Kreativ landsbygdspolitik

Läste i dagens tidning (18/11) en krönika skriven av Susann Jonsson och måste kommentera ett påstående om att det finns noll servicepunkter i Luleå kommun.
Luleå var tidigt ute med att etablera en servicepunkt. Medborgarkontoret i Råneå öppnade i mitten av Juni 1997. Den 14 juni invigdes Medborgarkontoret.

Medborgarkontoret har varit och är en viktig mötespunkt i Råneå. Här har flera myndigheter och verksamheter som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Barn- och utbildningsförvaltningen varit placerade.

Datorerna med tillgång till internet blev en naturlig mötesplats för många av de nyanlända Råneåborna. Personalen på medborgarkontoret har varit och är behjälpliga i allt från kontakter med myndigheter till information om vad som händer i Råneå och i Luleå kommun.

Luleå Business Region, kommunens näringslivsbolag driver ett projekt, Land möter stad 2.0, i Råneå. Projektansvarig resurs har sin placering i Råneå, i medborgarkontoret. Projektet riktar sig till befintliga företag i Råneå med kringliggande byar men också till verksamheter som kan vara lämpliga för nya etableringar. I Råneå finns även delar av kommunstaben, strateger och lönecenter.

Luleå kommun fortsätter att utveckla mötespunkten, Medborgarkontoret i Råneå. I samma fastighet finns sedan många år biblioteket, som är både folkbibliotek och skolbibliotek. Här planeras för ”meröppet bibliotek”, vilket innebär att du som låntagare kan låna böcker även när biblioteket har stängt.

Medborgarkontoret i Råneå har tillsammans med kommunstabens samhällsutvecklingsenhet fått i uppdrag att utreda möjligheten att använda Råneåskolans aula som en digital mötesplats. Syftet är att skolan skall kunna använda utrustningen i ett lärande för elever och kompetensutveckling för lärare.
Det möjliggör för skolan att verksamhet att vidareutveckla skapaintresse för entreprenöriellt lärande i digital miljö. En digital mötesplats i Råneåskolans aula ger även möjligheter för föreningar att bedriva kulturella aktiviteter.

Nu återstår Sörbyarna. Även där tycker vi socialdemokrater att det ska finnas en mötespunkt, medborgarkontor liknade det i Råneå.

Anja Johansson

ordförande Landsbygdsrådet

Luleå (S) Julkalender 20 dec 2019

Förskolor
Vi fortsätter vår satsning på en bra barnomsorg. Förskolor där stor vikt även läggs vid utemiljön.
Vi bygger nya förskolor och bygger om där möjligheter finns.
Under året har två nya förskolor invigts.
Kullens förskola på Hertsön, 6 avdelningar och planerad 100 barn. En nybyggd förskola som ersätter andra förskolor på Hertsön. Utemiljön inbjuder till lek och äventyr.
Kläppens förskola i Sunderby, 6 avdelningar och planerad för 100 barn. Kläppen är en ombyggd förskola, byggnaden var tidigare skola, och ersätter två andra förskolor i Sunderbyn.
Inriktningen på förskolan är äventyrspedagogik. Vilket introducerades på invigningen då föräldrar och barn fick hitta det ”försvunna” fikat genom att lösa olika uppgifter på förskolegården.
Vi påbörjar bygget av Bergets förskola på Skurholmen. Även det en förskola med 6 avdelningar och plats för 100 barn. Här finns det en skogsdunge och en utegård lämpad för odling.

Luleleå (S) Julkalender 17 dec 2019

Vattenförsörjning till Sörbyarna och Råneå
Vi fortsätter arbetet med att säkra tillgången till dricksvatten i hela kommunen.
Vi bygger vattentorn i Måttsund och Antnäs som ska säkra vattentillgången i Sörbyarna.

En ny vattenledning från vattenverket i Gäddvik till Råneå som ska ge Råneåborna ett bättre och godare vatten. Vattenledningen till Råneå kommer att vara klar inom 5–10 år.

Det tar tid, men nu har arbetet påbörjats. Sträckningen för två av tre etapper har beslutats återstår gör den sista etappen från det blivande vattentornet på Rånekölen och in till Råneå vattenverk. Vattenledningen kommer att dras via Porsön eftersom det kommer att ge förutsättningar för Rutvik, Gammelstad och Sunderbyn att växa. För att det ska bli möjligt så kommer även en ny spillvattenledning att dras från Rutvik till Porsön.

Vattentornen som byggs i Sörbyarna ska garantera en jämn tillgång till vatten oavsett störningar i tex elförsörjningen. Det riktiga namnet på vattentorn är högvattenreservoarer.

Luleå (S) Julkalender 9 dec 2019

Trygghetsboende Råneå
Vi fortsätter vårt byggande för den äldre generationen. Det innebär Trygghetsboenden på flera bostadsområden i Luleå. De senaste är på Bergnäset och i Råneå.
I centrala Råneå blir 23 lägenheter inflyttningsklara vid årsskiftet. Lägenheterna, ettor och tvåor är väldisponerade och utrustade med diskmaskin och kombitvättmaskin (tvättmaskin och torktumlare i samma maskin). Alla lägenheter har en rymlig balkong eller en egen uteplats om lägenheten är i markplanet. Närheten till Råneälven och centrum ger ett attraktivt läge.
En trivselvärd är knuten till boendet med syfte att främja sociala kontakter mellan hyresgästerna och bidra till ett trivsamt boende. Trivselvärden hjälper hyresgästerna att anordna aktiviteter utifrån deras önskemål. I entréplan finns en lokal för samvaro för alla boende i huset.
I ett Trygghetsboende ska lägenheterna vara anpassade för rullstolsburna, vilket innebär att det inte får finnas hinder som nivåskillnader, trappsteg och höga trösklar. Belysningen skall vara förstärkt i hall, kök och badrum. Utemiljön skall vara trygg och säker, det skall finnas sittplatser, bra belysning och halkfria gångvägar.

Luleå (S) Julkalender 7 dec 2019

Östra länken och rondellerna
Vi fortsätter att utveckla Luleå.
Östra länken ett av Luleås störta anläggningsprojekt som skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. Kommunen bygger ett nytt vatten- och avloppssystem som ska fungera i minst 100 år framöver.
Ett vatten- och avloppssystem projekt som har påverkat och kommer att påverka Luleås samhällsliv under flera år framöver. Provisoriska trafiklösningar avlöser varandra men resulterar på flera platser i nya cykel- och gångvägar och nya rondeller. Vi passar samtidigt på att förbättra grönområdena som finns i nära anslutning till där vi gräver.
Nu i höst har Haparandavägen öppnat efter att varit avstängd för privatbilister i 6 månader. Tack alla som har visat hänsyn och hittat andra vägar till och från arbetet. Kör försiktigt i dom nya rondellerna Faderullan och Midgårdsrondellen.
Faderullan är rondellen som leder in till den nya Återvinningscentralen, platsen där man lämnar ”hela faderullan”, alla onödiga grejer som man hittar när förrådet städas.

Luleå (S) Julkalender 3 december

Lekparker
Vi fortsätter att bygga för den yngre generationen. Enligt barnkonventionen så har barn rätt till utveckling, hälsa, lek och fritid.

Vi bygger lekparker som ska inspirera till rörelse och lek för barn i alla åldrar. Samtidigt så ska lekparkerna fungera som naturliga mötesplatser för alla generationer i området. Lekparkerna ska inbjuda till att klättra, balansera, krypa, gunga, springa eller till att sitta ner och njuta av liv och rörelse.

Under året har två lekplatser rustats och återinvigts. Råneå och Notviken har fått nytt liv med ny lekutrustning som ger möjligheter till spännande och utmanande lekar och umgänge över generationsgränserna.
Föregående år så gjordes liknade satsningar i Svartöstan och på Porsön.

Det nationella målet – en lekplats per tusen invånare finns kvar i vår fortsatta planering.
Alla lekplatser i kommunen har olika utformning så jag rekommenderar en rundresa i kommunen.
Nya upplevelser och utmaningar väntar på varje lekplats.

Luleås landsbygd växer med rekordfart!

Nu, för första gången på många år ökar befolkningen på Luleås landsbygd mer än vad den gör i stadsdelarna. Under förra året, 2017, stod byar och tätorter som Björsbyn, Råneå, Kallax och Måttsund för hela 52 procent av kommunens totala befolkningsökning på 700 personer. Inflyttningsöverskottet är den största bidragande orsaken till landsbygdens befolkningsökning. De flesta flyttar till en villa eller gård.

– Det här är toppen! Det är viktigt att hela Luleå växer och utvecklas, både landsbygd och stadsbygd. Fullmäktige antog nyligen utvecklingsplanen för Råneå och näst på tur är utvecklingsplanerna för Hertsön-Lerbäcken och centrum, säger kommunalråd Niklas Nordström(S).

En stor andel är småbarnsfamiljer som behöver större utrymme och lämnar sitt trånga stadsliv för landsbygden är en av förklaringarna. Det är också hemvändande äldre ungdomar med förankring och släkt i byn plus ofta barn eller barnbarn som övertar ett föräldrahem eller bygger nytt i sin barndomsby

Fjolårets största befolkningsökning stod Björsbyn för med 250 personer, varav de flesta är nybyggare på bostadsområdet Hällbacken. Råneå ökade med 150 personer, där består huvuddelen av invandring från utlandet. Även Kallax och Måttsund ökade med 36 respektive 26 personer och övriga sörbyar med totalt 47 personer.

Det handlar om rejäl växtkraft. Räknar man ihop alla byar, inklusive de som tappar i befolkning, växer Luleås landsbygd med totalt hela 365 personer – mer än hälften av hela kommunens befolkningsökning. Stadsdelarna ökar och växer också. Luleås stadsdelar växer med totalt 335 personer. Både inflyttnings- och födelseöverskottet är bidragande orsaker. Den största befolkningsökningen har skett i stadsdelar som Mjölkudden, Kronan och Porsön.

–Det är väldigt roligt att landsbygden i Luleå växer, säger Anja Johansson, ordförande för Råneå Socialdemokratiska Förening och Stadsbyggnadsnämndens ordförande.

 

Ny ordförande för Stadsbyggnadsnämnden i Luleå

Socialdemokraterna i Luleå har ikväll på representantskapsmötet valt Anja Johansson till ny ordförande för Stadsbyggnadsnämnden. Anja har lång och gedigen politisk erfarenhet och sitter sedan tidigare i nämnden. Anja bor i Södra Prästholm utanför Råneå och jobbar till vardags som lärare på Råneskolan.

Ordförandeskiftet för Stadsbyggnadsnämnden sker vid årsskiftet i samband med Stadsbyggnadsnämndens nuvarande ordförande, Lenita Ericson, tillträder uppdraget som vice ordförande för kommunstyrelsen och blir ett av Luleås två kommunalråd.

Anja Johansson förslås som ordförande för Stadsbyggnadsnämnden

Valberedningen föreslår Anja Johansson till ordförande för Stadsbyggnadsnämnden i Luleå kommun
Socialdemokraternas valberedning i Luleå har under måndag kväll enats om förslag till ett antal tunga politiska poster i Luleå kommun. Till ny ordförande i Stadsbyggnadsnämnden efter Lenita Ericson (som blir vice ordförande i kommunstyrelsen vid årsskiftet) föreslås Anja Johansson. Till vice ordförande i Miljö- och Byggnadsnämnden föreslås Berndt Hällgren. Till vice ordförande i Socialnämnden föreslås Bodil Wennerbrandt Sevastik.

-Vi har satt ihop ett förslag med en mix av olika erfarenheter till viktiga förtroendeuppdrag. Vi känner oss nöjda och hoppas att vårt representantskap ska känna så också, säger Lennart Thörnlund, valberedningens ordförande.

Nomineringarna kommer att behandlas och fastställas av Socialdemokraternas representantskapsmöte söndagen den 15 oktober.