Luleå hamn

Luleå hamn är Sveriges största bulkhamn och en av Sveriges fem corehamnar utsedd av EU 2011. Vi tryggar en del av exporten järnmalm till Europa och import och export för vår stålindustri. Vi skeppar ca 9 miljoner ton gods per år och tar emot ca 700 fartyg
Luleå hamn är ett helägt kommunalt bolag sedan 2014.

Luleå hamn innefattar sex hamndelar och fyra bogserbåtar och en järnvägsdel. Vårt kontor ligger ute vid Strömören. Där ligger också våra bogserbåtar och tjänstebåtar. Tre av våra bogserbåtar är super is klassade. För att kunna ta emot större fartyg och höja säkerheten i hamnen men också för att vara väl förberedd när vi genomfört projektet Malmporten har vi köpt in en ny bogserbåt ”Vilja”.

Hon är ritad i Canada och byggd i Spanien och motorerna är byggda av Värtselä. Hon är 36 meter lång och 13 m bred och är super isklassad. Hon bryter 60cm is i 8 knop och motorerna har en styrka på 8000 hk. Hon är världens starkaste bogserbåt med hybrid drift. Vi är mycket stolta att ha kunnat investera i denna båt.

Luleå kommun har beslutat att minska koldioxidutsläppen med 60% till 2030 och med 100% till 2050. Utifrån detta beslutade vi att bygga en båt med hybridteknik. Båten har därför 2 batterimotorer och 2 dieselmotorer, som kan användas var för sig. Vilja har fått mycket internationell uppmärksamhet pga hybriddriften och styrkan.

Vi har ren el vid kaj där hon har möjlighet till laddning. Fjärrvärme är framdragen också till kaj och kommer att kunna användas vid uppvärmning av alla bogserbåtar vintertid. Allt detta för att minska utsläpp och bränsleförbrukning.

Nu står vi tillsammans med Sjöfartverket inför nästa stora projekt Malmporten, som innebär en fördjupning och breddning av farleden, men även nya kajer och ny hamnplan. Vi finns med i regeringens infrastrukturplan för 2018-2029 och vi har fått en miljödom, som sträcker sig till 2028.
När Malmporten är genomförd kan vi ta in tre gånger så stora fartyg som idag. Transporterna blir 40% billigare och miljöutsläppet minskas med 40%.

Luleå hamn är en hamn som expanderar och mycket viktig för bra logistiklösningar i regionen. Vi samarbetar med Piteå hamn och hjälper även Kalix hamn med bogserbåtsuppdrag.

Birgitta Ahlqvist
ordförande
Luleå hamn AB