Luleå(S) Julkalender 3 december

Fram till julafton berättar vi här om vad vi Socialdemokrater fått uträttat i Luleå, Norrbotten och på riksplanet under mandatperioden sedan 2014. Det handlar om beslut och inriktningar som vi är stolta över och som har betydelse, gör skillnad i människors vardag.

Luleå kommun satsar på arbetskläder till personal inom barnomsorg och socialtjänsten

Det här är en viktig jämställdhetsfråga som inte minst Kommunal har drivit. Beslutet är ett tydligt bevis på nyttan med facklig och politisk samverkan. Vi vill ta bort skillnaden mellan manligt dominerade arbetsplatser där arbetsgivaren betalar ytterkläder samtidigt som medarbetare på kvinnligt dominerade arbetsplatser bekostar det själva – en jämställdhetsfråga.

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare gjort en kartläggning av behovet av arbetskläder, samt en analys av kostnader. Dels analyserades vilka yrkesgrupper som skulle kunna vara berörda, dels om frågan avsåg arbete inomhus, utomhus eller både och. En prioritetsordning fastställdes utifrån dessa kriterier.

I dagsläget omfattar satsningen ytterkläder för:

•Personal inom hemtjänst, hemsjukvård, öppen vård, nattpatrull, trygghetslarm, mobila stödteam och sociala beredskap
•Personal i förskola, fritidshem, förskoleklass, särskola samt vikarier/korttidsvikarier inom dessa verksamheter

Mer om satsningen hittar du här.

Vi önskar alla en trevlig första advent!