Varför har Luleå inte billigast el?

Du som Luleåbo ska vara både glad och stolt över vårt gemensamt ägda energibolag, Luleå Energi. Jag måste erkänna att rubriken är medvetet missvisande för att det ger mig chansen att reda ut en av de vanligaste oklarheterna i synen på energi och dess prissättning lokalt i Luleå.

För dig som boende i villa eller lägenhet i Luleå påverkas du av energikostnader på tre områden; uppvärmning (i Luleå och Råneå ofta via fjärrvärme, i annat fall ofta uppvärmning via el), elnätsavgiften som tar ut för drift och underhåll av nätet samt energipriset. De två senare slås oftast slentrianmässigt ihop till ett: elpriset.

Luleå Energi har historiskt, tillsammans med bolagets ägare Luleå kommun, valt en prisstrategi som går ut på att det är fjärrvärmepriset och elnätsavgiften som vi ska vara riktigt konkurrenskraftiga inom. Det är just dessa områden som positivt förfördelar de som bor inom Luleå kommun, såväl på landsbygd som i stan. Bevis på detta är att vi under många år haft Sveriges billigaste fjärrvärme och också legat på åtminstone topp fem av ett par hundra andra elnätsföretag.

Avseende den tredje delen, energipriset, där Luleå Energi i konkurrens med 100-talet andra elhandlare kan sälja energi till vem som helst och vars som helst i landet, håller vi en hållbar och konkurrenskraftig nivå. En nivå som vi självklart hoppas ses som prisvärd och i sin helhet känns som en bra lösning för dig som kund men som inte alltid vinner prisjämförelselistorna.

Ovanstående anser jag är klok användning av den gemensamma resurs Luleå Energi utgör för oss Luleåbor. Du som bott i Luleå har genom denna strategi åtnjutit sänkta kostnader för energi och fått pengar över som du kunnat använda till annat, troligtvis utan att tänka på det.

Fortsätt därför med gott samvete lägga ditt förtroende hos Luleå Energi, som såklart också kan hjälpa dig på olika sätt på andra områden. Exempelvis smarta energilösningar som hjälper dig minska dina energikostnader, laddningsmöjlighet för din elbil eller varför inte en anslutning med en ny jättekabel för att ansluta en ny stor serverhall som du önskar ansluta till ett otroligt stabilt elnät.