Vår ”vilja”är stark.

Om ett år får vi världens starkaste isbrytande hamnbogserbåt till Luleå. Den har redan fått internationell uppmärksamhet. Den är isbrytande,drivs med hybridteknik och är mycket stark. Luleås klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 60% till 2030 och vi i Luleå hamn vill bidra till detta mål genom denna miljövänliga bogserbåt. Hybridtekniken har många fördelar. Den kan gå på el till och från uppdrag,vi har tillgång till ”ren el” vid kaj och bra möjlighet till laddning vid kaj. Dessutom kan vi värma upp båten via fjärrvärme vid kaj. Den kommer att ligga ute vid Strömören. Jag ser fram emot maj 2019, då båten anländer till Luleå hoppas alla Luleåbor gör det.

Birgitta Ahlqvist (s) ordf Luleå Hamn

Luleå(S) Julkalender 6 december

Framsynt investering för stärkt sjöfart i Luleå

Luleå hamn investerar i en ny bogserbåt för att stärka sjöfarten i Luleå. Det blir världens första hybrid isbrytande bogserbåt. Investeringen är på 150 miljoner kronor och är upphandlad från varvet Gondan i Spanien. I början av 2019 beräknas den nya bogserbåten vara i Luleå. Bogserbåten har mer än 8000 hästkrafter och kan bryta upp till 60 cm is i åtta knop, är 36 meter lång, 13 meter bred och har en tydlig miljöprofil i och med att den är en elhybrid. Den kan gå på batteri från hamnen ut till Klubbviken utan utsläpp och buller för att möta lastfartygen, först när det krävs extra kraft startas dieselmotorerna, det ger betydande miljövinster.

Birgitta Ahlqvist ordförande i Luleå Hamns styrelse sa i samband med investeringsbeslutet:
– En enig styrelse står bakom denna investering som är ett steg i förberedelserna för Projekt Malmporten då ännu större fartyg kommer anlöpa Luleå Hamn.