle i Sverige, skriver Eva Hedesand Lundqvist. Alliansen satt i makten i nio år vilket ledde till ökande sociala och ekonomiska klyftor samt stillastående på många områden. Speciellt lidande blev miljö-, utbildnings- och bostadspolitiken. Nu har Socialdemokraterna regerat i 3,5 år på egen budget och redan nu kan vi se stora förändringar på många områden. För att kunna växa mera i samhället så behöver vi ännu fyra år för att kunna genomföra våra ambitioner om tillväxten. Låt oss följa Palmes ord och bygga för underbara dagar och framtiden. Ge Socialdemokraterna en ny period att göra detta.

Idag försvinner 128 miljoner kronor om dagen från Sverige i skatteflykt. Vi i Sverige är ett av de länder i Europa som förlorar mest skatteintäkter. De pengarna göms undan av företag och privatpersoner. Om vi slår ut det över en mandatperiod så blir det cirka 184 miljarder kronor. På detta sätt så blir statskassan mindre. Pengarna borde ställas i vårt samhälles tjänst för att göra gott i samhället. Skattesmitandet är så stort att det kan jämföras med kostnaden för försvarsbudgeten. Pengarna skall inte vara undangömda i andra länder och finansiera ett ofattbart lyxliv för den finansiella högadeln. Pengarna tillhör ett rättvist, jämställt och hållbart Sverige och skall användas för att bygga vår trygghet och inte finnas i skatteparadis. Sverige ska arbeta aktivt på EU-nivå för främjandet av det internationella samarbetet. Vi skall arbeta mot skattebrott, ökad ekonomisk transparens och försvåra för pengar från det gemensamma att försvinna genom räntesnurror, skalbolag och skatteparadis. Vinstjakten och orimliga vinstuttag ska stoppas och skatten ska gå till gemensam välfärd och inte till skatteparadis.