Luleå (S) Julkalender 12 dec 2019

KPN Grand Prix
Under 2019 har återigen Luleås isbana gästats av professionella skridskoåkare från Nederländerna som älskar Luleås isar. 20-23 februari 2020 arrangeras KPN Grand Prix för fjärde gången i Luleå. De senaste två åren har skarpa tävlingar arrangerats i Luleå. Under dagarna i Luleå arrangeras totalt sex tävlingar för professionella skridskoåkare, tre vardera för kvinnor och män. Tävlingarna produceras och sänds av nederländsk TV till en miljonpublik.
Första året som KPN Grand Prix arrangerades resulterade det i ca 90 gästnätter i Luleå. Under 2019 års arrangemang har det växt till helt otroliga ca 2565 gästnätter. Gästnätterna har hittills nästan uteslutande bestått av åkare, ledare, tränare och media. Genom åren har mindre sidoprogram skapats, bland annat familjedagar på isen och olika friluftsaktiviteter som erbjudits i anslutning till tävlingarna. Hela arrangemanget håller på att utvecklas till en stor folkfest för både luleåbor och tillresta besökare.

Luleå(S) Julkalender 14 december

Ny utbildning inom hotell och turism

Höstterminen 2017 startade ett nytt yrkesprogram, Hotell- och turismprogrammet i Luleå Gymnasieby. Kompetensbehovet inom hotell, konferens och besöksnäring är stort, en av de snabbast växande branscherna såväl lokalt som nationellt. Utbildningen har  dragits igång i gott samarbete branschen. Många nya arbetstillfällen väntar.

Under utbildningen får eleverna lära sig hur man på ett professionellt sätt bemöter kunder, service och försäljning samt marknadsföring. Insikten om vad innebär att jobba på ett hotell eller med konferens och/eller event samt förståelse för hur viktigt värdskapet är i alla sammanhang där man möter gäster, genomsyrar utbildningen.

Hotell- och turismprogrammet är en gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att stora delar av yrkesutbildningen sker ute på företag. Skolan upprättar utbildningskontrakt med företagen. På Hotell- och turismprogrammet får eleverna en kvalificerad yrkesutbildning samtidigt som de har möjlighet till behörighet för högskolestudier.

Mer om utbildningen.