Luleå(S) Julkalender 1 december

Det här är vår första lucka i Julkalendern. Fram till julafton berättar vi om vad vi Socialdemokrater fått uträttat i Luleå, Norrbotten och på riksplanet under mandatperioden sedan 2014. Det handlar om beslut och inriktningar som vi är stolta över och som har betydelse, gör skillnad i människors vardag.

Vi ska stärka patientinflytandet

Patienter med cancersjukdom deltar i en ettårig satsning för att utveckla arbetssätt och metoder som ska fånga upp idéer från patienter och närstående. Region Norrbotten ordnade en idégala där idéägare, politiker och vården träffas för att ta del av några idéer som kommit fram under satsningen.

– Idégalan visade att det finns ett stort intresse för att vara med och utveckla vården i Norrbotten. Det finns en innovationskraft hos patienterna och deras anhöriga som vi behöver ta tillvara för att stärka patientinflytandet och öka kunskapen om vårdens utmaningar, säger Anders Öberg, regionråd (S).

Har du en idé som skulle utveckla vården, gå till https://www.ideplats.se

 

Anders Öberg toppar listan till Regionfullmäktige

Socialdemokraterna i Norrbotten hade under lördagen sin valkonferens i Sunderbyn. Ombud från hela Norrbotten hade samlats för att fastställa listor till Riksdag och Regionfullmäktige inför valet den 9 september 2018. Valkonferensen beslutade att Anders Öberg ska stå överst på listan och vara Socialdemokraternas Regionrådskandidat. Det känns hedrande och ansvarsfullt. Jag känner mig ödmjuk inför uppdraget, det är ett lagarbete. Nu ska vi göra en bra valrörelse, det är det som står i fokus, säger Anders Öberg.

I samband med att Anders Öberg valts av valkonferensen i Sunderbyn att stå överst på Regionfullmäktigelistan höll han ett tal:

”Partivänner,
Det är så många känslor jag har, under de senaste dagarna efter det att jag accepterade frågan som funnits en längre tid. Blivit tillfrågad av flera att ställa upp som partiets första kandidat på regionlistan, har funderat om jag verkligen vill, har övervägt om jag verkligen vill ställa mig till partiets förfogande, att inse att jag nu kommer att prövas och värderas med ens för och nackdelar.

Det är med stor ödmjukhet och respekt jag tackar för förtroendet och vet att Vi nu tillsammans har ett arbete att göra. Regionsfullmäktigegruppen och länets arbetarekommuner behöver samlas.
Det gör Vi genom att under den kommande tiden får träffa respektive arbetarekommun för att tillsammans forma våra förslag och vår berättelse som gör att norrbottningarna tror på vår politik:
– Att Vi har förslagen som utvecklar Norrbottens sjukvård, kulturen och kommunikationer
– En politik som bidrar till regional utveckling.

Vi behöver forma vår berättelse så att norrbottningarna ser att Vi finns nära och delar deras vardag. Det ska vara tydligt vad som är de politiska alternativen när väljarna ska göra sitt val på valdagen, att det är frågor som berör många och viktiga för vanligt folk och att de litar på att Vi vill ta ansvar och att Vi har kompetensen att driva denna utveckling.

Vi har haft lite uppförsbacke, men det kan vara till vår fördel för Vi får aldrig tro att Vi redan vunnit väljarnas förtroende i valet.
Tack partivänner!”

Riksdagslistan fastställdes också och har följande kandidater från Luleå på plats:

3 Fredrik Lundh Sammeli

7 Krister Johansson

14 Ina Sandberg

20 Sara Akan

 

En fantastisk utveckling

Bra vård i Norrbotten – inget är viktigare än att familjen får vara frisk. Trygghet är att det finns bra sjukvård nära när ett barn trillar illa på skridskobanan och får hjärnskakning, när äldre behöver få såren omlagda eller hjälp med recept och mediciner. En vård som är lika bra oavsett vem du är, var du bor är – den svenska modellen.

Jag har under min tid som förtroendevald politiker i Norrbotten varit med om en fantastisk utveckling. Det som tidigare var en omöjlighet är en möjlighet idag. Regeringens satsningar i budgeten är bra för oss i Norrbotten. Förlossningsvården får ett tillskott med 22,4 miljoner kronor och övriga sjukvården stärks samtidigt med 92,4 miljoner kronor. 49 200 pensionärer i vårt län får sin skatt sänkt nästa år. 30 200 barnfamiljer får höjt barnbidrag.

Vi står inför oändliga möjligheter att utveckla vården. Det finns en innovationskraft
med många förbättringsförslag som behöver uppmuntras, blomma och få vingar. Den största kraften jag möter finns hos patienter, anhöriga och brukarorganisationerna. För att nå framgång och utveckla vårdmetoderna kommer det vara angeläget att utveckla och stärka patientinflytandet. Som privatperson, regionanställd, kommunanställd, företagare eller forskare i Norrbotten kan du som har idéer få hjälp via idéplats.se med att utveckla hälso- och sjukvården i vårt län.

Den vård du behöver ofta ska finnas på bra och tillgängliga hälsocentraler. Vård som i dag finns på sjukhus behöver flyttas närmare människor: till hälsocentraler, närakuter och i vissa fall i människors hem. Tänk tvärtom; vi ska vårda de friska så de inte blir sjuka. Förebygga.

Vi socialdemokrater är garanten för jämlikhet och rättvisa. Vi tar ansvar, vi är den kraft som står i opposition mot orättvisor och ojämlikhet i alla lägen. Norrbottningarna ska få vård efter behov – inte plånbok. Den med störst behov går först. Den offentligt finansierade vården ska vara så bra och tillgänglig att tilläggsförsäkringar blir överflödiga.
De utmaningar som vi ser inom dagens sjukvård bottnar i problem med att utbilda, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Bemanningen behöver öka, medarbetarna ska få växa och ges tid och utrymme för kompetensutveckling i en verksamhet som har patientens fokus inte enbart sätter patienten i fokus.

Anders Öberg
Regionråd, Socialdemokraterna

Brottslighet och invandring

Vad vi vet, vad vi inte vet och hur vi ska förklara

Det finns idag ett behov av att sprida fakta om brottslighetens utveckling i Sverige som kontrast till alla myter och fördomar. Kriminalitet föds ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang. Det krävs ett aktivt brottsförebyggande arbete. Särskilt viktigt är att prioritera tidiga insatser riktade till barn och ungdomar som ligger i riskzonen för att dras in i kriminalitet och drogberoende.

Socialdemokratisk politik ska ge alla en möjlighet att välja ett liv utan kriminalitet. Utbildning, missbruksvård och avhopparverksamhet ska alltid finnas som en öppen dörr för den som hamnat snett. Rättsväsendets åtgärder mot brottsligheten ska kombineras med satsningar på brottsförebyggande arbete och återanpassning av tidigare dömda.

Välkommen till en kväll fullspäckad av kunskaper och kriminalstatistik, men också av möjligheter till diskussion. Det ska bli spännande att ta del av Henrik Thams forskningsresultat, säger Anders Öberg, Socialdemokraternas ordförande i Luleå.

Så här disponeras kvällen, onsdag 15 november:

18:00 Filmen ”Fragmant” i regi av David Arnonowitch.

18:15 Föreläsning av Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet.

Plats: Royal (Folkets bio) Nygatan 1

Artikel publicerad i NK inför föreläsningen.

Välkommen!

Debattartikel Anders Öberg och Yvonne Stålnacke

NSD idag. Debattartikel Anders Öberg och Yvonne Stålnacke, Socialdemokraterna Luleå, ordförande och vice ordförande – om modiga människor, Luleå Pride och Kyrkovalet:

”De mörka krafterna ska inte ges utrymme – alla ska känna sig välkomna och värdefulla

Äntligen, så kom den då, den efterlängtade sommaren till Luleå och Norrbotten. Ett lika säkert tecken som att sommaren kommer är Pride Luleå. I år är det sjätte året i rad som Pride Luleå anordnas.

Vi är stolta att denna viktiga händelse återkommer varje år i Luleå. Det startades av modiga människor och har växt i omfattning och fått ökad uppmärksamhet tack vare ännu fler modiga människor och är nu en av de större Pride festivalerna i vårt land.

Det är valår i år. Den 17 september sker Kyrkovalet. Om tre månader har alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och fyllt 16 år möjlighet att rösta. Svenska kyrkan är ett starkt varumärke med drygt 6 miljoner medlemmar och Sveriges i särklass största medlemsorganisation.

I Luleå finns det tre församlingar: Luleå Domkyrkoförsamling, Nederluleå församling och Råneå församling. Ett 60-tal kandidater finns på våra listor.

Inför Kyrkovalet ökar tonläget hos våra kyrkopolitiska motståndare, de vill påskina att våra kandidater, alltså socialdemokrater, inte är riktigt lika goda kyrkopolitiker som andra, som valts från så kallade politiskt obundna listor. Det där är struntprat. Vårt valsystem handlar om demokrati och om representation – representativ demokrati. Vad är det för fel med det? Vi är tydliga, det handlar om att kyrkans drygt 6 miljoner medlemmar ska ges insyn och makt i kyrkan. Demokrati.
Vi socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska stå på människans sida. Samhället byggs av människor, för människor. Det är den centrala tanken inom socialdemokratin.
Det samhälle som vi tillsammans bygger måste också präglas av vissa grundläggande värderingar. Vi socialdemokrater verkar för att solidaritet, jämställdhet och jämlikhet skall känneteckna Svenska kyrkans verksamhet.

Vad menar vi? Låt oss gå tillbaka till Pride Luleå.
Vi Socialdemokrater står upp för HBTQ-personers rätt, vi vill motarbeta alla former av kvinnoprästmotstånd, vi säger ifrån när människovärdet kränks.

De mörka krafterna ska inte ges utrymme. Kyrkan ska utveckla arbetet till stöd för nyanlända och vara en tydlig röst för medmänsklighet. Ständigt måste kampen mot islamofobi och antisemitism tas. Svenska kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka som står upp mot rasism och religionsförtryck.

Vi vil att kyrkans lokaler ska tas tillvara för det lokala samhället och att kyrkan tar initiativ till samverkan med andra samhällsaktörer i byar och stadsdelar.

Alla ska känna sig välkomna och värdefulla i kyrkan, all verksamhet ska ha ett inkluderande perspektiv.
Vi socialdemokrater vill vara en fortsatt stark röst för allas lika rätt och värde.”