Bostäder viktigt för utveckling.

En kommun som utvecklas behöver växa, för att kunna växa behövs bostäder. Vi behöver fler bostäder i Luleå och dessutom bostäder av varierande storlekar. Det är dessutom viktigt att det skapas förutsättningar för liv mellan husen. Lekplatser för barn, konst och skulpturer i området. Allt detta ska finnas med i den fortsatta planeringen. Det är viktigt för att öka attraktionskraften både för området och hela kommunen.

Vi är fortfarande inne i en besvärlig period med pågående pandemi. Det gör att vi är försiktig med aktiviteter i lägenheter för att minska risken för smittspridning. Självklart åtgärdar vi det akuta alltid.

Nytt från årskiftet om kommunfullmäktige så beslutar blir att vi i Lulebo tar hand om vår egen bostadskö från bostad Luleå. Kön blir då avgiftsfri från årsskiftet. Det finns många frågor från personer som står i bostad Luleås kö om avgiften.
Kommunfullmäktige har fastställt den avgift som ska vara och därför är det viktigt att alla betalar avgiften för att behålla sin plats i kön när vi tar över.
Vi är rustade för att ta över kön och kommer att göra vårt bästa för att övergången ska bli så bra som möjligt.

Vi vill bidra med vår insats på bostadsmarknaden för att hela kommunen ska utvecklas. Ett starkt kommunalt bostadsbolag är en viktig del i utvecklingen.

Med vänlig hälsning
Ordförande Luleåbo Kent Ögren

Luleå(S) Julkalender 22 december 2018

Full fart på bostadsbyggandet

Just nu pågår byggnation av ca 1200 bostäder runt om i kommunen. Med den här bygghastigheten blir det 600-700 nya bostäder per år.

Nyligen blev det klart att Luleå kommun får 11,5 miljoner kronor från regeringens byggbonus. Pengarna ska användas till att öka bostadsbyggandet. Byggbonusen som är ett statsbidrag ska stimulera till fler bostäder i kommunerna. I fjol fick Luleå drygt 15,7 miljoner kronor och i år beviljades ett stöd på cirka 11,5 miljoner.

– Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att se till att det blir fler bostäder i Luleå. Bonusen visar att vi är aktiva och att det byggs nya bostäder. Ett välkommet stöd i vårt fortsatta arbete med att hålla igång bostadsbyggandet, säger Niklas Nordström, Luleås kommunalråd(S).

234 kommuner har ansökt om det aktuella statsbidraget för 2018 och sammanlagt är det ca 1,4 miljarder kronor som fördelas.