Luleå (S) Julkalender 20 dec 2019

Förskolor
Vi fortsätter vår satsning på en bra barnomsorg. Förskolor där stor vikt även läggs vid utemiljön.
Vi bygger nya förskolor och bygger om där möjligheter finns.
Under året har två nya förskolor invigts.
Kullens förskola på Hertsön, 6 avdelningar och planerad 100 barn. En nybyggd förskola som ersätter andra förskolor på Hertsön. Utemiljön inbjuder till lek och äventyr.
Kläppens förskola i Sunderby, 6 avdelningar och planerad för 100 barn. Kläppen är en ombyggd förskola, byggnaden var tidigare skola, och ersätter två andra förskolor i Sunderbyn.
Inriktningen på förskolan är äventyrspedagogik. Vilket introducerades på invigningen då föräldrar och barn fick hitta det ”försvunna” fikat genom att lösa olika uppgifter på förskolegården.
Vi påbörjar bygget av Bergets förskola på Skurholmen. Även det en förskola med 6 avdelningar och plats för 100 barn. Här finns det en skogsdunge och en utegård lämpad för odling.